Tasarım Kodlama

PHP Dizi Elemanlarını Değişkene Atama

Bu yazıda bir PHP dizisindeki değerleri list() fonksiyonunu kullanarak değişkene nasıl atayacağınızı göstereceğim.

list() fonksiyonunu göstermeden önce bir dizideki değeri değişkene aktarmak için aşağıdaki yöntem kullanılır.

Yukarıdaki örnekte $dizi değişkenindeki indexi 2 olan değişkeni $deger adında değişkene aktardık.

Ayrıca anahtarı olan değerleri de benzer şekilde değişkene atayabiliriz. Aşağıdaki örneğe bakabilirsiniz.

Anahtarı numara olan değeri $deger değişkenine aktarmaktadır.

list() fonksiyonu kullanma

Yazının asıl konusu olan list() fonksiyonu kullanımını gelelim. list() fonksiyonu dizideki değerleri sırayla değişkenlere aktarmak için kullanılır. Aşağıdaki gibi bir diziye sahip olduğumuzu düşünelim.

list() kullanarak $ad, $soyad ve $numara değişkenlerine sırayla atama yapacağız.

Sadece istediğimiz değerleri aktarmak için şu şekilde bir yöntem izleyebiliriz.

NOT: string ifadeler ile çalışmadınız belirtmek isterim. Aşağıdaki gibi bir atama yaptığınızda sonuç NULL olacaktır.

Yorum yap