MySQL

MySQL Fonksiyon Kullanımı ve Örnekleri

MySQL Fonksiyon Nedir?

MySQL fonksiyonları, veritabanı yönetim sistemlerinde önemli bir rol oynayan özel SQL kod bloklarıdır. Bu fonksiyonlar, belirli görevleri yerine getirerek veritabanı işlemlerini daha etkili ve modüler hale getirme amacını taşır. Bu makalede, MySQL fonksiyonlarının temel yapılarını, kullanım alanlarını ve nasıl oluşturulduklarını adım adım inceleyeceğiz.

MySQL Fonksiyonlarına Genel Bakış

MySQL fonksiyonları, veritabanı işlemlerini daha modüler hale getirmek için kullanılan özel SQL kod parçalarıdır. Bu fonksiyonlar, genellikle belirli bir görevi yerine getirir ve bu görevin sonucunu bir değer olarak döndürür. Fonksiyonlar, SQL sorgularının yanı sıra diğer programlama dilleriyle entegrasyonu destekleyerek, veritabanı işlemlerini daha yönetilebilir ve verimli hale getirir.

MySQL fonksiyonlarının temel özellikleri arasında yeniden kullanılabilirlik, modülerlik, performans iyileştirmesi, geri dönüş değerleri ve parametreler bulunur. Bu özellikler, geliştiricilere büyük ölçüde esneklik sağlar ve büyük veritabanı uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştırır.

Bir fonksiyon örneği olarak, iki sayıyı toplayan basit bir MySQL fonksiyonu şu şekildedir:

Örnek olarak, iki sayıyı toplamak için basit bir MySQL fonksiyonu şu şekilde olabilir:

Bu fonksiyon, iki parametre alır (x ve y), bunları toplar ve sonucu geri döndürür. Fonksiyonlar, bu tür basit hesaplamalardan daha karmaşık işlemlere kadar çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılabilir.

Temel MySQL Fonksiyonları

MySQL fonksiyonlarının temel öğelerini anlamak, işlevler oluştururken ve kullanırken önemlidir. Bu bölümde, temel MySQL fonksiyonlarının sözdizimi, parametre kullanımı ve geri dönüş değerlerini inceleyeceğiz.

MySQL İşlevlerinin Temel Sözdizimi

MySQL fonksiyonları oluştururken, belirli bir görevi yerine getiren SQL kodunu içeren bir yapı kullanılır. Temel bir MySQL fonksiyonu şu şekilde tanımlanır:

Bu yapıda:

 • function_name: Oluşturulan fonksiyonun adını temsil eder.
 • parameter1, parameter2, ...: Fonksiyonun alabileceği parametreleri belirtir. Parametreler, fonksiyonun işlevini yerine getirmesinde kullanılacak girdi değerleridir.
 • datatype: Parametrelerin ve dönüş değerinin türünü belirtir.
 • RETURNS return_datatype: Fonksiyonun dönüş değeri türünü belirtir.
 • BEGIN ve END: Fonksiyonun kod bloğunu tanımlar. Fonksiyonun işlevini yerine getiren kodlar bu blok içine yazılır.
 • RETURN some_value: Fonksiyonun sonucunu döndürmek için kullanılır.

Örneğin, iki sayıyı toplamak için basit bir MySQL fonksiyonu şu şekildedir:

Parametreler ve Geri Dönüş Değerleri

MySQL fonksiyonları genellikle parametre alır ve bir değer döndürür. Parametreler, fonksiyonun işleyişini belirleyen girdi değerleridir. Geri dönüş değeri ise fonksiyonun çalıştırıldığı yerde elde edilen sonuçtur.

Örneğin, topla fonksiyonu iki parametre alır (x ve y) ve bu parametreleri toplar. Daha sonra, toplamı geri döndürür.

Bu adımları kullanarak, temel MySQL fonksiyonlarını oluşturabilir ve kullanabilirsiniz. Şimdi, örnek bir fonksiyon üzerinden ilerleyerek daha fazla ayrıntıya odaklanalım.

Örnek Bir MySQL Fonksiyonu Oluşturma

Bu bölümde, iki sayıyı toplayan basit bir MySQL fonksiyonunu adım adım oluşturacağız.

Bir Toplama Fonksiyonu Oluşturma

Öncelikle, iki sayıyı toplayan bir fonksiyon oluşturalım. Aşağıdaki SQL kodu, topla adında bir fonksiyon tanımlar:

Bu kod bloğunda:

 • topla: Fonksiyonun adı.
 • x ve y: İki tane integer tipinde parametre.
 • RETURNS INT: Fonksiyonun bir tamsayı değeri döndüreceğini belirtir.
 • DECLARE sonuc INT: Geçici bir değişken (sonuc) tanımlanır.
 • SET sonuc = x + y: Parametrelerin toplamı, geçici değişkene atanır.
 • RETURN sonuc: Fonksiyon, toplamı içeren geçici değişkeni döndürür.

Fonksiyon Parametreleri ve Geri Dönüş Değerini Ayarlama

Fonksiyonun parametrelerini ve geri dönüş değerini tanımlarken dikkat ettiğimiz unsurlar, fonksiyonun doğru çalışmasını sağlar. Parametreler, fonksiyonun ihtiyaç duyduğu girdi değerlerini temsil eder, geri dönüş değeri ise fonksiyonun sonucunu ifade eder.

Oluşturulan Fonksiyonu Kullanma

Fonksiyonu kullanmak için, SELECT ifadesini kullanarak fonksiyonu çağırabiliriz. Örneğin:

Bu sorgu, topla fonksiyonunu çağırarak 3 ve 5 sayılarını toplar ve sonucu döndürür.

Bu adımları izleyerek, basit bir toplama işlemi gerçekleştiren bir MySQL fonksiyonu oluşturduk. Şimdi, fonksiyon içinde değişkenler ve kontrol yapıları gibi konulara odaklanarak daha karmaşık fonksiyonlar oluşturabilirsiniz.

Fonksiyon İçinde Değişkenler ve Kontrol Yapıları

Bu bölümde, MySQL fonksiyonları içinde değişkenlerin nasıl tanımlanıp kullanılacağını ve IF-ELSE ifadeleri ile nasıl kontrol yapıları oluşturulacağını inceleyeceğiz. Bu unsurları kullanarak fonksiyonlarınızı daha esnek ve karmaşık hale getirebilirsiniz.

Değişkenlerin Tanımlanması ve Kullanılması

MySQL fonksiyonlarında değişkenler, geçici olarak değer saklamak için kullanılır. Bu değişkenler, fonksiyon içinde tanımlanır ve belirli bir işlemde geçici olarak değer alır.

Örneğin, bir sayının karesini hesaplayan bir fonksiyon içinde değişken kullanımını şu şekilde gösterebiliriz:

Bu fonksiyon, sayi adlı bir parametre alır ve bu sayının karesini hesaplar. Geçici olarak kullanılan kare değişkeni, hesaplama sonucunu saklar ve RETURN ile döndürülür.

IF-ELSE İfadeleri ile Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları, bir programın belirli durumları değerlendirmesine ve buna göre farklı işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. MySQL fonksiyonlarında, IF-ELSE ifadeleri kullanarak koşullu durumlar oluşturabilirsiniz.

Örneğin, bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon:

Bu fonksiyon, sayi adlı bir parametre alır ve bu sayının durumunu belirler. IF-ELSE yapıları, belirli bir koşulu kontrol eder ve koşul doğruysa veya yanlışsa farklı işlemleri gerçekleştirir.

Bu örnekler, fonksiyonlarınızı daha esnek ve geniş bir kullanım yelpazesi sağlamak için değişkenler ve kontrol yapıları ile zenginleştirmenin bir örneğidir. Daha karmaşık işlemler ve kontrol durumları için bu yapıları kullanarak fonksiyonlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Fonksiyonların Güvenliği ve Performans

Bu bölümde, MySQL fonksiyonlarının güvenliği ve performansı ile ilgili önemli konuları ele alacağız. Fonksiyonlarınızın güvenli olması, veritabanınızı kötü niyetli saldırılara karşı korumanın yanı sıra, performans konusu da büyük bir öneme sahiptir. İşte bu konularda dikkate almanız gereken bazı temel prensipler:

SQL Injection’a Karşı Koruma

SQL injection, kötü niyetli kullanıcıların girdi alanlarına zararlı SQL ifadeleri ekleyerek veritabanınıza erişmesini sağlamaya çalıştıkları bir saldırı türüdür. Fonksiyonlarınızın güvenliği için şu önlemleri alabilirsiniz:

 • Parametre Doğrulama: Gelen parametreleri doğrulamak, geçerli değerlerin beklenmedik SQL ifadeleri içermesini önleyebilir.
 • Parametre Bağlama: Parametreleri bağlamak veya hazırlanan ifadeleri kullanmak, gelen verilerin güvenli bir şekilde işlenmesine olanak tanır.

Örneğin:

Performansı Artırmak İçin İpuçları

Fonksiyonların performansını artırmak, genel sistem performansını iyileştirmeye katkı sağlar. Performans konusunda dikkate almanız gereken bazı ipuçları şunlardır:

 • İşlem Yükünü Azaltma: Fonksiyonlarınızın yapacağı işlemleri mümkünse minimize edin. Basit ve etkili işlemlerle yetinmeye çalışın.
 • İndeks Kullanımı: Veritabanında sık kullanılan sorgular için uygun indeksleri kullanmak, performansı artırabilir.
 • Cache Kullanımı: Sıkça kullanılan verileri bellekte tutarak, gereksiz tekrar hesaplamalardan kaçının.
 • Fonksiyonların Optimize Edilmesi: Fonksiyonlarınızı optimize etmek, çalışma sürelerini kısaltabilir. Gereksiz döngülerden, tekrar hesaplamalardan kaçının.

Bu ipuçları, hem güvenlik hem de performans açısından MySQL fonksiyonlarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Unutmayın ki, her uygulamanın ve senaryonun ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle bu prensipleri kendi kullanım durumunuza göre özelleştirmeniz önemlidir.

MySQL İşlevleri ile İleri Düzey Konular

Bu bölümde, MySQL işlevlerinde daha ileri düzey konulara odaklanacağız. Yinelemeli (recursive) işlevler ve çoklu dil desteği için fonksiyonlar, daha karmaşık işlemleri gerçekleştirmenize ve uygulamalarınızı daha esnek hale getirmenize olanak tanır.

7.1. Yinelemeli (Recursive) İşlevler

MySQL, yinelemeli fonksiyonları destekler. Yinelemeli işlevler, kendi kendini çağıran ve belirli bir koşulu karşılayana kadar devam eden fonksiyonlardır. Ancak, MySQL’de yinelemeli işlevler kullanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü MySQL’de varsayılan olarak yinelemeli işlevler kapatılmıştır. Bu özelliği açmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

Bu komut, yinelemeli işlevlerin kullanılmasına izin verir. Ancak, güvenlik konularını göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bir yinelemeli fonksiyon örneği:

Bu fonksiyon, faktöriyel hesaplamak için kendi kendini çağırır. Örneğin:

Çoklu Dil Desteği için Fonksiyonlar

MySQL, çoklu dil desteği sağlayan işlevleri destekler. Bu, farklı dildeki kullanıcı arabirimlerine veya istemcilere çeşitli dil seçeneklerini sunmak için kullanışlı olabilir. Çoklu dil desteği için bir fonksiyon örneği:

Bu fonksiyon, lang parametresine göre farklı dilde selamlama mesajları döndürür.

Bu örnekler, MySQL fonksiyonlarının daha ileri düzey konularını anlamanıza yardımcı olabilir. İlerleyen süreçte, işlevlerinizi daha karmaşık senaryolara adapte etmek için bu konuları inceleyerek daha geniş bir kullanım alanı oluşturabilirsiniz.

MySQL İşlevlerinin Hata Ayıklanması ve Yönetimi

Bu bölümde, MySQL işlevlerinde hata ayıklama stratejileri ve hata durumlarına karşı işlemler konularına odaklanacağız. Ayrıca, varolan bir işleve güncelleme yapma ve gereksiz işlevleri silme konularını da ele alacağız.

Hata Ayıklama Stratejileri

MySQL işlevlerinde hata ayıklama, geliştirme ve bakım süreçlerinde önemli bir rol oynar. Hata ayıklama stratejileri:

 • SIGNAL SQLSTATE Kullanımı: Hata durumlarını belirli bir SQL durum kodu ile sinyal verebilirsiniz. Bu sayede, hataların daha iyi anlaşılabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION Kullanımı: Hata durumlarına karşı bir işlem belirtmek için kullanılır.

Hata Durumlarına Karşı İşlemler

Hata durumlarına karşı nasıl işlemler belirleyeceğinizi kontrol etmek, işlevlerinizin güvenilirliğini artırabilir. Yukarıda belirtilen DECLARE CONTINUE HANDLER örneği gibi, hata durumlarını yakalayarak belirli bir işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu, hataların kullanıcıya daha düzenli ve anlamlı bir şekilde sunulmasına yardımcı olur.

MySQL Fonksiyonlarının Güncellenmesi ve Silinmesi

Varolan bir MySQL işlemini güncellemek veya gereksiz işlevleri silmek, veritabanı yönetimi açısından önemlidir.

Varolan Bir İşleve Güncelleme Yapma

İşlevlerinizi güncellemek, yeni gereksinimlere uyacak şekilde değişiklik yapmanızı sağlar. Örneğin, bir işlevin parametrelerini veya iç mantığını güncelleyebilirsiniz.

Gereksiz İşlevleri Silme

Gereksiz işlevleri silmek, veritabanınızı temiz ve düzenli tutmanıza yardımcı olur.

Bu komut, belirtilen işleve ait tüm tanımlamaları ve içerikleri veritabanından kaldırır.

Bu adımlar, MySQL işlevlerinizi güncellemenin ve gereksiz olanları silmenin temel yollarını tanımlar. Bu, veritabanınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olabilir.

MySQL Fonksiyon Örnekleri

Örnek 1 Belirli bir Kitap Türündeki Kitapları Listeleme:

Bu fonksiyon, verilen bir kitap türü adına göre o türe ait kitapları listeler.

Bu fonksiyon, tur_ad adlı bir parametre alır ve o türe ait kitapları kitap_listesi adlı bir metin olarak döndürür.

Örnek 2 Belirli Bir Yazarın Aldığı Puanların Ortalamasını Hesaplama

Bu fonksiyon, verilen bir yazarın yazdığı kitapları okuyan öğrencilerin verdikleri puanların ortalamasını hesaplar.

Bu fonksiyon, yazar_ad ve yazar_soyad adlı iki parametre alır ve belirtilen yazarın kitaplarını okuyan öğrencilerin verdikleri puanların ortalamasını döndürür.

Örnek 3 Belirli Bir Öğrencinin Okuduğu Kitap Sayısını Hesaplama:

Bu fonksiyon, verilen bir öğrencinin okuduğu kitap sayısını hesaplar.

Bu fonksiyon, ogr_no adlı bir parametre alır ve belirtilen öğrencinin okuduğu kitap sayısını döndürür.

Örnek 4 Belirli Bir Tarih Aralığındaki İşlemleri Listeleme:

Bu fonksiyon, verilen iki tarih arasındaki işlemleri listeler.

