Arşiv - Eylül 2021

HTML

HTML Yazı Rengi Değiştirme

HTML’de yazı tipi rengini ayarlamak için style niteliğini kullanın. style özelliği, bir öğe için satır içi stili belirtir. <font> etiketi HTML5...

HTML

HTML b Etiketi Kullanımı

HTML’deki <b> etiketi, metnin önemini belirtmek için kullanılır. Metin, <b> etiketi gösterimi içinde kalın olarak yazılır. Bunu CSS kullanarak da...

C# Windows Form

C# Desi Hesaplama

Desi nedir? Özellikle kargo vs. gibi taşımacılıkta kullanılan, hacimsel ağırlık anlamına gelen bir kelimedir. Herhangi bir paket, koli ya da cismin 3 boyutunun...

HTML

HTML head Kullanımı

HTML <head> öğesi, meta veriler (veriler hakkındaki veriler) için bir kapsayıcı olarak kullanılır. <html> etiketi ile <body> etiketi arasında...

HTML

HTML body Kullanımı

HTML etiketi, tarayıcıda görüntülenen bir HTML belgesinin ana içeriğini tanımlar. Metin içeriği, paragraflar, başlıklar, resimler, tablolar, bağlantılar...