Arşiv - Ağustos 2022

Java

Java Alt Satıra Geçme Kodu

İşletim sistemleri, yeni bir satırın başlangıcını gösteren özel karakterlere sahiptir. Örneğin, Linux’ta yeni bir satır “\n” ile gösterilir ve buna Satır...

C++

C++ Alt Satıra Geçme Kodu

Bir programcı olarak, C++’da yeni satır komutları oluşturmak için endl veya \n kullanabilirsiniz. Bu komutlar, çıktıların okunmasını ve anlaşılmasını çok...

C

C Alt Satıra Geçme

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi C dilinde de yazdığınız metinlerde daha düzgün görünmesi için alt satıra geçenizi gerektirecek durumlar vardır. Bu...

Python

Python Alt Satıra Geçme Kodu

Python’da kod yazarken, kodunuzun belirli öğeleri bir sonraki satıra veya yeni bir satıra yazdırmasını isteyebilirsiniz. Veya sadece bir ifade yürütmek...

PHP

PHP Alt Satıra Geçme Kodu

PHP’de echo komutu ile ekrana yazdırma yaparken yeni satıra geçseniz de yazıların yine aynı satırda olduğunu görmüşsüzdür. Bu yazıda hem kod ekranında...