HTML5 Canvas

HTML5 Canvas Eğri Çizme

HTML5 Canvas ile bir yol oluşturmak için birden fazla alt yol bağlayabiliriz. Her yeni alt yolun bitiş noktası, yeni bağlam noktası olur. Yolumuzu oluşturan her alt yolu oluşturmak için lineTo(), arcTo(), quadraticCurveTo() ve bezierCurveTo() yöntemlerini kullanabiliriz. Her yeni yol çizmeye başlamak istediğimizde beginPath() yöntemini de kullanabiliriz.

Aşağıdaki görsel görüntüyü oluşturmak için iki tane çizgi, birer tane quadratic Curve ve biezer Curve kullanılmıştır.

Kod:

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın