Tasarım Kodlama

C # ile Metin Dosyası Oluşturma

C # ile Metin Dosyası Oluşturma
C # dilinde bir metin dosyası oluşturmak için aşağıdaki 4 yöntem kullanılabilir. Bu makalede ve kod örneğinde, metin dosyalarını oluşturmak için bu yöntemlerin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

  • File.Create
  • File.CreateText
  • FileInfo.Create
  • FileInfo.CreateText

File.Create Methodu (Dosya Oluşturma)

File.Create() yöntemi, ilk ve gerekli parametresi olarak tam yol içeren bir dosya adı alır ve belirtilen konumda bir dosya oluşturur. Aynı dosya aynı konumda zaten varsa, bu yöntem dosyanın üzerine yazar.

Aşağıdaki kod snippet’i, C:\Temp klasöründe TasarimKodlama.txt dosyası oluşturur. Dosya zaten varsa, kod varolan dosyayı siler ve üzerine yazar

Create yöntemi, belirtilen dosyayı okumaktan ve yazmaktan sorumlu bir FileStream nesnesi oluşturur ve döndürür.

File.CreateText Metodu

File.CreateText yöntemi, UTF-8 kodlu metin yazmak için bir dosya oluşturur ve açar. Dosya zaten varsa, bu yöntem dosyayı açar.

Aşağıdaki kod snippet’i, bir StreamWriter nesnesi döndüren CreateText yöntemini kullanarak bir dosya oluşturur. SteamLine’ın WriteLine yöntemi, nesneye satır metni eklemek ve dosyaya yazmak için kullanılabilir.

 

FileInfo.Create Metodu

FileInfo.Create yöntemi bir dosya oluşturur.

Aşağıdaki kod snippet’i, bir FileSteam nesnesi döndüren Create yöntemini kullanarak bir dosya oluşturur. FileStream öğesinin Write yöntemi, dosyaya metin yazmak için kullanılabilir.

 

FileInfo.CreateText

FileInfo.CreateText yöntemi, UTF-8 kodlu metin yazmak için bir dosya oluşturur ve açar. Dosya zaten varsa, bu yöntem dosyayı açar.

Aşağıdaki kod snippet’i, bir StreamWriter nesnesi döndüren CreateText yöntemini kullanarak bir dosya oluşturur. SteamLine’ın WriteLine yöntemi, nesneye satır metni eklemek ve dosyaya yazmak için kullanılabilir.

 

 

Yorum yap