Tasarım Kodlama

C# LINQ OfType Kullanımı

OfType operatörü, bir koleksiyondaki bir öğeyi belirtilen bir türe dönüştürme yeteneğine dayalı olarak koleksiyonu filtreler. Sorgu Sözdiziminde OfType Her öğenin türüne göre yukarıdaki koleksiyonu filtrelemek için...

C# LINQ Where Kullanımı

LINQ’daki filtreleme operatörleri, verilen bazı kriterlere göre diziyi (koleksiyonu) filtreler. Aşağıdaki tablo, LINQ’da bulunan tüm filtreleme operatörlerini listelenmektedir. Filtreleme...

C#’da Rastgele Sayı Üretme

Bazı durumlarda, farklı amaçlar için uygulamalarımızda Rastgele sayılar oluşturmamız gerekir. Bu durumlarda, Rastgele sayıları oluşturmak için C#’da Rastgele Sınıfı kullanmamız gerekir. C#’daki Rastgele...

C# CultureInfo Kullanımı

CultureInfo sınıfı, ilişkili dil, alt dil, ülke/bölge, takvim ve kültürel gelenekler gibi kültüre özgü bilgileri tutar. Bu sınıf ayrıca DateTimeFormatInfo, NumberFormatInfo, CompareInfo ve TextInfo’nun kültüre...

for ve foreach arasındaki fark

For Döngüsü:Kaç yineleme istediğinizi bildiğiniz zaman tercih edilir. Belirtilen bir koşul doğru olduğu sürece bir ifade bloğunu yürütmek için kullanılır. Örnek: For döngüsünü kullanarak 1’den 10’a kadar...

PHP Türkçe Tarih Yazdırma

PHP dilinde DateTime nesnesini kullanarak Türkçe tarih biçiminde yazdırma yöntemi yanı sıra date fonksiyonu kullanarak Türkçe tarih yazdırmayı göreceksiniz. Yöntem 1: date fonksiyonu kullanarak Türkçe tarih yazdırma...

Arduino const int nedir

const anahtar sözcüğü sabit anlamına gelir. Değişkenin davranışını değiştiren ve bir değişkeni “salt okunur” yapan bir değişken niteleyicisidir. Bu, değişkenin kendi türündeki herhangi bir değişken gibi...

Arduino define ve const farkı

Yeterince Arduino programlaması yaparsanız, sabitleri tanımlamanın iki yolu olduğunu görürdünüz. #define Sabit tanımlamanın bir yolu #define kullanmaktır, örneğin #define sabit_adi 3 123  #define sabit_adi 3 ...

Define ve Const Sabitleri

Const Sabitiİsim sabiti (constant) olarak tanımlanan bu değişkenin değeri, program akışında bir daha değiştirilmez. const veriTipi sabitİsmi=ifade; 123   const veriTipi sabitİsmi=ifade;  Kullanımı: const int...

Windows 10 DNS Ayarları 2021

Windows 10 DNS Değiştirme İşlemi 2021: Windows tuşu  + R tuşlarına basarak veya Başlangıç menüsüne sağ tıklayıp Çalıştırı açın. Çalıştıra ncpa.cpl yazın ve Enter tuşuna basın. Bu işlem Ağ Bağlantılarını açar. DNS...