Tasarım Kodlama

Runtime Error / Runtime Hatası Nedir?

Çalışma zamanı hatası, program çalışırken ortaya çıkan bir program hatasıdır. Bu terim genellikle sözdizimi hataları ve derleme zamanı hataları gibi diğer program hatalarının aksine kullanılır.

Birçok farklı çalışma zamanı hatası vardır. Bir örnek, yanlış çıktı üreten bir mantık hatasıdır. Örneğin, kullanıcı bir hücreye formül girdiğinde kaynak koddaki veya bir elektronik tablo programındaki yanlış hesaplama yanlış sonuç verebilir. Başka bir çalışma zamanı hatası türü bellek sızıntısıdır. Bu tür hatalar, program çalışırken programın sürekli olarak daha fazla RAM kullanmasına neden olur. Bellek sızıntısı sonsuz bir döngüden, kullanılmayan belleği yeniden dağıtmamasından veya başka nedenlerden kaynaklanabilir.

Bir program çökmesi, program çalışırken beklenmedik şekilde uygulamadan çıktığı için en dikkat çekici çalışma zamanı hatası türüdür. Çökmelere, bellek sızıntıları veya diğer programlama hataları neden olabilir. Yaygın örnekler arasında sıfıra bölme, eksik dosyalara başvuruda bulunma, geçersiz işlevler çağırma veya belirli girişlerin doğru şekilde yapılmaması sayılabilir.

NOT: Çalışma zamanı hataları genellikle “hata” olarak adlandırılır ve hata ayıklama işlemi sırasında, yazılım yayınlanmadan önce bulunur. Bir program halka dağıtıldıktan sonra çalışma zamanı hataları bulunduğunda, geliştiriciler genellikle hataları düzeltmek için yamalar veya küçük güncellemeler yayınlar.

Yorum yap