Tasarım Kodlama

PHP Toplama İşlemi

Merhaba bu yazıda PHP ile iki sayısal değeri toplama işlemini yapacağız. PHP ile toplama için artı (+) sembolü kullanılır. Bu sembol artimetik toplama operatörü olarak ifade edilir.

Aşağıdaki örnekte iki tam sayı değerini toplayıp ekrana yazdırdık. Sonraki örnektede iki değişkeni toplayıp sonuçları bir değişkene aktarıp ikinci satırda da bu sonuç değişkenini ekrana yazdırdık.

Örnek 1: iki değeri toplayıp yazdırma

Örnek 2: Değişkenleri toplama

Toplama işlemi web programlama tarafında her zaman bu kadar basit olmayacaktır. Genellikle bir form verisini okuyup, bu değerleri toplamak yada işleme tabi tutmak gerekir.

PHP Form Toplama İşlemi

Aşağıdaki örnekte sayi1 ve sayi2 adında text nesnelerini islem.php sayfasına gönderip orada toplama işlemi yapılmaktadır. Bu işlem için gerekli sayfalar ve kod şu şekilde olacaktır.

hesapla.php

islem.php

Yukarıdaki örnekte hesapla.php sayfası çalıştırıldığında iki tane text nesnesine sayısal değer girilir. hasapla.php sayfasındaki formun butonuna tıklandığında form verileri method içindeki (GET) yöntemle action ile belirtilen(islem.php) sayfasına gönderilir.

islem.php sayfasındaki PHP kodu kendisine method ile gönderilen yönteme göre (ki burada GET’tir) verileri okuyup s1 ve s2 değişkenlerine aktarır. ardından değerleri topyıp ekrana yazdırır.

 

Yorum yap