Android

Android GridView Kullanımı

GridView, son makalede ayrıntılı olarak öğrendiğimiz ListView gibi çalışır. Tek fark, GridView‘ın View nesnelerini ızgara olarak görüntülemek için kullanılmasıdır.

View nesneleri TextView, ImageView vb. her hangi bir görünüm grubu olabilir. Bu görünüme en iyi örnek, görüntüleri bir ızgarada gösteren telefon galerisidir. Sütun sayısını belirli bir sayıya ayarlayabilir ve görüntüleri sütunlara otomatik olarak sığdırabiliriz.

gridView öğesinin her bir öğesi arasındaki dikey ve yatay boşluk, verticalSpacing ve horizontalSpacing ile ayarlanabilir.

Array Adapter ile GridView Kullanımı

Son makalede, bir Adapter‘ın veri kümesini, daha sonra UI bileşenlerini oluşturmak için AdapterView‘de doldurulan View nesnelerine nasıl dönüştürdüğünü açıkladık. Şimdi AdapterView GridView oldu. Ayrıntılı açıklamalar ve basit örnek için buraya bakabilirsiniz.

Örnek Uygulama

Ana XML dosyası activity_main.xml içinde bir GridView tanımlayacağız.

activity_main.xml

gird_item.xml

MainActivity.java dosyası aşağıdaki gibi olacaktır.

Çıktı:

Array Adapter ile GridView Kullanımı

Base Adapter ile GridView Kullanımı

Önceki örnekte Array Adapter kullanarak verileri çektik. Genelde tek bileşen içeren verilerimiz olduğunda bu şekilde yapmak mümkün ancak veriler bir kaç komponenti bir arada içeriyorsa ve bir sınıftan çekiliyorsa Custom(Özel) bir adapter oluşturmak gerekir.

Daha önceki yazılarda Custom Adapter oluşturma ile ilgili detaylı açıklama yaptığım için burada örnek bir uygulama hazırlayacağız.

Örnek Uygulama

Örnek uygulamanın ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Base Adapter ile GridView Kullanımı

Örnek uygulamada film posterlerini, isimlerini ve yapım yılları ile ekranda GridView içinde gösterilecektir. İlk olarak main_activity.xml ve grid_item.xml düzenlerini oluşturarak başlıyoruz.

main_activity.xml

grid_view.xml

Düzenleri oluşturduktan sonra Film sınıfını ve varlıklarını oluşturuyoruz.

Film.java

MainActivity içindeki onCreate() metodu içine aşağıdaki kodları ekliyoruz.

NOT: drawable içinde posterlerin olması gerektiğini unutmayın.

MainActivity.java

Şimdi MainActivity’de kullandığımız CustomAdapter sınıfını oluşturalım. Burada adapterda grid_item.xml dosyasını çağırıp yeni view çizdireceğiz.

CustomAdapter.java

Android GridView Öğelerine Tıklama Olayı

Örnek 1: GridView öğelerine tıklandığında ekrana Toast mesajı ile uyarı verme

Örnek 2: GridView öğlerine tıklandığında yeni bir Activity açma

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın