Bilişim

2023-2024 Yazılım Geliştirme (Bilişim) Staj Defteri Konuları

Yazılım geliştirme, bilgisayarlar, mobil cihazlar ve diğer dijital platformlar için yazılım uygulamaları ve programlarının tasarlanması, oluşturulması, test edilmesi ve sürdürülmesi sürecidir. Yazılım geliştirme, birçok farklı aşamadan oluşur ve genellikle şu adımları içerir:

 1. İhtiyaç Analizi: İlk olarak, yazılımın ne amaçla kullanılacağını ve hangi ihtiyaçları karşılayacağını anlamak için müşteri veya kullanıcılarla işbirliği yapılır. Bu aşamada gereksinimler belirlenir.
 2. Tasarım: Yazılımın genel yapısı ve işlevselliği tasarlanır. Bu aşamada veri tabanları, kullanıcı arayüzleri ve programın genel mimarisi oluşturulur.
 3. Kodlama: Tasarım aşamasında oluşturulan plana göre yazılımın kodlaması yapılır. Programlama dilleri, çerçeveler ve araçlar kullanılarak yazılımın temel işlevleri oluşturulur.
 4. Test: Yazılım geliştirme sürecinin önemli bir parçası olan test aşamasında, yazılımın hatalarını ve eksikliklerini tespit etmek için farklı testler yapılır. Bu aşama, yazılımın güvenilir ve istikrarlı çalışmasını sağlar.
 5. Entegrasyon ve Dağıtım: Yazılım, kullanıcılara sunulmadan önce gerektiğinde farklı sistemlerle entegre edilir ve dağıtılır. Bu aşama, yazılımın kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.
 6. Bakım ve Güncelleme: Yazılımın kullanımı sırasında ortaya çıkan hataların düzeltilmesi ve yeni özelliklerin eklenmesi için düzenli bakım ve güncelleme yapılır.

Yazılım geliştirme süreci, çeşitli metodolojiler ve yaklaşımlar kullanılarak yönetilebilir. Örneğin, su döngüsü modeli, çevik geliştirme, ve yazılım yaşam döngüsü gibi farklı yaklaşımlar geliştirme sürecini düzenlemek için kullanılabilir.

Yazılım geliştirme aynı zamanda birçok farklı uzmanlık alanını içerir. Yazılım mühendisleri, yazılım geliştirme sürecini yöneten ve kod yazan profesyonellerdir. Ayrıca, kullanıcı arayüzü tasarımcıları, veritabanı uzmanları ve test mühendisleri gibi diğer uzmanlar da sürecin farklı aşamalarında görev alabilirler.

Yazılım geliştirme dalı öğrencileri için staj defteri konuları ve içerikleri listesi aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır.

İçindekiler

Yazılım Geliştirme Staj Defteri Gelişim Tablosu

Staj defteri konularını yıllık plandaki sıralamaya uygun şekilde staj defterinize yazabilirsiniz.

HAFTA 1

Verilen problem için uygun teknikleri kullanarak çözüm bulur.

Programlama temelleri dersi, öğrencilere bir problemi etkili bir şekilde çözmek için gerekli temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceriler, problem çözme stratejileri ve çeşitli programlama tekniklerini içermektedir. Bu içerikte, verilen bir problemi çözmek için kullanılabilecek bazı temel tekniklere odaklanacağız.

Problem Çözme Süreci

 1. Anlama ve Analiz Etme: İlk adım, sorunu anlamak ve analiz etmektir. Sorunun gereksinimlerini ve kısıtlamalarını anlamak, çözüm sürecinin temelini oluşturur. Bu aşamada, problemi bölümlere ayırmak ve her bir bölümü ayrıntılı bir şekilde incelemek önemlidir.
 2. Algoritma Geliştirme: Sorunun anlaşılmasından sonra, çözümü ifade eden bir algoritma geliştirilir. Algoritma, adım adım bir planı ifade eder ve problemi çözmek için kullanılacak temel mantığı içerir. Bu aşamada, problemin karmaşıklığına uygun algoritmik stratejiler seçilir.
 3. Programlama Teknikleri: Algoritma belirlendikten sonra, bu algoritmaya uygun programlama teknikleri seçilir. Örneğin, döngüler, koşullu ifadeler, fonksiyonlar ve diziler gibi programlama yapısını oluşturan temel yapılar kullanılır. Ayrıca, veri tipleri ve nesne yönelimli programlama gibi kavramlar da problem çözme sürecinde önemlidir.

Programlama Dilleri ve Araçlar

 1. Seçim ve Karar Ağaçları: Problem çözme sürecinde, belirli durumlar için doğru kararları verebilen ifadeler ve yapılar kullanılır. Bu, genellikle if, else if, ve else gibi ifadelerle sağlanır.
 2. Döngüler: Belirli bir işlemi tekrarlamak için döngüler kullanılır. for ve while döngü yapıları, problem çözme sürecinde işlemleri tekrar etmek için sıkça kullanılır.
 3. Fonksiyonlar: Büyük problemleri daha küçük parçalara ayırmak ve her parçayı ayrı bir fonksiyon olarak yazmak, programın okunabilirliğini artırır ve bakımını kolaylaştırır.

Örnek Bir Problem Çözme Süreci

 1. Problem: Verilen bir dizide en büyük sayıyı bulma.
 2. Anlama ve Analiz: Dizi elemanlarını anlamak ve en büyük sayıyı bulma problemine odaklanmak.
 3. Algoritma: Dizi elemanlarını karşılaştırarak en büyük sayıyı bulan bir algoritma oluşturmak.
 4. Programlama Teknikleri: Döngüler kullanarak diziyi tarayarak ve bir değişken aracılığıyla en büyük sayıyı güncelleyerek çözümü kodlamak.

Verilen problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.

Programlama temelleri dersi, öğrencilere sadece bir problemi çözmekle kalmayıp aynı zamanda farklı algoritmalar tasarlama becerisi kazandırmayı hedefler. Bu beceri, öğrencilere problem çözme sürecinde esneklik kazandırarak, farklı senaryolara uygun çözümler üretebilmelerine olanak tanır.

Farklı Algoritmalar Tasarlama Süreci

 1. Problem Belirleme: İlk adım, çözüme yönelik bir problem belirlemektir. Belirlenen problem, farklı açılardan yaklaşılabilen ve çeşitli algoritmalarla çözülebilen bir sorun olmalıdır.
 2. Algoritma Seçeneklerini İnceleme: Belirlenen problemin farklı açılardan nasıl çözülebileceğini düşünmek, çeşitli algoritmik yaklaşımları göz önüne almak önemlidir. Öğrencilerin, problemi çözmek için kullanabilecekleri farklı algoritmaları inceleme becerisi kazanmaları bu aşamada önemlidir.
 3. Farklı Algoritmaların Tasarlanması: Öğrenciler, belirlenen problem için farklı algoritmalar tasarlar. Bu algoritmalar, farklı veri yapıları ve programlama tekniklerini içerebilir. Örneğin, bir problemi sıralama, arama, böl ve yönet gibi farklı algoritmik paradigmalarla çözebilmek.
 4. Algoritmaların Karşılaştırılması: Tasarlanan farklı algoritmaların avantajları, dezavantajları ve karmaşıklıkları karşılaştırılır. Bu aşamada, öğrencilerin her algoritmanın ne zaman ve neden tercih edilebileceğini anlamaları önemlidir.

Örnek Bir Senaryo

Problem: Bir dizi içinde tekrarlanan elemanları bulma.

Farklı Algoritmalar:

 1. Brute Force: Dizi elemanlarını karşılaştırarak, her eleman için diziyi taramak.
 2. Sıralama ve Karşılaştırma: Diziyi sıralayarak ardından ardına gelen tekrarlanan elemanları bulma.
 3. Hashing: Bir hash tablosu kullanarak, her elemanın tekrarlanma durumunu takip etme.

Programlama Teknikleri

 1. Döngüler ve Koşullar: Her algoritmanın temelinde döngüler ve koşullu ifadeler gibi programlama yapıları bulunur. Bu yapılar, belirlenen problemi çözmek için algoritmanın mantığına entegre edilir.
 2. Veri Yapıları: Farklı algoritmaların tasarlanmasında uygun veri yapıları kullanılır. Örneğin, bir dizi elemanlarının sıralı olup olmadığını kontrol etmek için sıralama algoritmalarında diziyi sıralama kullanışlı olabilir.

Verilen problemin çözümüne uygun akış şemaları oluşturur.

Verilen problemin çözümüne uygun akış şemaları oluşturur” kazanımı, öğrencilere bir problemi sistemli bir şekilde çözmek için akış şemaları oluşturma becerisi kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, programın mantığını ve kontrol akışını anlamak açısından önemlidir.

Akış Şemalarının Önemi

 1. Mantığı Anlama: Akış şemaları, bir programın veya algoritmanın mantığını anlamak için kullanılır. Bu, programlama sürecinde öğrencilere büyük bir rehberlik sağlar.
 2. Kontrol Akışını Gösterme: Akış şemaları, bir programın çalışma sırasını ve karar ağaçlarını gösterir. Bu, öğrencilere bir problemi çözerken izlenecek adımları daha açık bir şekilde görmelerini sağlar.

Akış Şemaları Oluşturma Süreci

 1. Başlama Noktası Belirleme: Akış şemasını oluşturmaya başlamadan önce, problemle ilgili başlama noktasını belirlemek önemlidir. Genellikle “BAŞLA” şeklinde bir başlangıç noktası seçilir.
 2. İşlem Adımlarını Tanımlama: Akış şeması, çözüm sürecindeki adımları temsil eder. Her adım, bir işlemi veya bir kararı ifade eder. Bu adımlar, programın veya algoritmanın mantığını yansıtmalıdır.
 3. Koşullu İfadeleri Ekme: Karar ağaçları, çoğu programda önemli bir rol oynar. “EĞER-DEĞİLSE” veya “EĞER-İSE-DEĞİLSE” gibi koşullu ifadeler, programın belirli durumlara nasıl tepki vereceğini belirtir.
 4. Döngüleri Gösterme: Eğer problem, bir işlemin tekrarlanmasını gerektiriyorsa, akış şemasında döngüler kullanmak önemlidir. Bu, belirli bir işlemi belirli bir koşul altında tekrar etme yeteneğini ifade eder.

Örnek Akış Şeması: Vize ve Final Notu Kontrolü

Verilen Algoritma ve Akış Şeması

Yukarıdaki akış şeması, vize ve final notlarını kullanarak öğrencinin dersten geçip geçmediğini kontrol eden basit bir algoritmayı temsil eder. Bu akış şeması, öğrencilere programın mantığını daha iyi anlamalarını sağlar.

HAFTA 2

Blok tabanlı programlamada projeler oluşturur.

“Blok tabanlı programlamada projeler oluşturur” kazanımı, öğrencilere programlamaya başlarken temel kavramları ve mantığı anlamaları için blok tabanlı programlama araçlarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar. Bu tür araçlar, genellikle öğrencilere kod yazmadan önce temel programlama prensiplerini öğrenmelerine yardımcı olur.

Blok Tabanlı Programlama Nedir?

Blok tabanlı programlama, kodun bloklar halinde görsel bir arayüz üzerinde düzenlenmesine dayanan bir programlama paradigmasıdır. Bu tür araçlar, öğrencilere algoritma geliştirme, kontrol akışı, döngüler ve koşullu ifadeler gibi temel kavramları öğretirken aynı zamanda eğlenceli ve etkileşimli bir deneyim sunar.

Blok Tabanlı Programlama Araçları

 1. Scratch: Scratch en popüler blok tabanlı programlama araçlarından biridir. Öğrencilere görsel bir arayüz üzerinde blokları birleştirerek kod oluşturma imkanı sunar. Scratch, interaktif hikayeler, oyunlar ve animasyonlar oluşturmak için geniş bir yelpazede kullanılabilir.
 2. Blockly: Blockly Google tarafından geliştirilen bir blok tabanlı programlama dilidir. Blockly, öğrencilere temel programlama kavramlarını öğrenirken aynı zamanda JavaScript, Python gibi gerçek programlama dillerine geçiş yapmalarını kolaylaştıran bir araçtır.
 3. Code.org: Code.org platformu, blok tabanlı programlamayı öğretmek için öğrencilere yönelik çeşitli kurslar ve projeler sunar. Star Wars ve Minecraft gibi popüler temalara dayalı öğretici içerikleri ile dikkat çeker.

Blok Tabanlı Programlama Projeleri

 1. Oyun Geliştirme: Öğrenciler, blok tabanlı programlama araçları kullanarak basit oyunlar oluşturabilirler. Bu, temel programlama kavramlarını öğrenirken yaratıcılıklarını da kullanmalarına olanak tanır.
 2. Animasyon Oluşturma: Blok tabanlı programlama, öğrencilere basit animasyonlar yapma yeteneği kazandırır. Öğrenciler, karakterlerin hareketini kontrol etmek ve senaryolar oluşturmak için blokları kullanabilirler.
 3. Müzik Oluşturma: Blok tabanlı programlama araçları, öğrencilere ses efektleri ve müzik oluşturmayı öğrenme imkanı sunar. Blokları kullanarak ritim, ton ve melodi oluşturabilirler.

Blok Tabanlı Programlama Projeleri İçin Adımlar

 1. Proje Konseptini Belirleme: Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun bir proje konsepti belirlemeleri önemlidir. Bu, öğrencilerin motivasyonlarını artırır.
 2. Gereksinimleri Belirleme: Proje için temel gereksinimleri belirlemek, öğrencilerin projelerini nasıl tasarlayacaklarını anlamalarına yardımcı olur.
 3. Blok Tabanlı Araçları Kullanma: Öğrenciler, seçtikleri blok tabanlı programlama aracını kullanarak projelerini oluşturabilirler. Blokları birleştirerek, projelerini görsel bir şekilde tasarlarlar.
 4. Test Etme ve Geliştirme: Oluşturulan projeyi test etmek ve geliştirmek, öğrencilere hataları bulma ve düzeltme yeteneği kazandırır.

Örnek Bir Blok Tabanlı Programlama Projesi

Bu örnekte, öğrenciler Scratch kullanarak basit bir oyun projesi oluşturuyorlar. Blok tabanlı programlama, oyunun mantığını oluşturmak için kullanılmıştır.

Programlama dilinde değişken, sabit ve operatörleri kullanır.

“Programlama dilinde değişken, sabit ve operatörleri kullanır” kazanımı, temel programlama becerilerini edinmek isteyen öğrencilere yöneliktir. Python, bu becerileri kazanmak ve temel programlama kavramlarını anlamak için ideal bir dil olarak bilinir.

Değişkenler ve Sabitler

Değişken Kavramı: Bir değişken, bir değeri saklamak için kullanılan isimlendirilmiş bir depolama alanıdır. Python’da bir değişken oluşturmak ve değer atamak için şu syntax kullanılır:

Örnek:

Sabit Kavramı: Bir sabit, program içinde değiştirilemeyen bir değeri ifade eder. Python’da genellikle büyük harfle yazılan değişkenlere benzer şekilde isimlendirilir.

Operatörler

Aritmetik Operatörler: Python, temel aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için çeşitli operatörlere sahiptir.

Karşılaştırma Operatörleri: Değişkenler veya sabitler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.

Mantıksal Operatörler: Mantıksal ifadeleri birleştirmek için kullanılır.

Örnek Bir Python Programı

Bu basit Python programı, kullanıcıdan iki sayı alır, aritmetik operatörleri kullanarak toplam, fark, çarpım ve bölümü hesaplar, ve sonuçları ekrana yazdırır.

HAFTA 3

Kontrol yapılarını kullanarak programlar geliştirir.

“Kontrol yapılarını kullanarak programlar geliştirir” kazanımı, programlamada kararlar alabilme ve tekrarlı işlemleri gerçekleştirebilme yeteneği kazanmayı hedefler. Bu, programların daha esnek ve dinamik olmasını sağlar.

Kontrol Yapıları

1. Koşullu İfadeler (if-else): Koşullu ifadeler, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden yapıları ifade eder.

2. Döngüler (while): Döngüler, belirli bir koşul sağlandığı sürece belirli bir bloğu tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır.

Örnek Bir Python Programı

Bu Python programı, kullanıcıdan bir sayı alır, bu sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol eder, ardından sayının karesini hesaplar ve ekrana yazdırır.

Kontrol Yapılarıyla Program Geliştirme Adımları

 1. Problem Tanımlama: İlk adım, çözülecek problemi belirlemektir. Bu, programın ne yapması gerektiğini anlamakla ilgilidir.
 2. Koşullu İfadeleri Kullanma: Problem koşullu ifadeler gerektiriyorsa, if-else yapısını kullanarak belirli durumları kontrol etme yeteneğini kullanabilirsiniz.
 3. Döngüleri Kullanma: Eğer problem tekrarlı işlemleri içeriyorsa, döngüler kullanarak belirli bir bloğu tekrar etme yeteneğini kullanabilirsiniz.
 4. Kodu Test Etme ve Geliştirme: Yazdığınız kodu test ederek, beklenen sonuçları elde edip etmediğinizi kontrol edin. Gerekirse kodu geliştirin.

Tekrarlı yapıları kullanarak programlar geliştirir.

“Tekrarlı yapıları kullanarak programlar geliştirir” kazanımı, programlamada belirli görevleri tekrar etme yeteneğini kazanmayı hedefler. Bu yetenek, özellikle bir dizi veri üzerinde işlem yapma, kullanıcıdan tekrarlı girdi alma veya belirli koşullar altında belirli işlemleri tekrar etme gibi durumlarda önemlidir.

Tekrarlı Yapılar: For ve While Döngüleri

1. For Döngüsü: For döngüsü, belirli bir aralıktaki elemanlar üzerinde dolaşmak veya bir dizi içindeki her elemanı işlemek için kullanılır.

2. While Döngüsü: While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece bir bloğu tekrar etmek için kullanılır.

Örnek Bir Python Programı

Bu Python programı, kullanıcıdan bir sayı alır, ardından for döngüsüyle sayının karesini hesaplar ve ekrana yazdırır. Daha sonra while döngüsüyle sayının faktöriyelini hesaplar ve ekrana yazdırır.

Tekrarlı Yapıları Kullanarak Program Geliştirme Adımları

 1. Görevi Tanımlama: İlk adım, tekrarlı yapıların kullanılacağı görevi tanımlamaktır. Bu görev, belirli bir işlemi veya kontrolü gerektirebilir.
 2. For veya While Döngüsü Seçme: Göreve bağlı olarak, for veya while döngülerinden hangisinin daha uygun olduğuna karar verin. For döngüsü genellikle belirli bir aralıktaki işlemler için, while döngüsü ise belirli bir koşul sağlandığı sürece tekrarlı işlemler için kullanılır.
 3. Döngü İçinde İşlemleri Tanımlama: Döngü içinde hangi işlemlerin gerçekleştirileceğini belirleyin. Bu adım, döngü içinde yapılacak olan işlemleri planlamakla ilgilidir.
 4. Kodu Test Etme ve Geliştirme: Yazdığınız kodu test ederek, beklenen sonuçları elde edip etmediğinizi kontrol edin. Gerekirse kodu geliştirin.

Program dilinde fonksiyonları kullanır.

“Program dilinde fonksiyonları kullanır” kazanımı, programlamada belirli görevleri modüler bir şekilde organize etme ve tekrar kullanabilirlik sağlama yeteneğini kazanmayı hedefler. Fonksiyonlar, kodun parçalara ayrılmasını ve daha yönetilebilir olmasını sağlar.

İlginizi Çekebilir: Python Fonksiyonlar

Fonksiyon Kavramı

Fonksiyonlar, belirli bir işlemi gerçekleştiren ve genellikle belirli bir değer döndüren, tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır.

Yukarıdaki örnekte toplama adlı bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, iki parametre alır (a ve b), bu parametreleri toplar ve sonucu geri döndürür.

Fonksiyon Kullanımı

Yukarıdaki örnekte, toplama fonksiyonu kullanılarak iki sayı toplanmış ve sonuç ekrana yazdırılmıştır.

Parametreli ve Parametresiz Fonksiyonlar

Parametreli Fonksiyon: Fonksiyon, bir veya daha fazla parametre alabilir. Parametreler, fonksiyon içinde kullanılan değerleri temsil eder.

Parametresiz Fonksiyon: Fonksiyon, hiçbir parametre almayabilir.

Örnek Bir Python Programı

Bu Python programı, kullanıcıdan iki sayı alır, bu sayıları toplar, birinci sayının karesini hesaplar ve ekrana yazdırır. Ayrıca, “Merhaba dünya” mesajını veren bir fonksiyonu çağırır.

Fonksiyonları Kullanarak Program Geliştirme Adımları

 1. Fonksiyonu Tanımlama: İlk adım, belirli bir görevi yerine getirecek bir fonksiyon tanımlamaktır.
 2. Parametreleri Belirleme: Fonksiyonun hangi parametreleri alacağını belirleyin. Bu, fonksiyonun ne tür girdilere ihtiyaç duyduğunu gösterir.
 3. Fonksiyonu Çağırma: Fonksiyonu kullanmak için çağırma işlemi yapın. Parametrelerle çağrı yaparak fonksiyonun işlevini yerine getirin.
 4. Sonuçları İşleme ve Kullanma: Fonksiyonun döndürdüğü değerleri alın ve programınızda kullanın.

HAFTA 4

Metin bilgisini biçimlendirir.

“Metin bilgisini biçimlendirir” kazanımı, programcılara metinle çalışma yeteneği kazandırmayı amaçlar. Metin biçimlendirme, genellikle metin içindeki verileri düzenleme, biçimlendirme ve sunma sürecini ifade eder. Bu yetenek, özellikle kullanıcı arayüzleri, raporlar ve metin tabanlı uygulamaların geliştirilmesi gibi alanlarda önemlidir.

Temel Metin Biçimlendirme İşlemleri

1. String Birleştirme: Metin içindeki farklı parçaları birleştirme işlemi.

2. String Formatlama: Metin içine değişken değerlerini yerleştirme.

3. F-String Kullanımı: Python 3.6 ve sonraki sürümlerde kullanılabilen hızlı ve okunabilir string formatlama yöntemi.

4. Metin Parçalama ve Birleştirme: Metni belirli bir karaktere göre parçalama ve birleştirme.

5. Metin Biçimlendirme: Metni belirli bir formata uygun hale getirme.

İlginizi Çekebilir: Python String İşlemleri

Örnek Bir Python Programı

Bu Python programı, kullanıcıdan ad ve yaş bilgisi alır, bu bilgileri f-string kullanarak biçimlendirir ve ekrana yazdırır.

Metin Bilgisini Biçimlendirme Adımları

 1. Metin İşleme Gereksinimlerini Belirleme: İlk adım, metin üzerinde hangi tür işlemlerin yapılması gerektiğini belirlemektir. Bu, metnin düzenlenmesi, biçimlendirilmesi veya belirli bir formata getirilmesi olabilir.
 2. Uygun Metin İşleme Yöntemini Seçme: Belirlenen gereksinimlere uygun bir metin işleme yöntemi seçilmelidir. Bu, string birleştirme, formatlama veya başka bir yöntem olabilir.
 3. Kodu Yazma ve Test Etme: Seçilen yöntemi kullanarak Python kodunu yazın ve ardından test edin. Bu, metin işleme işlemlerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için önemlidir.
 4. Gerekirse Kodu Geliştirme: Test aşamasında ortaya çıkan hataları düzeltin veya metin işleme sürecini daha etkili hale getirmek için geliştirmeler yapın.

Try-except bloklarını kullanır

“Try-except bloklarını kullanır” kazanımı, programcılara hata durumlarına karşı etkili bir şekilde başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar. Try-except blokları, potansiyel hata üretebilecek kodları içeren bölümleri tanımlamak ve bu hataları yönetmek için kullanılır. Bu, programın daha güvenilir ve dayanıklı olmasını sağlar.

Try-Except Blokları Nedir?

Try-except blokları, belirli bir kod bloğunu izleyen hataları ele almak için kullanılır. Try bloğu içindeki kod çalıştırılır ve eğer bir hata oluşursa except bloğu devreye girer.

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan sayıyı 10’a bölen bir kod parçası try bloğu içinde yer alır. Eğer kullanıcı geçerli bir sayı girmezse ValueError, sayıyı sıfıra bölerse ZeroDivisionError veya başka bir hata oluşursa genel Exception durumunda except blokları devreye girer.

Örnek Bir Python Programı

Bu Python programı, kullanıcıdan alınan iki sayıyı toplar. Ancak, eğer kullanıcı geçerli bir sayı girmezse veya başka bir hata oluşursa try-except blokları devreye girer.

Try-Except Bloklarını Kullanma Adımları

 1. Potansiyel Hata Durumlarını Belirleme: İlk adım, hangi durumlarda hataların oluşabileceğini belirlemektir. Bu, kullanıcı girişleri, dosya işlemleri veya matematiksel operasyonlar gibi çeşitli senaryolarda gerçekleşebilir.
 2. Try Bloğu Oluşturma: Belirlenen hata durumlarını içeren bir try bloğu oluşturun. Bu blok içinde potansiyel hata üretebilecek kodları yerleştirin.
 3. Except Bloklarını Tanımlama: Her bir hata durumu için ayrı bir except bloğu oluşturun. Bu bloklarda, hata durumuyla ilgili kullanıcıya bilgi veren veya programın düzgün çalışmasını sağlayan kodları yazın.
 4. Finally Bloğunu Kullanma (Opsiyonel): Finally bloğu, try bloğu çalışsa da çalışmasa da her durumda çalışan kodları içerir. Genellikle kaynakların (dosya, ağ bağlantısı vb.) serbest bırakılması veya temizlenmesi için kullanılır.

Programlama dilinde dosya okuma işlemlerini yapar.

“Programlama dilinde dosya okuma işlemlerini yapar” kazanımı, programcılara dışarıdan veri okuma yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu yetenek, özellikle programların dış kaynaklardan (dosyalar, veritabanları vb.) veri almasında ve bu veriyi işlemesinde önemlidir.

İlginizi Çekebilir: Python Dosya İşlemleri

Dosya Okuma Temel İşlemleri

1. Dosya Açma ve Kapatma: Dosyayı açma ve işlem sonrasında kapatma işlemleri.

2. Dosya İçeriğini Okuma: Dosya içeriğini tamamını veya belirli bir kısmını okuma.

3. Satır Bazında Okuma: Dosyayı satır satır okuma.

Örnek Bir Python Programı

Bu Python programı, kullanıcıdan bir dosya adı alır, dosyayı açar ve içeriğini ekrana yazdırır. Eğer dosya bulunamazsa veya başka bir hata oluşursa try-except blokları devreye girer.

Dosya Okuma İşlemleri Adımları

 1. Dosya Adını Belirleme: İlk adım, okunacak dosyanın adını belirlemektir. Bu, programın hangi dosyayla etkileşimde bulunacağını belirler.
 2. Dosyayı Açma: Belirlenen dosyayı açmak için open() fonksiyonunu kullanın. Bu aşamada dosyayı hangi modda açacağınızı belirleyin ("r" modu dosya okuma modudur).
 3. Dosya İçeriğini Okuma: Dosyanın içeriğini okuyun. Bu, dosyanın tamamını, belirli bir kısmını veya satır satır okuma işlemlerini içerebilir.
 4. Dosyayı Kapatma: Dosya işlemleri tamamlandıktan sonra dosyayı kapatmayı unutmayın. Bu, dosyanın diğer işlemlerle çakışmasını önler ve kaynakları serbest bırakır.
 5. Hata Kontrolü: Dosya okuma işlemleri sırasında oluşabilecek hatalara karşı try-except bloklarını kullanın. Bu, programın daha sağlam ve hata toleranslı olmasını sağlar.

HAFTA 5

Bilgi güvenliğine yönelik tehditleri açıklar.

“Bilgi güvenliğine yönelik tehditleri açıklar” kazanımı, günümüzde artan dijitalleşme ile birlikte önem kazanan bir beceridir. Bilgi güvenliği, her türlü kuruluş ve birey için kritik bir konudur. Bu kazanım, öğrencilere bilgi güvenliği alanındaki temel tehditleri tanıma ve anlama yeteneği kazandırmayı hedefler.

Bilgi Güvenliğine Yönelik Temel Tehditler

1. Malware (Kötü Amaçlı Yazılımlar):

 • Virüsler: Bilgisayarlara bulaşarak dosyalara zarar veren yazılımlar.
 • Solucanlar: Kendi kendine yayılan zararlı yazılımlar.
 • Trojanlar: Zararlı bir program gibi görünen ancak gizlice sistemlere sızan yazılımlar.

2. Phishing (Oltalama):

 • Kötü niyetli kişilerin, kurumların veya markaların adını kullanarak kullanıcıları kandırma yöntemi.

3. Kimlik Hırsızlığı:

 • Kötü niyetli kişilerin başka bir kişinin kimlik bilgilerini ele geçirme ve kötü amaçlar için kullanma eylemi.

4. DDoS Saldırıları (Hizmet Reddi Saldırıları):

 • Bir hizmeti hedef alarak o hizmeti kullanılamaz hale getirme girişimi.

5. Veri Sızıntıları:

 • Hassas bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesi.

6. Fiziksel Tehditler:

 • Bilgisayar sistemlerine fiziksel olarak zarar verme, donanımı çalma veya yok etme.

7. Insider Tehditler (İçeriden Tehditler):

 • Kurum içindeki personelin, bilgi güvenliği ihlallerine neden olabilecek kötü niyetli veya dikkatsiz davranışları.

Örnek Bir Senaryo

Günümüzde birçok kişi ve kuruluş, bilgisayar sistemlerini çeşitli tehditlere karşı korumak zorundadır. Örneğin, bir şirket çalışanının dikkatsizce bir phishing e-postasına tıklaması veya kötü niyetli bir çalışanın şirket içindeki hassas verilere erişmesi, bilgi güvenliği tehlikelerini ortaya çıkarabilir.

Bilgi Güvenliğine Yönelik Tehditleri Açıklama Adımları

 1. Tehdit Türlerini Tanıma: Hangi tür tehditlerin bilgi güvenliği için risk oluşturabileceğini anlamak.
 2. Tehditlerin Nasıl Gerçekleşebileceğini Anlama: Her bir tehdidin nasıl ortaya çıkabileceğini, hangi yöntemleri kullanabileceğini analiz etme.
 3. Bilgi Güvenliği Politikalarını ve İyi Uygulamaları Anlama: Kurum içindeki güvenlik politikalarını ve iyi uygulamaları anlayarak bu doğrultuda hareket etme.
 4. Güvenlik Duvarları ve Yazılımları Kullanma: Güvenlik duvarları, antivirüs yazılımları ve güvenlik yazılımları gibi araçları etkili bir şekilde kullanma.

Sanayi devrimlerini açıklar.

Sanayi devrimleri, dünya tarihinde önemli dönemeçleri işaret eden büyük endüstriyel dönemlerdir. Bu devrimler, ekonomi, toplum ve teknoloji üzerinde derin etkiler bırakarak modern dünyanın temellerini atmıştır. Bu kazanım, öğrencilere sanayi devrimlerini anlama ve değerlendirme becerisi kazandırmayı hedefler.

1. Sanayi Devrimi (18. Yüzyılın Sonları)

Temel Özellikler:

 • Buhar Gücü ve Makineler: Buhar gücü, su ve kömür kullanarak çalışan buhar makinelerinin yaygın olarak kullanılması.
 • Tekstil Sanayi: Pamuklu dokuma makineleri ve buharlı dokuma tezgahları ile tekstil üretiminde büyük artış.
 • Demiryolu Ulaşımı: Demiryollarının inşası, mal ve insan taşımacılığında devrim niteliğinde bir değişiklik.

Etkileri:

 • İşgücü ve üretimde artış, endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışı.
 • Kırsal alanlardan kentlere göç dalgası.
 • Teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme.

2. Sanayi Devrimi (19. Yüzyılın Sonları)

Temel Özellikler:

 • Elektrik ve Kimyasal Sanayi: Elektrik enerjisi kullanımının artması, petrol ve kimyasal maddelerin sanayide kullanılması.
 • İkinci Dalgası Sanayi: Otomotiv endüstrisi, çelik üretimi gibi sektörlerde büyük ilerleme.
 • Telekomünikasyon Gelişimi: Telefon ve radyo gibi iletişim araçlarının yaygınlaşması.

Etkileri:

 • Küresel ticaretin artması, küreselleşme sürecinin başlangıcı.
 • Yeni endüstrilerin ortaya çıkması, iş gücü yapısında değişim.
 • Toplum ve ekonomide daha fazla uzmanlaşma.

3. Sanayi Devrimi (20. Yüzyılın Ortaları – Günümüz)

Temel Özellikler:

 • Bilgi ve Teknoloji Devrimi: Bilgisayarlar, mikroçipler, internet gibi teknolojik gelişmeler.
 • Otomasyon ve Robotik: Endüstriyel süreçlerin otomatikleştirilmesi ve robotların yaygın kullanımı.
 • Yeşil Enerji ve Sürdürülebilirlik: Çevre dostu enerji kaynaklarının önemi.

Etkileri:

 • Dijitalleşme ve bilgi ekonomisinin yükselişi.
 • İş dünyasında ve toplumda hızlı değişim.
 • Sürdürülebilirlik ve çevresel bilincin artması.

Örnek Bir Senaryo

Bir öğrenci, sanayi devrimlerinin etkilerini araştırmak üzere belirli bir dönemi seçer. Örneğin, İngiltere’deki tekstil sanayindeki gelişmeleri inceleyerek, bu dönemin işçi sınıfı üzerindeki etkilerini ve endüstriyel dönüşümü nasıl hızlandırdığını değerlendirir.

Sanayi Devrimlerini Açıklama Adımları

 1. Devrimlerin Temel Özelliklerini Belirleme: Her bir sanayi devriminin temel özelliklerini anlamak, bu devrimleri diğerlerinden ayırt etmek için önemlidir.
 2. Dönemin Toplumsal ve Ekonomik Koşullarını İnceleme: Her devrim dönemindeki toplumsal ve ekonomik koşulları anlamak, devrimin nedenlerini ve etkilerini değerlendirmeye yardımcı olur.
 3. Devrimin Etkilerini Belirleme: Her sanayi devriminin toplum, ekonomi ve teknoloji üzerindeki etkilerini incelemek, devrimin geniş kapsamlı etkilerini değerlendirmek için önemlidir.
 4. Dönemin Teknolojik Gelişmelerini Anlama: Her devrim dönemindeki temel teknolojik gelişmeleri anlamak, o dönemdeki endüstriyel dönüşümü ve ilerlemeyi anlamak için kritiktir.
 5. Örnek Olayları İnceleme: Seçilen bir sanayi devrimi dönemi için örnek olayları ve gelişmeleri inceleyerek, dönemin dinamiklerini daha iyi kavramak.

Ar-Ge projesi geliştirmeyi açıklar

“Ar-Ge projesi geliştirmeyi açıklar” kazanımı, öğrencilere Ar-Ge sürecini anlamak ve uygulamak için gerekli adımları öğretmeyi amaçlar. Ar-Ge, yeni ürünler geliştirme, mevcut ürünleri iyileştirme ve yenilikçi çözümler bulma sürecidir. Bu süreç, bir kurumun veya bireyin rekabet avantajını sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir.

Ar-Ge Projesi Geliştirmenin Temel Adımları

 1. İhtiyaç Analizi ve Hedef Belirleme:
  • Projede hangi sorunun çözüleceğini belirleme.
  • Projenin hedeflerini ve hedef kitlesini tanımlama.
 2. Literatür Taraması:
  • İlgili alanlarda yapılan önceki çalışmaları inceleme.
  • Mevcut bilgi birikimini anlama ve eksiklikleri belirleme.
 3. Proje Planlaması:
  • Projeyi adım adım planlama.
  • Zaman çizelgesi, bütçe ve kaynak ihtiyaçlarını belirleme.
 4. Konsept Geliştirme ve Tasarım:
  • İhtiyaçlara yönelik çeşitli konseptleri oluşturma.
  • Seçilen konsepti detaylı bir şekilde tasarlama.
 5. Prototip Oluşturma:
  • Tasarlanan konsepti fiziksel veya yazılımsal bir prototipe dönüştürme.
  • Prototipi test etme ve gerektiğinde revize etme.
 6. Test ve Değerlendirme:
  • Prototipi gerçek dünya koşullarında test etme.
  • Elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerekirse tasarımı güncelleme.
 7. Uygulama ve Dağıtım:
  • Başarıyla test edilen projeyi uygulama aşamasına geçirme.
  • Son ürünü veya çözümü hedef kitlenin kullanımına sunma.
 8. Sonuçların Analizi ve Raporlama:
  • Proje sürecini detaylı bir şekilde raporlama.
  • Başarıları, zorlukları ve öğrenilenleri analiz etme.

Örnek Bir Ar-Ge Projesi Senaryosu

Bir öğrenci veya öğrenci grup, sağlık sektöründe hasta takibi için bir mobil uygulama geliştirmeyi planlamaktadır. Bu proje kapsamında ihtiyaç analizi yapılır, literatür taraması gerçekleştirilir, tasarım konseptleri oluşturulur, bir prototip geliştirilir ve ardından gerçek dünya koşullarında test edilerek sonuçlar raporlanır.

Ar-Ge Projesi Geliştirmenin Önemi

 • İnovasyonu Teşvik: Ar-Ge projeleri, yeni fikirlerin ve yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasını teşvik eder.
 • Rekabet Avantajı: Başarılı Ar-Ge projeleri, bir kuruma rekabet avantajı sağlar ve pazarda öne çıkmasını sağlar.
 • Teknolojik Gelişim: Ar-Ge, teknolojik gelişmeye katkıda bulunarak toplumun ve endüstrinin ilerlemesine katkı sağlar.

HAFTA 6

Kullanım kılavuzuna uygun olarak anakartı montaj eder.

“Bilişim Teknolojileri Kazanımları: Kullanım kılavuzuna uygun olarak anakartı montaj eder” kazanımı, bilgisayar donanımını doğru ve güvenli bir şekilde bir araya getirme yeteneğini vurgular. Bu kazanım, öğrencilere bilgisayar sistemlerini oluştururken anakartın doğru bir şekilde monte edilmesini öğretir.

Anakart Montajı Adımları

 1. Hazırlık:
  • Çalışma alanını düzenleme ve antistatik bir zemin oluşturma.
  • Gerekli araçları ve donanımı hazırlama.
 2. Anakartın Kontrolü:
  • Anakartın fiziksel durumunu kontrol etme.
  • Tüm bileşenlerin eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olma.
 3. Kasa Hazırlığı:
  • Bilgisayar kasasını açma.
  • İç kısımda bulunan gereksiz parçaları çıkarma.
 4. I/O Paneli Montajı:
  • Anakartın arkasındaki I/O panelini kasanın arka paneline yerleştirme.
 5. Anakartın Kasaya Montajı:
  • Anakartı kasanın içine yerleştirme.
  • Anakartın vidalarını doğru yerlere yerleştirme ve sıkma.
 6. RAM ve Diğer Bileşenlerin Takılması:
  • RAM modüllerini uygun yuvalara yerleştirme.
  • İşlemci, soğutucu ve diğer gerekli bileşenleri takma.
 7. Güç Bağlantıları:
  • Güç kaynağını anakarta bağlama.
  • Diğer güç bağlantılarını doğru şekilde gerçekleştirme.
 8. Depolama Cihazları:
  • Sabit disk veya SSD’yi anakarta ve güç kaynağına bağlama.
  • Optik sürücü gibi diğer depolama cihazlarını ekleme.
 9. Grafik Kartı:
  • Grafik kartını anakart üzerine yerleştirme ve güç bağlantılarını gerçekleştirme.
 10. Bağlantıların Kontrolü:
  • Tüm kabloların doğru ve güvenli bir şekilde bağlı olduğunu kontrol etme.
  • Gerekirse bağlantıları düzeltme.

Örnek Bir Montaj Senaryosu

Bir öğrenci, bir bilgisayar kasasını açarak anakart montajını gerçekleştirmeye karar verir. Önce anakartın fiziksel durumunu kontrol eder, sonra kasayı düzenler ve I/O panelini yerleştirir. Ardından anakartı kasaya monte eder, bileşenleri takar ve tüm bağlantıları doğrulayarak bir bilgisayar sistemini başarıyla oluşturur.

Anakart Montajının Önemi

 • Doğru ve Güvenli Kurulum: Anakartın doğru bir şekilde monte edilmesi, bilgisayarın düzgün çalışması ve güvenilir olması için temel bir adımdır.
 • Teknik Bilgi ve Beceri Kazanımı: Anakart montajı, öğrencilere bilgisayar donanımı hakkında teknik bilgi edinme ve pratiğe dökme fırsatı sunar.
 • Problemleri Çözme Yeteneği: Montaj sırasında karşılaşılan sorunları çözme ve hataları düzeltme becerisi kazandırır.

Bileşen uyumluluğuna göre anakarta işlemciyi monte eder.

“Bileşen uyumluluğuna göre anakarta işlemciyi monte eder” kazanımı, bilgisayar sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan işlemciyi doğru bir şekilde seçme ve monte etme yeteneğini vurgular. Bu kazanım, öğrencilere işlemci ve anakart uyumluluğunu anlama, doğru montaj tekniklerini öğrenme ve sistem performansını artırma becerisi kazandırmayı amaçlar.

İşlemci Montajı Adımları

 1. İşlemci Seçimi:
  • Kullanım amacına uygun bir işlemci seçme.
  • Anakartın desteklediği işlemci türlerini kontrol etme.
 2. Hazırlık:
  • Çalışma alanını düzenleme ve antistatik bir zemin oluşturma.
  • Gerekli araçları ve ekipmanı hazırlama.
 3. Soğutucu Montajı:
  • İşlemci soğutucusunu anakart üzerine monte etme.
  • Termal macun kullanımı konusunda bilgi sahibi olma.
 4. İşlemci Yuvası Açma:
  • Anakart üzerindeki işlemci yuvasını açma.
  • Anakartın üzerindeki kılavuzlara dikkat etme.
 5. İşlemci Takma:
  • İşlemciyi doğru yönde ve işaretleme okunu takma.
  • İşlemciyi yavaşça ve düzgünce yuvasına yerleştirme.
 6. İşlemci Kilitleme:
  • İşlemciyi sabitlemek için kilit mekanizmasını kullanma.
  • İşlemcinin sağlam bir şekilde yerine oturduğunu kontrol etme.
 7. Soğutucu Bağlantısı:
  • İşlemci soğutucusunu anakarta bağlama.
  • Soğutucunun güç bağlantılarını ve kontrol konektörlerini bağlama.
 8. Kontrol ve Güç Testi:
  • İşlemcinin doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol etme.
  • Bilgisayarı açarak işlemcinin çalıştığını doğrulama.

Örnek Bir İşlemci Montaj Senaryosu

Bir öğrenci, bilgisayarını performansını artırmak için yeni bir işlemci satın alır. İşlemcinin teknik özelliklerini ve anakart uyumluluğunu kontrol eder. Daha sonra antistatik bir ortamda çalışarak işlemci soğutucusunu takar, işlemci yuvasını açar, işlemciyi doğru bir şekilde yerine yerleştirir ve soğutucu bağlantılarını gerçekleştirir. Son olarak, bilgisayarı açarak işlemcinin doğru bir şekilde çalıştığını kontrol eder.

İşlemci Montajının Önemi

 • Performans Artışı: Uygun bir işlemci seçimi ve doğru montaj, bilgisayarın genel performansını artırabilir.
 • Sistem Kararlılığı: İşlemciyi doğru bir şekilde monte etmek, sistem kararlılığını sağlamak için önemlidir.
 • Bileşen Uyumluluğu: İşlemci ve anakart uyumluluğu, sistemde sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için kritiktir.

Bellek birimlerini anakart üzerine doğru monte eder.

“Bellek birimlerini anakart üzerine doğru monte eder” kazanımı, bilgisayar sistemlerinin performansını artıran bellek birimlerini doğru bir şekilde seçme ve monte etme yeteneğini vurgular. Bu kazanım, öğrencilere bellek birimleri ile anakart arasındaki uyumluluğu anlama, doğru montaj tekniklerini öğrenme ve sistem performansını optimize etme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Bellek Birimleri Montajı Adımları

 1. Bellek Türünü Belirleme:
  • Sistem gereksinimlerini kontrol ederek uygun bellek türünü seçme.
  • Anakartın desteklediği bellek türlerini inceleme.
 2. Hazırlık:
  • Çalışma alanını düzenleme ve antistatik bir zemin oluşturma.
  • Gerekli araçları ve ekipmanı hazırlama.
 3. Anakartı İnceleme:
  • Anakart üzerinde bellek slotlarını tanıma.
  • Bellek slotlarının kapasite ve hız sınırlarını kontrol etme.
 4. Bellek Birimlerini Seçme:
  • Bellek birimlerini anakartın desteklediği kapasite, hız ve teknik özelliklere uygun seçme.
 5. Bellek Yuvalarını Açma:
  • Anakart üzerindeki bellek slotlarını açma.
  • Kılavuzlara dikkat ederek doğru slotları belirleme.
 6. Bellek Birimlerini Takma:
  • Bellek birimlerini doğru yönde ve düzgünce slotlara yerleştirme.
  • Bellek birimlerini yavaşça bastırarak kilit mekanizmasını kullanma.
 7. Kontrol ve Güç Testi:
  • Bellek birimlerinin doğru bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol etme.
  • Bilgisayarı açarak bellek birimlerinin tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol etme.

Örnek Bir Bellek Birimi Montaj Senaryosu

Bir öğrenci, bilgisayarının performansını artırmak için yeni bellek birimleri satın alır. Önce bilgisayarının anakartının bellek slotlarını inceleyerek uygun bellek birimlerini seçer. Ardından antistatik bir zemin üzerinde çalışarak bellek slotlarını açar, bellek birimlerini doğru yönde yerleştirir ve kilit mekanizmasını kullanarak sabitler. Son olarak, bilgisayarı açarak bellek birimlerinin doğru bir şekilde tanındığını kontrol eder.

Bellek Birimleri Montajının Önemi

 • Performans Artışı: Bellek birimlerini doğru bir şekilde takmak, sistem performansını artırabilir.
 • Stabilite: Bellek birimlerinin doğru takılması, sistemin kararlılığını sağlamak için önemlidir.
 • Uyumluluk: Bellek birimleri ve anakart arasındaki uyumluluğun doğru bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir.

HAFTA 7

Yazıcıların kablo bağlantılarını yapar ve sürücünü yükler.

“Yazıcıların kablo bağlantılarını yapar ve sürücünü yükler” kazanımı, öğrencilere yazıcıları doğru bir şekilde kurma ve bilgisayarlarına entegre etme yeteneğini vurgular. Bu kazanım, öğrencilere farklı yazıcı türleriyle çalışabilme, bağlantıları doğru bir şekilde gerçekleştirme ve gerekli sürücü yazılımlarını yükleme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Yazıcı Kurulumu Adımları

 1. Hazırlık:
  • Yazıcı kutusunu açma ve içindekileri kontrol etme.
  • Gerekli kablo ve adaptörleri hazırlama.
 2. Yazıcı Bağlantıları:
  • Yazıcıyı uygun bir şekilde konumlandırma.
  • USB veya ağ kablosu ile bilgisayara bağlantı yapma.
 3. Güç Bağlantısı:
  • Yazıcıyı elektrik prizine bağlama.
  • Güç düğmesini kullanarak yazıcıyı açma.
 4. Bilgisayar Hazırlığı:
  • Bilgisayarın işletim sistemine uygun sürücüyü bulma.
  • Gerekirse üreticinin web sitesinden en güncel sürücüyü indirme.
 5. Sürücü Yükleme:
  • Sürücüyü yüklemek için yazıcı ile birlikte verilen CD’yi veya indirilen dosyayı kullanma.
  • Kurulum sihirbazını takip ederek sürücüyü yükleme.
 6. Yazıcı Ayarları:
  • Yazıcı ayarlarını kişisel tercihlere göre özelleştirme.
  • Kağıt boyutu, baskı kalitesi gibi önemli ayarları kontrol etme.
 7. Test Baskısı:
  • Yazıcıdan bir test sayfası çıkartma.
  • Test sayfasını inceleyerek yazıcının doğru çalıştığını kontrol etme.

Örnek Bir Yazıcı Kurulum Senaryosu

Bir öğrenci, yeni bir yazıcı satın aldıktan sonra yazıcıyı doğru bir şekilde kurmaya karar verir. Önce yazıcı kutusunu açar, içindekileri kontrol eder ve gerekli bağlantıları yapar. Daha sonra bilgisayarına uygun sürücüyü bulup yükler, yazıcı ayarlarını kişiselleştirir ve bir test sayfası çıkararak yazıcının doğru çalıştığını kontrol eder.

Yazıcı Kurulumunun Önemi

 • Doğru Bağlantılar: Yazıcıyı doğru bir şekilde bağlamak, sorunsuz bir çalışma için önemlidir.
 • Güncel Sürücüler: En güncel sürücü yazılımlarını yüklemek, yazıcının optimize bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Kişiselleştirme: Yazıcı ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırmak, baskı ihtiyaçlarına uygun olarak kullanımı kolaylaştırır.

Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını yapar.

“Yönergelere uyarak sistemin ilk açılış ayarlarını yapar” kazanımı, öğrencilere yeni bir bilgisayar veya cihaz aldıklarında, işletim sistemini ilk kez başlattıklarında karşılaşacakları açılış ayarlarını doğru bir şekilde yapma yeteneğini vurgular. Bu kazanım, öğrencilere cihazlarını kullanıma hazır hale getirebilme ve temel konfigürasyonları yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.

İlk Açılış Ayarları Adımları

 1. Dil ve Bölge Ayarları:
  • Açılış ekranında dil ve bölge ayarlarını yapma.
  • Saat dilimini ve tarih formatını belirleme.
 2. Kullanıcı Hesabı Oluşturma:
  • Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturma veya var olan bir hesapla giriş yapma.
  • Şifre ve hesap güvenliği ayarlarını belirleme.
 3. Ağ Bağlantısı Kurma:
  • Wi-Fi veya kablolu bağlantı ile internet erişimini sağlama.
  • İnternet ağı parolasını girmek.
 4. Güvenlik Ayarları:
  • Antivirüs ve güvenlik duvarı gibi temel güvenlik ayarlarını kontrol etme.
  • Güvenlik güncellemelerini etkinleştirme.
 5. Kişisel Ayarlar:
  • Masaüstü arkaplanı, ekran çözünürlüğü gibi kişisel tercihlere göre ayarlar yapma.
  • Tema ve renk seçeneklerini belirleme.
 6. Uygulama ve Hizmet Ayarları:
  • Ön yüklü uygulamaların ve hizmetlerin ayarlarını yapma.
  • Otomatik başlangıç uygulamalarını belirleme.
 7. Güç Yönetimi:
  • Pil ömrünü uzatmak için güç planlarını düzenleme.
  • Ekran ve bilgisayarın otomatik olarak kapanma sürelerini belirleme.
 8. Güncelleme Kontrolleri:
  • İşletim sistemi ve uygulama güncellemelerini kontrol etme.
  • Otomatik güncelleme ayarlarını yapılandırma.

Örnek Bir İlk Açılış Senaryosu

Bir öğrenci, yeni bir dizüstü bilgisayar aldıktan sonra cihazını ilk kez açar. Açılış ekranındaki dil ve bölge ayarlarını düzenler, yeni bir kullanıcı hesabı oluşturur, Wi-Fi bağlantısı kurar ve güvenlik ayarlarını kontrol eder. Son olarak, kişisel tercihlerine göre masaüstü arkaplanını ve temayı belirler.

İlk Açılış Ayarlarının Önemi

 • Kişiselleştirme: İlk açılış ayarları, cihazı kullanıcının tercihlerine göre özelleştirmesine olanak tanır.
 • Güvenlik: Doğru güvenlik ayarları, cihazın güvenliğini ve kullanıcı verilerini korur.
 • Performans ve Verimlilik: Güç yönetimi ve uygulama kontrolü, cihazın performansını ve pil ömrünü etkiler.

Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu yapar

“Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu yapar” kazanımı, öğrencilere bilgisayarlarına alternatif bir işletim sistemi kurma yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu kazanım, öğrencilere Linux veya başka bir açık kaynak işletim sistemi kurma, temel konfigürasyonları yapma ve sistemlerini kullanabilme becerisi sağlar.

HAFTA 8

Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumu Adımları

 1. İndirme ve Hazırlık:
  • İndireceğiniz açık kaynak işletim sisteminin resmi web sitesinden ISO dosyasını indirme.
  • USB bellek veya DVD gibi bir kurulum ortamını hazırlama.
 2. Boot Ayarları:
  • Bilgisayarınızı açarken veya yeniden başlattığınızda boot menüsüne girme.
  • USB veya DVD sürücüsünü seçerek kurulum ortamını başlatma.
 3. Kurulum Arayüzü:
  • Açık kaynak işletim sisteminin kurulum arayüzünü kullanarak dil, klavye ve saat dilimi gibi temel ayarları yapma.
 4. Disk Bölümlendirme:
  • Disk bölümlendirme adımında, işletim sisteminin yükleneceği disk veya bölümü seçme.
  • Gerekirse mevcut verileri koruyarak veya silecek şekilde disk bölümlendirme ayarlarını yapma.
 5. Kurulum Seçenekleri:
  • Minimal kurulum, grafik arayüz seçimi ve ekstra bileşenlerin seçimi gibi kurulum seçeneklerini belirleme.
 6. Kullanıcı Hesapları:
  • Yönetici veya kullanıcı hesaplarını oluşturma.
  • Şifre ve güvenlik ayarlarını belirleme.
 7. Ağ Ayarları:
  • Ethernet veya Wi-Fi gibi ağ bağlantılarını yapılandırma.
  • IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi gibi ağ ayarlarını belirleme.
 8. Kurulumun Tamamlanması:
  • Kurulumun tamamlanmasını bekleyerek işletim sistemini bilgisayarınıza yükleyin.
  • Bilgisayarınızı yeniden başlatarak yeni işletim sisteminizi kullanmaya başlayın.

Örnek Bir Kurulum Senaryosu

Bir öğrenci, bilgisayarında açık kaynak işletim sistemi kullanmaya karar verir. İlgili işletim sisteminin resmi web sitesinden ISO dosyasını indirir ve bir USB belleği kullanarak kurulum ortamını hazırlar. Bilgisayarını yeniden başlatarak USB belleği seçer ve kurulum sürecini başlatır. Dil, saat dilimi, disk bölümlendirme gibi adımları takip ederek başarılı bir kurulum yapar.

Açık Kaynak İşletim Sistemi Kurulumunun Önemi

 • Ücretsiz ve Açık Kaynak: Açık kaynak işletim sistemleri genellikle ücretsizdir ve kaynak kodlarına erişim sağlar.
 • Geliştirilebilirlik: Açık kaynak topluluğunun sürekli geliştirmesi ve güncellemeleriyle sistem performansı artabilir.
 • Özelleştirme: Kullanıcılar, açık kaynak işletim sistemlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirebilirler.

Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin kurulumunu yapar.

“Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi sürücülerin kurulumunu yapar” kazanımı, öğrencilere kapalı kaynaklı bir işletim sistemi üzerinde donanım sürücülerini başarıyla yükleyebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, bilgisayar kullanıcılarına çeşitli donanımların doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan sürücülerin kurulumunu yapma yeteneği sağlar.

Sürücü Kurulumu Adımları

 1. Donanım Tanıma:
  • Bilgisayarınızın donanım özelliklerini belirleyerek hangi sürücülerin gerekli olduğunu anlama.
  • Aygıt Yöneticisi veya sistem bilgisi araçlarıyla donanım bilgilerini kontrol etme.
 2. Üretici Web Sitesinden İndirme:
  • Sürücülerin en güncel sürümünü üretici veya donanımın resmi web sitesinden indirme.
  • İndirilen sürücü dosyalarını bilgisayarınıza kaydetme.
 3. Kurulum Araçları Kullanma:
  • İndirilen sürücü dosyalarını çalıştırarak veya kurulum araçlarını kullanarak kurulumu başlatma.
  • Kurulum sihirbazını takip ederek gerekli adımları gerçekleştirme.
 4. Yedekleme ve Geri Yükleme:
  • Sürücü kurulumu öncesinde mevcut sürücüleri yedekleme.
  • Sorun yaşandığında veya güncelleme sonrasında sürücüleri geri yükleme.
 5. Sistem Güncellemelerini Kontrol Etme:
  • İşletim sistemi güncellemelerini kontrol etme.
  • Sürücülerin en güncel versiyonlara sahip olduğundan emin olma.

Örnek Bir Sürücü Kurulum Senaryosu

Bir öğrenci, yeni bir bilgisayar aldıktan sonra grafik kartı sürücülerini güncellemeye karar verir. İlk olarak, grafik kartının modelini belirleyerek üretici web sitesinden en güncel sürücüyü indirir. Ardından, indirdiği dosyayı çalıştırarak kurulum sihirbazını takip eder ve grafik kartı sürücüsünü başarıyla günceller.

Sürücü Kurulumunun Önemi

 • Performans ve Stabilite: Doğru sürücülerin kurulumu, donanımın daha verimli çalışmasını sağlar.
 • Yeni Özellikler: Güncel sürücüler, genellikle yeni özellikleri ve performans iyileştirmelerini içerir.
 • Hata Düzeltmeleri: Güncel sürücüler, önceki sürümde bulunan hataları düzeltebilir.

Açık kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar.

“Açık kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar” kazanımı, öğrencilere açık kaynak bir işletim sistemi kullanırken, donanım sürücülerini ve diğer yardımcı yazılımları doğru bir şekilde yükleyebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, kullanıcıların sistemlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirebilme ve optimize edebilme yeteneği sağlar.

Sürücü ve Yazılım Kurulumu Adımları

 1. Donanım Tanıma:
  • Bilgisayarınızın donanım özelliklerini belirleyerek hangi sürücülerin ve yardımcı yazılımların gerekli olduğunu anlama.
  • Aygıt Yöneticisi veya sistem bilgisi araçlarıyla donanım bilgilerini kontrol etme.
 2. Sürücü İndirme ve Yükleme:
  • Sürücülerin resmi web sitelerinden veya işletim sistemi depolarından güncel sürümlerini indirme.
  • İndirilen sürücü dosyalarını çalıştırarak veya kurulum araçlarını kullanarak kurulumu başlatma.
 3. Yardımcı Yazılımların Seçimi ve İndirme:
  • İhtiyaç duyulan yardımcı yazılımları belirleme (örneğin, ofis uygulamaları, tarayıcılar, medya oynatıcıları).
  • Yazılımları işletim sistemi depolarından veya resmi web sitelerinden indirme.
 4. Kurulum Araçları Kullanma:
  • İndirilen yazılım dosyalarını çalıştırarak veya kurulum araçlarını kullanarak kurulumu başlatma.
  • Kurulum sihirbazını takip ederek gerekli adımları gerçekleştirme.
 5. Sistem Ayarları ve Özelleştirmeler:
  • Sistem ayarlarına erişerek gerektiğinde özelleştirmeler yapma.
  • Kullanıcı tercihlerine göre arayüz, tema ve diğer ayarları düzenleme.

Örnek Bir Kurulum Senaryosu

Bir öğrenci, bilgisayarında açık kaynak bir işletim sistemi kullanmaya karar verir. Önce, bilgisayarındaki donanımı tanıyarak hangi sürücülerin gerekli olduğunu belirler. Ardından, işletim sistemi depolarından veya üretici web sitelerinden güncel sürücüleri indirir ve kurulumu başlatır. Ayrıca, ofis uygulamaları ve bir web tarayıcısı gibi temel yardımcı yazılımları da indirip kurar.

Sürücü ve Yazılım Kurulumunun Önemi

 • Uyumluluk ve Performans: Doğru sürücülerin kurulumu, donanımın uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Güvenlik: Güncel yardımcı yazılımlar kullanmak, bilgisayarın güvenliğini artırır.
 • İşlevsellik: İhtiyaç duyulan yazılımların kurulması, bilgisayarın kullanım alanını genişletir.

HAFTA 9

Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar.

“Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar” kazanımı, öğrencilere bilgisayarlarını çeşitli tehditlere karşı koruyabilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, güvenlik yazılımlarını doğru bir şekilde seçme, kurma ve yapılandırma yeteneği sağlar.

Güvenlik Yazılımları Kullanımı Adımları

 1. Antivirüs Yazılımı Seçimi:
  • Bilgisayarınıza uygun güvenlik yazılımlarını araştırma ve seçme.
  • Güçlü bir antivirüs programı bulma ve indirme.
 2. Antivirüs Kurulumu:
  • İndirilen antivirüs yazılımını çalıştırarak kurulum sürecini başlatma.
  • Kurulum sihirbazını takip ederek gerekli ayarları yapma.
 3. Antivirüs Güncellemeleri:
  • Antivirüs yazılımını düzenli olarak güncelleme.
  • Güncel virüs tanımlarıyla sistemi koruma.
 4. Güvenlik Duvarı Kurulumu ve Ayarları:
  • Güvenlik duvarı yazılımı seçimi ve kurulumu.
  • Güvenlik duvarı ayarlarını kişisel tercihlere göre düzenleme.
 5. Anti-Malware ve Anti-Spyware Kullanımı:
  • Ekstra güvenlik katmanları eklemek için anti-malware ve anti-spyware yazılımları seçme ve kurma.
  • Düzenli taramaları programlama ve sistemde kötü amaçlı yazılım taramalarını yapma.
 6. Güvenlik Uygulamalarını Düzenleme:
  • Güvenlik yazılımlarının otomatik başlangıç ayarlarını düzenleme.
  • Güvenlik uygulamalarının performansını ve etkinliğini optimize etme.

Örnek Bir Güvenlik Yazılımları Kullanım Senaryosu

Bir öğrenci, bilgisayarını kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer güvenlik tehditlerinden korumak için güvenlik yazılımları kullanmaya karar verir. İlk olarak, güçlü bir antivirüs programı seçer ve indirir. Kurulum sırasında gerekli ayarları yapıp, düzenli güncellemeleri programlar. Ayrıca, güvenlik duvarı yazılımını seçer, kurar ve özelleştirilmiş ayarlarını yapar.

Güvenlik Yazılımları Kullanımının Önemi

 • Virüs ve Malware Koruması: Antivirüs ve anti-malware yazılımları, bilgisayarın kötü amaçlı yazılımlardan korunmasını sağlar.
 • Güvenlik Duvarı: Güvenlik duvarı, bilgisayarın internet trafiğini kontrol ederek güvenliği artırır.
 • Sistem Performansı: İyi yapılandırılmış güvenlik yazılımları, bilgisayarın performansını olumsuz etkilemeden güvenliği sağlar.

Açık kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar.

“Açık kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını sağlar” kazanımı, öğrencilere bilgisayarlarını çeşitli tehditlere karşı koruyabilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, güvenlik yazılımlarını doğru bir şekilde seçme, kurma ve yapılandırma yeteneği sağlar.

Güvenlik Yazılımları Kullanımı Adımları

 1. Antivirüs Yazılımı Seçimi:
  • Bilgisayarınıza uygun güvenlik yazılımlarını araştırma ve seçme.
  • Güçlü bir antivirüs programı bulma ve indirme.
 2. Antivirüs Kurulumu:
  • İndirilen antivirüs yazılımını çalıştırarak kurulum sürecini başlatma.
  • Kurulum sihirbazını takip ederek gerekli ayarları yapma.
 3. Antivirüs Güncellemeleri:
  • Antivirüs yazılımını düzenli olarak güncelleme.
  • Güncel virüs tanımlarıyla sistemi koruma.
 4. Güvenlik Duvarı Kurulumu ve Ayarları:
  • Güvenlik duvarı yazılımı seçimi ve kurulumu.
  • Güvenlik duvarı ayarlarını kişisel tercihlere göre düzenleme.
 5. Anti-Malware ve Anti-Spyware Kullanımı:
  • Ekstra güvenlik katmanları eklemek için anti-malware ve anti-spyware yazılımları seçme ve kurma.
  • Düzenli taramaları programlama ve sistemde kötü amaçlı yazılım taramalarını yapma.
 6. Güvenlik Uygulamalarını Düzenleme:
  • Güvenlik yazılımlarının otomatik başlangıç ayarlarını düzenleme.
  • Güvenlik uygulamalarının performansını ve etkinliğini optimize etme.

Örnek Bir Güvenlik Yazılımları Kullanım Senaryosu

Bir öğrenci, bilgisayarını açık kaynak bir işletim sistemi üzerinde güvenli tutmak istiyor. İlk olarak, güçlü bir antivirüs programı seçer ve indirir. Kurulum sırasında gerekli ayarları yapar ve düzenli güncellemeleri programlar. Ayrıca, güvenlik duvarı yazılımını seçer, kurar ve özelleştirilmiş ayarlarını yapar.

Güvenlik Yazılımları Kullanımının Önemi

 • Virüs ve Malware Koruması: Antivirüs ve anti-malware yazılımları, bilgisayarın kötü amaçlı yazılımlardan korunmasını sağlar.
 • Güvenlik Duvarı: Güvenlik duvarı, bilgisayarın internet trafiğini kontrol ederek güvenliği artırır.
 • Sistem Performansı: İyi yapılandırılmış güvenlik yazılımları, bilgisayarın performansını olumsuz etkilemeden güvenliği sağlar.

Açık ve kapalı kodlu işletim sistemlerinde web tarayıcılarını kullanır.

“Açık ve kapalı kodlu işletim sistemlerinde web tarayıcılarını kullanır” kazanımı, öğrencilere hem açık kaynak hem de kapalı kaynak kodlu işletim sistemlerinde web tarayıcılarını etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, çeşitli tarayıcıları bilmek ve bunları güvenli ve verimli bir şekilde kullanabilmek anlamına gelir.

Web Tarayıcıları Kullanımı Adımları

 1. Web Tarayıcı Seçimi:
  • İhtiyaç ve tercihlere uygun bir web tarayıcı seçme.
  • Örnek olarak, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge gibi yaygın kullanılan tarayıcıları değerlendirme.
 2. Tarayıcı İndirme ve Kurulum:
  • Seçilen web tarayıcısının resmi web sitesinden en güncel sürümü indirme.
  • İndirilen dosyayı çalıştırarak ve kurulum sihirbazını takip ederek tarayıcıyı kurma.
 3. Temel Ayarlar ve Özelleştirmeler:
  • Tarayıcı ayarlarına erişerek kişisel tercihlere göre temel ayarları düzenleme.
  • Yer imleri, tarayıcı teması, dil seçenekleri gibi özellikleri kişiselleştirme.
 4. Eklentiler ve Uzantılar:
  • İhtiyaç duyulan eklentileri ve uzantıları tarayıcıya ekleyerek işlevselliği artırma.
  • Güvenilir kaynaklardan eklentileri indirme ve kurma.
 5. Güvenlik Ayarları:
  • Tarayıcı güvenlik ayarlarına erişerek gizlilik ve güvenlik önlemlerini yapılandırma.
  • Güvenilir web siteleri için istisnalar ve güvenlik düzeyini belirleme.

Örnek Bir Kullanım Senaryosu

Öğrenci, günlük internet gezinmesi ve çevrimiçi çalışmalar için tarayıcı seçimi yapar. Google Chrome’u tercih eder ve resmi web sitesinden en güncel sürümü indirip kurar. Tarayıcı ayarlarına girerek ana sayfa tercihlerini düzenler, kullanıcı hesaplarını yönetir ve gizlilik ayarlarını kontrol eder.

Web Tarayıcıları Kullanımının Önemi

 • Hız ve Performans: Modern tarayıcılar, hızlı sayfa yükleme ve gelişmiş performans sunar.
 • Güvenlik: Güncel tarayıcılar, çeşitli güvenlik önlemleri ile internet güvenliğini artırır.
 • Uyum ve Genişletilebilirlik: Web standartlarına uyumlu tarayıcılar, çeşitli web siteleri ve uygulamaları destekler. Eklentilerle genişletilebilirlik de önemlidir.

Fiziksel ortama göre ağ sisteminin fiziksel bağlantı tasarımını yapar.

“Fiziksel ortama göre ağ sisteminin fiziksel bağlantı tasarımını yapar” kazanımı, öğrencilere bir ağ sisteminin fiziksel bağlantılarını tasarlama ve planlama becerisi kazandırmayı amaçlar. Bu beceri, ağ sistemini kuracak olan kişilerin, fiziksel ortamın gereksinimlerini ve kısıtlamalarını dikkate alarak etkili bir bağlantı planı oluşturabilme yeteneği anlamına gelir.

Fiziksel Bağlantı Tasarımı Adımları

 1. Fiziksel Ortamın Analizi:
  • Ağın kurulacağı fiziksel ortamın analiz edilmesi.
  • Binanın veya alanın yapısı, uzaklık, engeller ve güvenlik faktörleri gibi etkenlerin değerlendirilmesi.
 2. Donanım Seçimi:
  • Kullanılacak ağ donanımının belirlenmesi.
  • Anahtarlar, yönlendiriciler, kablolar, konektörler gibi donanımların seçimi ve uygunluğunun değerlendirilmesi.
 3. Kablo Yol Trasye Tasarımı:
  • Kablo yollarının belirlenmesi ve tasarlanması.
  • Duvar geçişleri, tavan boşlukları veya zemin altı gibi geçiş noktalarının planlanması.
 4. Bağlantı Noktalarının Belirlenmesi:
  • Ağ ekipmanlarının fiziksel yerleşim planının çıkarılması.
  • Anahtarların, yönlendiricilerin ve diğer donanımların nerede konumlandırılacağının belirlenmesi.
 5. Güç ve Soğutma İhtiyaçları:
  • Ağ ekipmanlarının güç kaynağı ve soğutma ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.
  • UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve klima sistemleri gibi güç ve soğutma önlemlerinin planlanması.

Örnek Bir Fiziksel Bağlantı Tasarım Senaryosu

Bir öğrenci, yeni bir ofis binası için ağ sistemi kurulumunu planlamaktadır. İlk olarak, binanın yapısını analiz eder ve her kat için kablo geçiş noktalarını belirler. Ardından, kullanılacak ağ donanımını seçer ve bu donanımın konumlarını belirler. Fiziksel ortamın güç ve soğutma ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak etkili bir bağlantı tasarımı oluşturur.

Fiziksel Bağlantı Tasarımının Önemi

 • Verimlilik: Doğru fiziksel bağlantı tasarımı, ağın verimli çalışmasını sağlar.
 • Büyüme ve Genişleme: İleriye dönük büyüme ve genişleme ihtiyaçlarına uygun bir tasarım, gelecekteki gereksinimlere cevap verebilir.
 • Güvenilirlik: İyi planlanmış fiziksel bağlantılar, ağın güvenilirliğini artırır.

4 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın