C# Console

C# Çalışma Soruları ve Cevapları

Daha önceden hazırlamış olduğum C# Console Örnekleri konusunda Console Application Örnekleri gerçekleştirmiştik. Bu başlık altında daha basit ve kolay karışık If Örnekleri, For Döngüsü Örnekleri, While Döngüsü Örneklerinin  Console Application kodlarını bulabilirsiniz. Yeni örnekler yazının sonuna eklenecektir.

C# dilinde yazılmış daha fazla örnek ve konular için C# Dersleri yazısını da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca yazılmış diğer örnek ve uygulamalara sağ üstte bulunan site içinde ara ile göz atabilirisiniz.

Örnek1: C# ile Ekranda Merhaba Dünya yazdıran basit Console örneği:

 

 

Örnek 2: C# ile ad ve soyad bilgisini string değişenlere alarak ekranda yazdıran basit Console örneği:

 

Örnek 3: Kullanıcıdan 2 sayı isteyerek bu sayıların toplamını bulan basit Console Örneği.

 

 

Örnek 4: Kullanıcıdan 2 sayı isteyerek bu sayıların toplamını, farkını, çarpımını ve bölümünü ekranda gösteren basit C# Console Örneği.

 

Örnek 5: Kullanıcının girdiği sayının %18 ini bulup yazdıran basit C# Console örneği.

 

Örnek 6: Kullanıcının girdiği sayının yine kullanıcının girdiği % değerini hesaplayan ve gösteren C# Basit Console Örneği:

 

 

Örnek 7: Alış Fiyatı Girilen malın kullanıcının girdiği yüzdelik karla satış fiyatını bulan C# Console Örneği.

 

Örnek 8: Dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayarak ekranda gösteren Console Örneği.

 

Örnek 9: Yarıçapı girilen dairenin alanını ve çevresini bulan basit Console örneği.

Örnek 10: 3 Yazılı notu girilen öğrencinin ortalamasını ve sınıf geçme durumunu gösteren Console Örneği.

 

 

Örnek 11 : Girilen 2 sayıdan büyük olanını bulan Console örneği:

 

Örnek 12 : Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan Console Örneği:

 

Örnek 13: Girilen sayının negatif mi pozitif mi olduğunu bulan Console örneği.

 

Örnek 14: Girilen sayının 4 ve 7 ye tam bölünüp bölünmediğini bulan Console örneği.

 

Örnek 15: Girilen sayının 0-100 arasında olup olmadığını kontrol eden Console örneği.

 

Örnek 16: Girilen 3 direnç değerinin seri yada paralel olması durumuda kullanıcıdan alınarak eşdeğer direnci hesaplayan Console örneği.

 

 

Örnek 17:Ekranda 10 kez Merhaba Dünya yazdıran Console Örneği.

 

Örnek 18: Kullanıcının girdiği metni 10 kez alt alta yazdıran Console örneği.

 

Örnek 19 : Kullanıcının girdiği metni kullanıcının girdiği sayıda ekranda yazdıran Console örneği.

 

 

Örnek 21: Kullanıcının girdiği 10 sayıdan 50 den küçük olanların adetini bulan ve gösteren Console Örneği:

 

Örnek 22: Kullanıcının girdiği 5 sayıdan 50′ den büyük olanların toplamını gösteren Console Örneği:

 

Örnek 23: Bilgisayarın rastgele tuttuğu 10 sayıdan çift ve tek olanların sayısını gösteren Console Örneği:

 

Ekran Çıktısı:

 

Örnek 24 : Bilgisayar tarafından rastgele tutulan 10 sayıdan 50′ den yukarı olanların ortalamasını bulan Console örneği:

 

Örnek 25: Kullanıcıdan 10 adet sayı alarak bu sayıların toplamını ekranda gösteren Console Örneği

 

26. Kullanıcıdan başlangıç,bitiş ve artım değeri istenerek, verilen artış miktarına göre başlangıç ve bitiş sayıları arasındaki sayıları ekranda gösteren programı oluşturunuz.

 

27.10 elemanlı diziye değer girme ve dizi içindeki değerlerleri For Döngüsü kullanarak yazdırma örneği.

 

 

C# Dersleri Konusu İçin Tıklayın

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın