Tasarım Kodlama

PHP printf() kullanımı

printf() fonksiyonu biçimlendirilmiş bir dizge çıktılar. Çıktı alınan dizenin uzunluğunu döndürür.

Yazım kuralı:

Parametreler

printf fonksiyonunda kullanılan parametreler.

 • format – Dizeyi ve içindeki değişkenlerin nasıl biçimlendirileceğini belirtir.

Aşağıdakiler olası format değerleridir –

 • %% – Yüzde işareti verir
 • %b – İkili sayı
 • %c – ASCII değerine göre karakter
 • %d – İşaretli ondalık sayı (negatif, sıfır veya pozitif)
 • %e – Küçük harf kullanan bilimsel gösterim (ör. 1.2e + 2)
 • %E – Büyük harf kullanan bilimsel gösterim (ör. 1.2E + 2)
 • %u – İşaretsiz ondalık sayı (sıfıra eşit veya sıfırdan büyük)
 • %f – Ondalık nokta sayısı (yerel ayarlar farkında)
 • %F – Ondalık nokta sayısı (yerel ayarların farkında değil)
 • %g -%e ve% f’den daha kısa
 • %G -%E ve% f’den daha kısa
 • %o – Sekizli sayı
 • %s – Dize
 • %x – Onaltılık sayı (küçük harfler)
 • %X – Onaltılık sayı (büyük harfler)
 • argument1 – Biçim dizesindeki ilk% işaretine eklenecek bağımsız değişken.
 • argument2 – Biçim dizesindeki ikinci% işaretine eklenecek bağımsız değişken.

Dönüş Değeri

printf() fonksiyonu, çıktısı alınan dizenin uzunluğunu döndürür.

PHP printf Örnekleri

Örnek: Aşağıdaki bir örnektir.

Çıktı:

 

Örnek:Aşağıdaki bir örnektir.

Çıktı:

 

Örnek: Aşağıdaki bir örnektir.

Çıktı:

 

Örnek: 

Çıktı:

 

 

Yorum yap