Tasarım Kodlama

Klavyeden girilen İki Sayının toplamını bulan Program Java

Bu yazıda, Java programı kullanarak iki sayının toplamını nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

İlk programda iki sayının toplamını hesaplamayı göreceğiz. Diğer programlarda da kullanıcıdan alınan değerleri toplamayı öğreneceksiniz.

Program 1: İki sayıyı toplama

Java kodları çalıştırıldığında aşağıdaki ekran çıktısını alırsınız.

Program 2:  Scanner class kullanarak iki sayıyı toplama (Klavyeden girilen İki Sayının toplamını bulan Program Java)

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında aşağıdaki ekran çıktısı alınır.

Yorum yap