Tasarım Kodlama

SQL Sorgusundan Veri Sonuçlarını Özetleme

Bu makale, SQL için kısa bir tarihçe ve amaç sağlar ve verilerin SQL ile nasıl özetleneceğine (kümeleme-toplam) ilişkin bir başlangıç ile sona erer.

SQL sorgusunun en kullanışlı yeteneklerinden biri, özetleme ve ortalama gibi toplama işlevleri kullanılarak verilerin özetlenmesidir. Bu derste, okuyucuya veritabanı sorgusunu güçlendirmek için uygulanabilecek sağlam bir temel sağlayan toplama işlevleri örneklerle açıklanmıştır.

Toplama Fonksiyonları Nelerdir?

İşlevler, çıktı amacıyla sütunlar içindeki değerleri işlemek için kullanılan SQL’de anahtar sözcüklerdir. Bir işlev, her zaman bir sütun adı veya ifade ile birlikte kullanılan bir komuttur. SQL’de çeşitli işlev türleri vardır. Bu toplu işlevleri kapsar. Sayımlar, toplamlar ve ortalamalar gibi bir SQL ifadesi için özetleme bilgisi sağlamak için bir toplama işlevi kullanılır.

  • COUNT
  • SUM
  • MAX
  • MIN
  • AVG

Ayrıca bir SQL sorgusunda özetlenmiş veriyi filtrelemek için HAVING komut kullanılır.

Aşağıdaki listede verileri toplamak için kullanılan temel SQL cümlelerini ve anahtar kelimelerini özetliyoruz.

SELECT

Sorgu sonucuna hangi alanların dahil edileceğini belirtmek için kullanılır. Bu madde her zaman SQL sorgu ifadelerinde bulunur.

FROM

Hangi tablo verilerinin geleceğini belirtir. Bu, tüm SQL sorgu ifadelerinde mevcuttur.

WHERE

Verilerin hangi alt kümesinin kullanılacağını belirtir (her zaman toplu olmayan koşullara sahiptir). Bu cümle neredeyse her zaman SQL sorgu ifadelerinde bulunur.

JOIN

Join cümlesi, birden fazla tabloyu birbirine bağlamak için kullanılır. Bu genellikle birden fazla tablodan veri alınmasını gerektiren daha karmaşık sorgularda bulunur. Birkaç format vardır (INNER JOIN, OUTER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, .. OUTER genellikle isteğe bağlıdır

GROUP BY

Hangi alan verilerinin toplanması gerektiğini belirtmek için kullanılır. Bu örnekte, müşteri başına toplam satın almaların bir özetini almak için Müşteri Kimliğine göre gruplandırıyoruz.

HAVING

HAVING, içindeki ifadelerin toplu bir yapıya sahip olması dışında WHERE’a çok benzer. Bu örneğe dikkat edin – yalnızca 60.000’den fazla değerde ürün satın almış müşteriler için özetler veriyoruz

Aggregation Functionlar COUNT, SUM, MAX, MIN, AVG

Toplama işlevleri, bir dizi veri öğesini tek bir öğeye yuvarlayarak verileri özetlemek için kullanılır. SQL’i destekleyen çoğu sistemde bulunan birkaç temel sistem vardır ve çoğu belirli DBMS’ye özgüdür. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, sonuç kümesindeki bir sütun bir toplama alanı değilse, GROUP BY yan tümcesine dahil edilmesi gerektiğidir.

 

Yorum yap