Tasarım Kodlama

PHP Girilen Para Tutarını Banknotlara Ayırma

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bir para tutarının içerisinde hangi banknottan kaç tane olduğunu bulan ve ekranda ayrı ayrı gösteren php program kodlarını yazacağız. Bunun için iki tane php dosyası yapacağız.

Birinci dosyada istenilen para tutarının girilmesini sağlayan form sayfası diğerinde ise girilen para miktarını banknotlara ayıran dosya olacaktır. Bu dosyaların kodları aşağıdaki gibidir. Sayfanın altında da kendiniz denemeniz için bir link bulunmaktadır.

paraayirma1.php dosyası kodları:

paraayirma2.php dosyası kodları:

Çıktı

php örnekleri
php örnekleri

Yorum yap