Tasarım Kodlama

Java Alt Satıra Geçme Kodu

İşletim sistemleri, yeni bir satırın başlangıcını gösteren özel karakterlere sahiptir. Örneğin, Linux’ta yeni bir satır “\n” ile gösterilir ve buna Satır Beslemesi de denir. Windows’ta, bazen Satır Başı ve Satır Besleme veya CRLF olarak adlandırılan “\r\n” kullanılarak yeni bir satır gösterilir.

Java’da yeni bir satır eklemek, dizgimizin sonuna “\n” , “\r” veya “\r\n” eklemek kadar basittir.

Çıktı:

Yorum yap