Arşiv - Mart 2022

Python

Python for if Çalışma Soruları

if: Bir koşul doğruysa yürütülecek Python kod bloğunu belirtmek için if ifadesini kullanılır. for: Bir for döngüsü (bir liste, bir demet, bir sözlük, bir küme...