Tasarım Kodlama

Python İki Listeyi Birleştirme

Python’da iki veya daha fazla listeye birleştirmenin birkaç yolu vardır.

Yöntem 1: En kolay yollardan biri + operatörünü kullanmaktır.

Ayrıca bakınız: Python Listeler ve Demetler

Yöntem 2: İki listeyi birleştirmenin başka bir yolu da list2’deki tüm öğeleri tek tek list1’e eklemektir:

Yöntem 3: Ya da, bir listeden başka bir listeye eleman eklemek amacıyla, extend() methodu da kullanabilirsiniz:

1 yorum