Tasarım Kodlama

C# Palindrome Sayı Kontrolü Yapma

Bir palindrom numarası, tersinden sonra aynı olan bir sayıdır. Örneğin 121, 34543, 343, 131, 48984 palindrom sayılarıdır.

Palindrome sayı algoritması

  • Numarayı kullanıcıdan alın
  • Numarayı geçici değişkende tut
  • Numarayı ters çevir
  • Geçici numarayı ters numarayla karşılaştırın
  • Her iki sayı da aynıysa, palindrom numarasını yazdırın
  • Başka bir baskı palindrom numarası değil

C# ‘daki palindrom programını görelim. Bu programda kullanıcıdan bir girdi alacak ve numaranın palindrom olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Çıktı:

 

Yorum yap