C# Split Kullanımı ve C# Split Örnekleri – Tasarım Kodlama
C# C# Console

C# Split Kullanımı ve C# Split Örnekleri

C# ‘da, Split() bir string sınıfı yöntemidir. Split() yöntemi, Split() yönteminde parametre olarak iletilen sınırlayıcılarla ayrılmış orijinal dizenin bölünmesiyle oluşturulan bir dizeler dizisi döndürür. Sınırlayıcılar bir karakter veya bir karakter dizisi veya bir dizeler dizisi olabilir. Veya geçerli örnekte belirli bir dizenin veya Unicode karakter dizisinin öğeleri tarafından ayrılmış alt dizeleri içeren bir dize dizisi döndürdüğünü de söyleyebilirsiniz.

Örn: hobileri virgüller ile ayırıp tutmak. Yada bir coğrafi konumun enlem ve boylam değerlerini özel semboller( virgül vb) ile ayırarak tutmak.

Split metodu bütün programlama dillerinde(java, php, python vs.) olan bir metotdur.

Split metodunun temel çalışma şekli şöyledir. Bir dizgeyi (karakter dizisi) belirli bir ayraç ile parçalayıp, parçalardan bir dizi döndürür.

C # split metodu kullanımı basit örnek (C# Cümleyi Kelimelere Ayırma)

Aşağıda, String.Split() metodunun basit bir gösterimi yer almaktadır.

C# Kodu:

Çıktı:

C# stringi birden çok karaktere bölmek

C#, birden çok ayırıcı kullanarak bir dizeyi bölmeye izin verir.

C# Kodu:

 

Çıktı:

C# string bölmek ve boş girişleri atlamak

Stringleri bölmek boş girişlere neden olabilir. Bundan kaçınmak için StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries seçeneğini kullanabiliriz.

C# Kodu:

Çıktı:

Alt dizelerin sayısını sınırlamak

İkinci sayım parametresini alan aşırı yüklenmiş bir yöntemle alt dizelerin sayısını sınırlayabiliriz.

C# Kodu:

Çıktı:

C# stringi stringe göre bölmek

Bazen dizeleri bir karakterle değil, başka bir dizeyle bölmek isteyebiliriz. Bunun için aşırı yüklenmiş bir yöntem var.

C# Kodu:

Çıktı:

C # Regex.Split ile stringi bölmek

Regex.Split() yöntemi, bir giriş dizesini normal ifade eşleşmesiyle tanımlanan konumlarda bir alt dizeler dizisine böler.

Çıktı:

 

 

 

1 Yorum

Yorum bırak