MySQL

MySQL INSERT IGNORE Kullanımı

Bu yazıda, bir tabloya veri eklemek için MySQL INSERT IGNORE deyimini nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

MySQL INSERT IGNORE deyimi

Bir tabloya birden çok satır eklemek için INSERT deyimini kullandığınızda ve işlem sırasında bir hata oluşursa, MySQL deyimi sona erdirir ve bir hata döndürür. Sonuç olarak, tabloya hiçbir satır eklenmemiş olur.

Ancak, INSERT IGNORE deyimini kullanırsanız, hataya neden olan geçersiz veri içeren satırlar yoksayılır ve geçerli veri içeren satırlar tabloya eklenir.

INSERT IGNORE deyiminin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

Not: IGNORE yan tümcesinin MySQL’in SQL standardına bir uzantısı olduğunu unutmayın.

MySQL INSERT IGNORE Kullanım Örneği


Yukarıdaki gibi tanımlanmış bir öğrenci tablosuna bir kaç öğrenci eklemesi yapacağız. ogrno alanı birincil anahtar durumunda eğer aynı anahtarı başka bir kayıt içinde kullanmaya kalkarsak kayıt ekleme yapmayıp hata verecektir.

Recep Bal isimli öğrencinin  okul numarası 120 olarak girilmeye çalışmıştır. Bu aşamada kayıt ekleme işlemi yapılmayıp hata verecektir.

IGNORE yan tümcesi ile kayıt eklemeye çalışırsak MySQL hatalı olmayan satırları ekleyip, hatalı olan satırlarda yine uyarı verecektir.

Oluşan hata ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz aşağıdaki SQL ifadesi ile hatayı görüntüleyebilirsiniz.

Sonuç olarak, INSERT IGNORE deyimini kullandığınızda, bir hata vermek yerine, MySQL bir hata olması durumunda bir uyarı verdi.

Bu eğiticide, MySQL INSERT IGNORE deyimini bir tabloya satır eklemek ve hatalara neden olan satırlardaki hatayı yoksaymak için nasıl kullanılacağını öğrendiniz.

 

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın