Tasarım Kodlama

C# Girilen Sayıya Göre Ayın Hangi Mevsime Ait Olduğunu Bulan Program

Başlıktan da anlaşılacağı gibi girdiğimiz ay değeri(sayı olarak) ile hangi mevsimde olduğumuzu ekrana yazdıran C# programını göreceksiniz.

Sayısal olarak girilen ay değerine göre hangi ayda olduğumuzu yazdıran C# program kodu;

Çıktı:

Yukarıdaki program kodunda if else bloklarından kullanıcının girdiği değere göre hangi mevsimde olduğu yazılmaktadır. Ayrıca 1den küçük yada 12den büyük bir değer girildiğinde kullanıcıya yanlış tarih giriş yaptığı da uyarı olarak bildirilmektedir.

Bu program ayrıca şu başlıklarda da arama olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kullanıcıya kaçıncı ayda olduğunu sorarak hangi mevsimde bulunduğunu gösteren program, Klavyeden girilen ayın hangi mevsime ait olduğunu bulan Program, Girilen sayıya göre Ayın hangi mevsime ait olduğunu Bulan Program,

Hangi arama ile gelmiş olsanız da mevsim bulma kodları basit ve anlaşılır if else bloklarından oluşmaktadır. Yukarıdaki kod istediğiniz başka program kodlarına da adapte edebilirsiniz.

1 yorum