Tasarım Kodlama

PHP Yerleşik Fonksiyonlar

Fonksiyon nedir?

Fonksiyon, alt program yada işlev olarak bilinen, belirli bir eylemi gerçekleştiren yeniden kullanılabilir bir kod parçası veya bloğudur.

Fonksiyonlar, çağrıldığında değer döndürebilir veya herhangi bir değer döndürmeden basitçe bir işlem gerçekleştirebilir.

PHP, farklı görevleri yerine getiren 700’ün üzerinde yerleşik fonksiyona sahiptir.

Neden fonksiyon kullanırız?

  • Daha iyi kod organizasyonu – fonksiyonlar, belirli bir görevi birlikte gerçekleştiren ilgili kod bloklarını gruplamamıza izin verir.
  • Yeniden kullanılabilirlik – bir kez tanımlandıktan sonra, bir fonksiyon PHP dosyalarımızdaki bir dizi komut dosyasıyla çağrılabilir. Bu, veritabanına bağlanmak gibi bazı rutin görevleri gerçekleştirmek istediğimizde bize zaman kazandırır.
  • Sistemdeki kolay bakım güncellemelerinin yalnızca tek bir yerde yapılması gerekir.

Built-in (yerleşik) Fonksiyonlar

Yerleşik fonksiyonlar, PHP yükleme paketinde bulunan fonksiyonlardır.

Bu yerleşik fonksiyonlar, PHP’yi çok verimli ve üretken bir betik dili yapan asıl unsurlardır.

Yerleşik fonksiyonlar birçok kategoriye ayrılabilir. Aşağıda kategorilerin listesi bulunmaktadır.

String Fonksiyonları

String veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan işlevlerdir. String verilerini biçimlendirmek, kırpmak, tekrar etmek vb. ifadeler için kullanılabilirler.

ÖNEMLİ: Çok baytlı dizeler için PHP ile kullanılan mb_ ile başlayan fonksiyonlar vardır.  Bu fonksiyonlara ulaşmak için çok baytlı fonksiyonlar yazısını okuyun.

explode

explode — Bir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir.

Örnek: 

htmlentities

htmlentities — Dönüştürülebilecek tüm karakterleri HTML öğeleri haline getirir.

Çıktı:

html_entity_decode

html_entity_decode — Dönüştürülebilecek tüm HTML öğelerini karakter haline getirir.

Çıktı:

htmlspecialchars

htmlspecialchars — Özel karakterleri HTML öğeleri haline getirir.

Çıktı:

implode

implode — Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder.

number_format

number_format — Sayıyı binlik bölümlere ayırır.

md5

md5 — Bir dizgenin md5 özetini hesaplar.

strlen

strlen — Dizge uzunluğunu döndürür.

sprintf

sprintf — Biçemli bir dizge döndürür.

Örnek:

Daha fazla örnek ve joker karaketer için yukarıdaki linke tıklayın.

substr

substr — Dizgenin bir kısmını döndürür.

PHP ile kullanılan tüm string fonksiyonlarına ulaşmak için bağlantıya tıklayın. Çok baytlı string fonksiyonları içinde bu bağlantıya tıklayın.

Math fonksiyonlar

Sayısal fonksiyonlar, sayısal sonuçlar döndüren işlevlerdir.

Sayısal php fonksiyonları, sayıları biçimlendirmek, sabitleri döndürmek, matematiksel hesaplamalar yapmak vb. ifadeler için kullanılabilir.

Aşağıda bir kaç tane sayısal fonksiyon örneğini gösterelim.

ceil

ceil — sayıyı yukarı yuvarlar.

floor

floor — sayıyı aşağı yuvarlar.

round

round — sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar.

max

max — verilenler içindeki en büyük sayıyı bulur.

min

min— verilenler içindeki en küçük sayıyı bulur.

pi

pi — pi sayısını getir. Ayrıca  M_PI sabitini de kullanabilirsiniz.

pow

pow — kuvvet hesaplar.

rand

rand — rastgele sayı üretir.

sqrt

sqrt — karekök hesaplar.

Diğer Math fonksiyonları için bağlantıya tıklayın.

Dizi Fonksiyonları

PHP’de dizilerle çalışırken çok sayıda fonksiyon kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonların tüm listesine buradaki bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu yazıda bir kaç tane dizi fonksiyonuna yer verilecektir.

array_push

array_push — Belli sayıda elemanı dizinin sonuna ekler.

array_unshift

array_unshift — Bir dizinin başlangıcına bir veya daha fazla eleman ekler.

array_pop

array_pop — Dizinin sonundaki elemanı diziden çıkartır.

array_shift

array_shift — Dizini başlangıcından bir eleman çeker.

array_rand 

array_rand — Bir diziden belli sayıda rasgele eleman döndürür

array_unique

array_unique — Diziden yinelenen değerleri siler.

compact

compact — Değişkenlerle değerlerinden oluşan bir dizi oluşturur.

count

count — Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür.

sort

sort — Bir diziyi sıralar.

PHP Tarih fonksiyonları

PHP ile yerleşik tarih fonksiyonları olmasına rağmen tarih saat nesnelerini kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu yazıda geçen  ve diğer tarih saat fonksiyonları için bağlantıya tıklayın.

date

date — Yerel tarihi/saati biçimlendirir. Tüm karakterler için date başlığına tıklayın.

time

time — Geçerli Unix zaman damgasını döndürür.

Yorum yap