Tasarım Kodlama

C++ Palindrom Bulma Uygulaması

Palindrome sayı, tersinden sonra aynı olan bir sayıdır. Örneğin 121, 34543, 343, 131, 48984 palindrom sayılarıdır.

Palindrome sayı algoritması

  1. Numarayı kullanıcıdan alın
  2. Numarayı geçici değişkende tut
  3. Numarayı ters çevir
  4. Geçici numarayı ters numarayla karşılaştırın
  5. Her iki sayı da aynıysa, palindrom numarasını yazdırın
  6. Başka bir baskı palindrom numarası değil

C++’deki palindrom programını görelim. Bu C++ programında kullanıcıdan bir girdi alacak ve sayının palindrom olup olmadığını kontrol edecek.

Çıktı:

 

 

Yorum yap