Tasarım Kodlama

SQL Server’da Bir Tablonun Veritabanın’da Olup Olmadığını Kontrol Etmek



SQL Serverda bir tablonun veritabanı içinde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bir tablo var mı kontrolü yani tablo var mı yok mu bakmak için SQL Server size yardımcı olacak deyimler mevcuttur.

Yeni bir tablo oluşturmadan veya bir tabloyu düşürmeden önce, veritabanında tablonun var olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Tablonun bir veri tabanında olup olmadığını kontrol etmek için TABLES bilgi şemasında bir Select deyimi kullanmanız gerekir veya OBJECT_ID() meta veri işlevini kullanabilirsiniz.

INFORMATION_SCHEMA.TABLES, geçerli veritabanındaki her tablo için bir satır döndürür.

OBJECT_ID() işlevi, nesne veritabanında mevcutsa veritabanı nesne kimlik numarasını döndürür.

Örnek:

Çıktı:

Aşağıdaki deyimi tablonun olup olmadığını kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Çıktı:

Yorum yap