Python split Kullanımı – Tasarım Kodlama
Python

Python split Kullanımı

Python String split() Methodu

Split() metodu, kullanıcı tanımlı bir ayırıcı kullanarak bir stringi listeye böler. Bir ayırıcı tanımlanmadığında, boşluk (“”) kullanılır.

Neden split() Fonksiyonu Kullanılır?

Bir noktada, büyük bir metni daha küçük parçalara veya dizelere ayırmanız gerekebilir. Bu, dizeleri tek bir yerde birleştiren veya birleştiren bitiştirmenin tam tersidir.

Bunu yapmak için split fonksiyonunu kullanırsınız. Yaptığı şey, bir dizeyi bölmek veya parçalamak ve verileri tanımlı bir ayırıcı kullanarak bir dize dizisine eklemektir.

İşlevi çağırdığınızda hiçbir ayırıcı tanımlanmadıysa, varsayılan olarak whitespace(boşluk) kullanılacaktır. Daha basit bir ifadeyle, ayırıcı, her değişken arasına yerleştirilecek tanımlı bir karakterdir.

Python Metin Parçalama (Virgüllere göre metni parçalama)

Çıktı:

 

Python Metin Parçalama ( Metni boşluklara göre parçalama)

Python’da argümansız split() metodu metni boşluklara göre böler.

Çıktı:

 

Python string split ile Dizeyi Maksimum Bölünme Sayısı Ekleme

Aşağıdaki örnekte dize üç parçaya bölünecektir.

Çıktı:

 

Python’da bir metin dosyasından satırları bölme

Aşağıdaki Python programı bir metin dosyasını okuyup python’da tek kelimelere böler.

ornek.txt dosyası içeriği

Python Kodu:

Çıktı:

Birden çok sınırlayıcıyla dizeyi bölme

Bu durumda Python Regular Expression kullanır.

Çıktı:

Burada, split() fonksiyonu ile bir dizeyi nasıl böleceğimizi gördük. Uygulamalarınızda metinleri istediğiniz şekilde istediğiniz kadar parçalayabilirsiniz.

Yorum bırak