Tasarım Kodlama

Python 1000’den Küçük Mükemmel Sayıların Bulma

1000 den küçük tüm mükemmel sayıları listeleyen yazılımı python dilinde yazınız.

Mükemmel Sayı Nedir?

Mükemmel sayı, uygun bölenlerinin toplamına eşit olan pozitif bir tam sayı. En küçük mükemmel sayı 6’dır ve bu 1, 2 ve 3’ün toplamıdır. Diğer mükemmel sayılar 28, 496 ve 8,128’dir. Bu tür sayıların keşfi tarihöncesinde kaybolmuştur. Bununla birlikte, Pisagorluların (MÖ 525 yılında kurulmuş) “mistik” özellikleri için mükemmel sayıları çalıştıkları bilinmektedir.

Python Çözümü:

Çıktı:

 

 

Yorum yap