MySQL PHP

PHP MySQL’de Veri Güncelleme

MySQL’de Veri Ekleme, Veri Seçme ve Verileri Silme konularında yazılar yazdık. Bu yazıda ilgili başka bir tane daha yazı yazacağız.

MySQL’de Veri Güncelleme nasıl yapılacağını göreceğiz. Bu yazıda, tablodaki verileri güncellemek için UPDATE kullanacağız.

Güncellemek için “blog” adında bir veritabanındaki “tbl_kayit” adındaki tablo bilgilerini güncelleyeceğiz. Daha önceki yazılardan yada aşağıdaki SQL ifadesinden bu tabloya ulaşabilirsiniz.

 

SQL cümlesini gösterdikten sonra PDO bağlantısı için gerekli baglanti.php adında bir dosya oluşturup aşağıdaki kodları ekleyiniz.

 

listele.php adında dosya açınız. Bağlantı cümlesi yazıldıktan sonra kayıtları güncellemek için aşağıdaki gibi kayıtları listeleyip yanına GÜNCELLE butonunu ekleyelim.

 

Güncelleme işlemleri için gerekli formu oluşturmak için guncelle.php adında bir dosya açıp aşağıdaki gibi ilgili kaydı çeken ve güncelleyen kodları yazalım.  Kodlardaki if else blokları formun gösterilmesi ve kayıtların güncellenmesi için kullanılmıştır. Tablodan gelen kayıtları listelemek için $_GET[‘kayit_id’] değerinin olup olmadığı kontrol edilmektedir. Güncelle butonuna basılınca da kayıtların güncellenmesi için $_POST[‘guncelle’] kontrolü yapılmaktadır.

Bu yazıda MySQL ve PHP ile kayıt güncelleme işlemi nasıl yapıldığını öğrendik.

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın