Tasarım Kodlama

Android Programlamaya Giriş

Bu yazıyı okuyorsanız, kendi başınıza bir Android Uygulaması yazmayı öğrenmeye hevesli olduğunuz anlamına geliyor. Günümüz dünyasında Mobil Uygulama pazarı patlıyor ve özellikle Android çok kısa sürede ortaya çıktı ve...

Gradle Nedir?

Gradle, her türlü yazılımı geliştirebilen mükemmel bir açık kaynaklı inşaat aracıdır. Bu araç, 13 yıl önce Hans Dockter, Szczepan Faber Adam Murdoch, Luke Daley, Peter Niederwieser, Daz DeBoer ve Rene Gröschke adında...

Java JTable Kullanımı ve Örnekleri

JTable sınıfı, verileri tablo biçiminde görüntülemek için kullanılır. Satır ve sütunlardan oluşur. JTable sınıf bildirimi javax.swing.JTable sınıfının bildirimini görelim. KurucuTanımıJTable()Boş olarak tablo oluşturur...

Java JList Eleman Ekleme ve Silme

Bu yazıda Java Swing elemanlarından biri olan JList nesnesine eleman eklemeyi ve içindeki elemanları silmeyi gösteren örnekleri göreceğiz. JList Kurucu metodu kullanarak JList içine bir listeyi gönderebilirsiniz...

Java Textfield Sadece Sayı Okuma

Java swing nesneleri ile işlem yapıyorsanız JTextField nesnesini projenize dahil etmişsinizdir. Bu yazıda JTextField nesnesini kullanırken sadece sayıları kabul etmeyi göstereceğim. Bu yazıdaki JNumberTextField...

JavaScript Sayı Yuvarlama

JavaScriptte ondalıklı sayılarla işlemler yaparken bazen ondalıklı kısımlar bölme sonucuna göre uzar gider. Uzayan bu sayılar görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra bazı tasarımsal sorunları da beraberinde...

Python str() Kullanımı

Python str() Nedir? Python’da str() fonksiyonu, verilen nesnenin string türü döndürmek için kullanılır. Sözdizimi: str(object, encoding='utf-8', errors='strict') 123  str(object, encoding='utf-8'...

Java Swing Nedir?

Java Swing Ne Anlama Geliyor? Java’da Swing nedir? Swing in Java, GUI bileşenlerini içeren bir Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) araç takımıdır. Swing, Java uygulamaları için gelişmiş GUI bileşenleri oluşturmak için...