Bu fonksiyon, atarih_bas ve atarih_bit adlı iki parametre alır ve bu tarih aralığındaki işlemleri liste olarak döndürür.

Örnek 5 Belirli Bir Öğrencinin Aldığı Kitapların Toplam Sayfasını Hesaplama:

Bu fonksiyon, verilen bir öğrencinin aldığı kitapların toplam sayfasını hesaplar.

Bu fonksiyon, ogr_no adlı bir parametre alır ve belirtilen öğrencinin aldığı kitapların toplam sayfasını döndürür.

Örnek 6 Bu örnekte, belirli bir tarih aralığındaki işlemleri listeleyen bir fonksiyon bulunmaktadır. islem tablosundan seçilen veriler, bir sonuç tablosuna eklenir ve bu sonuç tablosu fonksiyon tarafından döndürülür.

Bu fonksiyon, atarih_bas ve atarih_bit adlı iki parametre alır ve bu tarih aralığındaki işlemleri içeren bir sonuç tablosunu döndürür. Tablo içinde her bir işlem için kitap adı, öğrenci adı ve alım tarihi bulunmaktadır.

Örnek 7 Tablo yapınızda daha basit bir örneği ele alalım. Aşağıda, öğrenci tablosundan belirli bir sınıftaki öğrencilerin isimlerini ve doğum tarihlerini listeleyen bir fonksiyon örneği bulunmaktadır:

Bu fonksiyon, sinif_ad adlı bir parametre alır ve bu sınıftaki öğrencilerin öğrenci numarası (ogrno), adı (ograd) ve doğum tarihi (dtarih) bilgilerini içeren bir sonuç tablosunu döndürür.

Örnek 8 Bu fonksiyon, ENUM tipini kullanarak belirli bir kitap türüne sahip kitapları listeleyecektir.

Bu fonksiyon, tur_ad adlı bir parametre alır ve belirtilen kitap türüne sahip kitapların var olup olmadığını kontrol eder. Fonksiyon, ENUM tipindeki 'BULUNAMADI' veya 'VAR' değerlerinden birini döndürür.

Örnek kullanım:

Bu sorgu, “Roman” türüne sahip kitapların var olup olmadığını kontrol eder ve sonucu “BULUNAMADI” veya “VAR” olarak döndürür.

Sonuç ve Özet

Bu makalede, MySQL işlevlerinin oluşturulması, güncellenmesi, silinmesi ve hata yönetimi gibi konuları inceledik. İşlevler, veritabanı yönetiminde ve uygulama geliştirmede önemli bir role sahiptir. Yeniden kullanılabilir ve modüler yapıları sayesinde karmaşık işlemleri daha düzenli ve anlaşılır hale getirirler.

MySQL İşlevlerinin Önemi ve Kullanımı

MySQL işlevleri, veritabanı uygulamalarınızı daha esnek ve yönetilebilir hale getirmenin yanı sıra, performansı artırma ve güvenlik önlemleri uygulama konusunda da size yardımcı olabilir. İşlevler, karmaşık veritabanı işlemlerini düzenleyerek ve tekrar kullanılabilir kod parçaları oluşturarak geliştirme sürecini hızlandırabilir.

Öğrenilen Bilgilerin Pratik Uygulamalarda Kullanılması

Öğrenilen bilgileri pratik uygulamalarda kullanmak için:

 • İşlevler oluşturarak basit veritabanı görevlerini otomatize edebilirsiniz.
 • Yinelemeli işlevler kullanarak tekrar eden işlemleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
 • Hata ayıklama stratejilerini kullanarak işlevlerinizi daha güvenilir hale getirebilirsiniz.
 • İşlevlerinizi düzenli olarak güncelleyerek ve gereksiz olanları silerek veritabanınızı yönetebilirsiniz.

Bu bilgileri pratik uygulamalarda kullanmak, gerçek dünya senaryolarında daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın