Tasarım Kodlama

Recursive Function Nedir?

Özyinelemeli işlev –  Recursive Function yürütülmesi sırasında kendini çağıran bir işlevdir. Bu, işlevin sonucu ve her yinelemenin sonunu çıktı olarak birkaç kez tekrarlamasını sağlar. Aşağıda özyinelemeli bir işlev örneği verilmiştir.

 

function sayac (tamsayı N)

    (N <= 0) “Pozitif Bir Tamsayı Olmalıdır”;

    (N> 9) “Sayma Tamamlandı” döndürürse;

    aksi takdirde sayac (N + 1);

son function

Yukarıdaki sayac() işlevi, 1 ile 9 arasında herhangi bir sayıdan 10 sayısına kadar saymak için özyineleme kullanır. Örneğin, sayac(1) 2,3,4,5,6,7,8,9,10 döndürür. (7) sayısı 8,9,10 değerini döndürür. Sonuç, sayıyı 10’dan çıkarmak için dolambaçlı bir yol olarak kullanılabilir.

Bilgisayar biliminde özyinelemeli işlevler yaygındır, çünkü programcıların minimum miktarda kod kullanarak verimli programlar yazmasına izin verirler. Dezavantajı, düzgün yazılmadığı takdirde sonsuz döngülere ve diğer beklenmedik sonuçlara neden olabilmeleridir. Örneğin, yukarıdaki örnekte, sayı 0 veya daha az veya 9’dan büyükse işlev sonlandırılır. Yürütmeyi durdurma işlevine uygun durumlar dahil edilmezse, özyineleme tekrarlanır ve programın çökmesine neden olur, veya daha da kötüsü, tüm bilgisayar sistemini asın.

Yorum yap