Tasarım Kodlama

Java JTable Kullanımı ve Örnekleri

JTable sınıfı, verileri tablo biçiminde görüntülemek için kullanılır. Satır ve sütunlardan oluşur.

JTable sınıf bildirimi

javax.swing.JTable sınıfının bildirimini görelim.

KurucuTanımı
JTable()Boş olarak tablo oluşturur.
JTable(Object[][] rows, Object[] columns)Belirli bir data ile tablo oluşturur.

En basit şekilde aşağıdaki gibi oluşturabilirsiniz.

Çıktı:

JTable ile Scroll Kullanımı

JTable içindeki veriler artmaya başladığında ise JScrollPane sınıfını kullanarak JTable nesnesine bir tane scroll ekleyebilirsiniz.

Çıktı:

JTable Satır Ekleme

Veriler üzerinde güncelleme yapmak için en iyi bir tane model oluşturmamız en iyi çözümlerden biri olacaktır. JList örneklerinde kullanıldığı gibi ekleme ve silme işlerinde bir tane model oluşturuyoruz.

Bir tane DefaultTableModel nesnesi oluşturarak modele ekleme yapıyoruz.

JTable Satır Seçme ve Silme

JTable ile her hangi bir satıra tıklayıp o satır üzerinde okuma yada silme işlemini yapabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte bu iki işlemde bir arada yapılmıştır.

Çıktı:

Kaynak:

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html

Yorum yap