Tasarım Kodlama

Java printf() Kullanarak Tarih Biçimlendirme

Printf yöntemi kullanılarak tarih ve saat biçimlendirmesi çok kolay bir şekilde yapılabilir. Aşağıdaki kodda gösterildiği gibi, t ile başlayan ve tablonun harflerinden biriyle biten iki harfli bir biçim kullanırsınız.

Örnek:

Bu, aşağıdaki sonucu verecektir –

 

Her bölümü biçimlendirmek için tarihi birden çok kez sağlamanız gerekse biraz aptalca olurdu. Bu nedenle, bir biçim dizesi biçimlendirilecek bağımsız değişkenin dizinini gösterebilir.

Endeks hemen% işaretini takip etmeli ve $ ile sonlandırılmalıdır.

Örnek:

Kod aşağıdaki sonucu verecektir –

Alternatif olarak, < işaretini de kullanabilirsiniz. Önceki format belirtiminde olduğu gibi aynı argümanın tekrar kullanılması gerektiğini belirtir.

Java Tarih ve Saat Dönüştürme Karakterleri

CharacterDescriptionExample
cTam tarih ve saatPaz May 04 09:51:52 CDT 2009
FISO 8601 tarihi2004-02-09
D(ay/gün/yıl)09/20/20
T24-saat zamanı18:05:19
r12-saat zamanı06:05:19 pm
R24-saat, saniye yok18:05
YDört basamaklı yıl (önde gelen sıfırlarla)2004
yYılın son iki rakamı (başında sıfırlar)04
CYılın ilk iki rakamı (başında sıfırlar)20
BTam ay adıEylül
bKısaltılmış ay adıEyl
mİki basamaklı ay (baştaki sıfırlarla)02
dİki basamaklı gün (baştaki sıfırlarla)03
eİki basamaklı gün (baştaki sıfırlar olmadan)9
ATam gün adıPazar
a
Kısaltılmış gün adıPaz
jYılın üç basamaklı günü (baştaki sıfırlarla)069
H00 ile 23 arasında iki basamaklı saat (başında sıfırlarla)18
k
İki basamaklı saat (başında sıfır olmadan), 0 ile 23 arasında18
I01 ile 12 arasında iki basamaklı saat (önde gelen sıfırlarla)06
lİki basamaklı saat (baştaki sıfırlar olmadan), 1 ile 12 arasında6
Mİki basamaklı dakika (önde sıfır ile)05
Sİki basamaklı saniye (önde gelen sıfır ile)19
LÜç basamaklı  mili saniye (önde gelen sıfır ile)047
N9 basamaklı nano saniye (önde gelen sfır ile)047000000
PBüyük harflerle PM yada AMPM
pKüçük harflerle PM yada AMpm
zGMT’den RFC 822 sayısal uzaklığı-0800
ZSaat dilimiPST
s1970-01-01 00:00:00 GMT’den beri geçen saniye sayısı1600591381
Q
16005914048611078884319047

 

Örnekler:

Yukarıdaki kodun ekran çıktısı-

 

Yorum yap