PHP’de Kullanılan Operatörler – Tasarım Kodlama
PHP

PHP’de Kullanılan Operatörler

PHP’de Kullanılan Operatörler

Operatörler, değişkenler ve değerler üzerinde işlemler gerçekleştirmek için kullanılır.

PHP, operatörleri aşağıdaki gruplara ayırabiliriz:

  • Atama operatörü
  • Aritmetik operatörler
  • Atama operatörleri
  • Karşılaştırma operatörleri
  • Artırma / Azaltma operatörleri
  • Mantıksal operatörler
  • Dize operatörleri
  • Dizi operatörleri
  • Koşullu atama operatörleri

PHP Atama Operatörü

PHP’deki temel atama operatörü “=” dir. Sağdaki ifadenin değerini soldaki değişkene atamak için kullanılır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
=Atama$x = $y$y’deki değeri $x’e atar.

PHP Aritmetik Operatörler

PHP aritmetik operatörleri, toplama, çıkarma, çarpma vb. gibi yaygın aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için sayısal değerlerle kullanılır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
+Toplama$x + $y$x ve $y’yi toplar
Çıkarma$x – $y$y’yi $x’den çıkartır
*Çarpma$x * $y$x ve $y’yi çarpar
/Bölme$x / $y$x’i $y’ye böler
%Kalan$x % $y$x’in $y ye bölümünden kalanı verir.
**Üs Alma$x ** $y$x’i, $y kadar kendisi ile çarpar

PHP Aritmetik Atama Operatörleri

PHP aritmetik atama operatörleri, bir değişkene bir değer yazmak için sayısal değerlerle kullanılır.

AtamaAynısı
x = yx = y
x += yx = x + y
x -= yx = x – y
x *= yx = x * y
x /= yx = x / y
x %= yx = x % y

PHP Karşılaştırma Operatörleri

PHP karşılaştırma operatörleri iki değeri (sayı veya string) karşılaştırmak için kullanılır:

OperatörAdıÖrnekSonuç
==Eşitlik$x == $y$x, $y’ye eşitse doğru döndürür
===Mutlak Eşitlik$x === $y$x, $y’ye eşitse ve bunlar aynı türdeyse doğru döndürür
!=Farklılık (Eşit Değildir)$x != $y$x, $y’ye eşit değilse doğru döndürür
<>Farklılık(Eşit Değildir)$x <> $y$x, $y’ye eşit değilse doğru döndürür
!==Mutlak Eşit Değildir$x !== $y$x, $y’ye eşit değilse doğru döndürür…
>Büyüktür$x > $y$X, $y’den büyükse doğru döndürür
<Küçüktür$x < $y$x, $y’den küçükse doğru döndürür
>=Büyük Eşittir$x >= $y$x, $y’den büyük veya eşitse doğru döndürür
<=Küçük Eşittir$x <= $y$x, $y’den küçük veya eşitse doğru döndürür
<=>Mekik$x <=> $y$x’in $ y’den küçük, ona eşit veya büyük olmasına bağlı olarak sıfırdan küçük, sıfıra eşit veya sıfırdan büyük bir tamsayı döndürür. PHP 7’de sunulmuştur.

PHP Arttırma / Azaltma Operatörleri

PHP artış operatörleri bir değişkenin değerini artırmak için kullanılır.

PHP eksiltme operatörleri, bir değişkenin değerini azaltmak için kullanılır.

OperatörAdıSonuç
++$xÖn artış$x’i birer birer artırır, sonra $x değerini döndürür
$x++Son artış$x döndürür, sonra $x’i birer birer artırır
--$xÖn artış$x’i birer birer azaltır, sonra $x döndürür
$x--Son artış$x döndürür, sonra $x’i birer birer azaltır

PHP Mantıksal Operatörleri

PHP mantıksal operatörleri koşullu ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
andVe$x and $y
orVeya$x or $y
xorÖzel Veya$x xor $y
&&Ve$x && $y
||Veya$x || $y
!Değil!$x

PHP String Operatörleri

PHP’nin stringler için özel olarak tasarlanmış iki operatörü vardır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
.Birleştirme$txt1 . $txt2$txt1 ile $txt2’yi birleştirir
.=Atamalı Birleştirme$txt1 .= $txt2$txt1 ile $txt2’yi birleştirip $txt1’e atar

PHP Dizisi Operatörleri

PHP dizi operatörleri dizileri karşılaştırmak için kullanılır.

OperatörAdıÖrnekSonuç
+Birleştirme$x + $y$x ile $y’yi birleştirir.
==Eşitlik$x == $y$X ve $y aynı anahtar / değer çiftlerine sahipse true döndürür
===Aynılık$x === $y$x ve $y aynı sırada ve aynı türde aynı anahtar / değer çiftlerine sahipse doğru döndürür
!=Farklılık$x != $y$x, $y’ye eşit değilse doğru döndürür
<>Eşitsizlik$x <> $y$x, $y’ye eşit değilse doğru döndürür
!==Mutlak Farklılık$x !== $y$x, $y ile aynı değilse doğru döndürür

PHP Koşullu Atama Operatörleri

PHP koşullu atama operatörleri, koşullara bağlı olarak bir değer ayarlamak için kullanılır:

OperatörAdıÖrnekSonuç
?:Üç terimli$x = ifade1 ? ifade2 :ifade3$x değerini döndürür.
İfade1 = DOĞRU ise $x ‘in değeri ifade2’dir.
İfade1 = YANLIŞ ise $x’in değeri ifade3’tür
??Null kaynaşma$x = ifade1 ?? ifade2$x değerini döndürür.
$x’in değeri ifade1 varsa ifade1’dir ve NULL değildir.
İfade1 yoksa veya NULL ise, $ x’in değeri ifade2’dir.
PHP 7’de sunulmuştur

 

Diğer yazılar

3 Yorum

Yorum bırak