Python

Python Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar

Bu yazıda Python tarafından rezerve edilmiş kelimeler(Anahtar kelimeler) ve Python’da kullanılan tanımlayıcılar (değişkenlere, işlevlere verilen ad vb.) hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Python Anahtar Kelimeler

Programlamada anahtar kelimeler programın kullanımı için rezerve edilmiş kelime listesini ifade eder.

Kullanıcı tanımlı oluşturulan nesnelerin isimlerinde bu kelimeleri kullanamaz. Bu kelimeler programlama dilinin yapı taşını oluşturduğu için  amacı dışında bu anahtar kelimeleri kullanmaya program izin vermez.

Python Programlama dilini büyük küçük harf duyarlı bir dildir.  Python 3’de hali hazırda 33 tane anahtar kelime  var. Bu kelimeler listesi aşağıdadır.

Ayrıca  True, False ve None dışındaki tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmış ve olduğu gibi yazılmalıdır. Tüm anahtar kelimelerin listesi aşağıda verilmiştir.

Python Anahtar Kelime Listesi
False class finally is return
None continue for lambda try
True def from nonlocal while
and del global not with
as elif if or yield
assert else import pass
break except in raise

 

Python Tanımlayıcıları

Tanımlayıcı, Python’daki sınıf, fonksiyon, değişken vb. öğlere verilen addır. Bir varlığın diğerinden ayırt edilmesine yardımcı olur.

Python Tanımayıcı Yazım Kuralları

Tanımyacı yazım işlemi aşağıdaki kurallara uyarak yapılmaktadır. Bir değişkenin de tanımayıcı olduğunu düşünürsek aşağıdaki kurallar değişken tanımlarken de geçerlidir.

  1. Tanımlayıcılar, küçük harf (a – z) veya büyük harf (A – Z) veya rakam (0 – 9) veya alt çizgi (_) harflerinin bir kombinasyonu olabilir. MyClass, var_1 ve print_this_to_screen gibi isimler, hepsi geçerli bir örnektir.
  2. Bir tanımlayıcı bir rakamla başlayamaz. 1degisken geçersizdir, ancak degisken1 mükemmeldir.
  3. Anahtar kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılamaz.
  4. Tanımlayıcımızda!, @, #, $,% gibi özel semboller kullanamayız.
  5. Tanımlayıcı herhangi bir uzunlukta olabilir.
  6. Tanımlayıcılarda Türkçeye özgü karakterler kullanılamaz.

Python’da Tanımlayıcı Yazarken Bunlara Dikkat Edin

Python, büyük / küçük harfe duyarlı bir dildir. Bu, degisken ve Degisken aynı olmadığı anlamına gelir.

Her zaman anlamlı olan tanımlayıcıları adlandırın.  s = 10 geçerlidir fakat sayac = 10 yazmak daha okunaklı yapar. Uzun bir aradan sonra kodunuza baktığınızda bile ne olduğunu anlamanız daha kolay olur.

Birden çok kelime, alt çizgi kullanılarak bu_bir_desgiken kullanılarak ayrılabilir.

Ayrıca, Camel Case yazma stilini kullanabiliriz, yani, herhangi bir boşluk olmaksızın, ilk kelime dışındaki kelimenin ilk harfini büyük harfle yazabiliriz.

Örneğin: buBirDegisken

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın