Tasarım Kodlama

Python Palindrome Örneği

Python ile kullanıcının girdiği metin ya da sayının palindrom olup olmadığını bulan Python örneğine ait kodlar:

Ekran Çıktısı:

1 yorum