Bilişim Genel

Bilgisayar Bilimleri Dersi Çalışma Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?

A) numbers listesini yazdırır.
B) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve squared listesine ekler, sonra squared listesini yazdırır.
C) squared listesini yazdırır.
D) numbers listesindeki sayıların karelerini alır ve numbers listesine ekler, sonra numbers listesini yazdırır.
E) Bir hata verir.

2. Aşağıdaki Python kodunun çıktısı ne olur?

A) 5 4 3 2 1
B) 1 2 3 4 5
C) 5 5 5 5 5
D) 0 1 2 3 4
E) Bir hata verir

3. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?

A) “Hello, John!” yazdırır.
B) “Hello, name!” yazdırır.
C) Bir hata verir.
D) Kullanıcıdan isim ister ve “Hello, name!” yazdırır.
E) Hiçbir şey yazdırmaz.

4. Python’da, bir listeyi sıralamak için kullanılan komut nedir?

A) sort()
B) append()
C) pop()
D) insert()
E) remove()

5. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

A) “a 5’ten küçük”
B) “a 5’ten büyük veya eşit”
C) Hata verir
D) Hiçbir şey yazdırılmaz
E) Kod sonsuz döngüye girer

5. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

A) 4 8 12 16 20
B) 2 4 6 8 10
C) 10 8 6 4 2
D) 20 16 12 8 4
E) Hata verir

6. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

A) 3, 5
B) 5, 3
C) “a, b”
D) TypeError
E) ValueError

7. Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

A) 6
B) 12
C) 13
D) 14
E) 16

8. Aşağıdaki Python kodu ne yapar?

A) “Even” yazdırır
B) “Odd” yazdırır
C) 7 yazdırır
D) 1 yazdırır
E) Hata verir

9.Python programlama dilinde, hangi kontrol yapısı bir blok kodun belirli bir koşulu karşılayana kadar tekrarlanmasını sağlar?

A) if-else
B) for
C) while
D) switch
E) try-except

10. Aşağıdaki kodun çıktısı hangisi olur?

A) string – int – float
B) char – float – int
C) int – string – float
D) string – float – char
E) time – string – float

11. Python programlama dilinde fonksiyonlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Bir kod bloğunu paketleyerek tekrar tekrar kullanmamızı sağlar.
B) Python kendi içerisinde belirli fonksiyonlar barındırmaktadır.
C) Programcılar fonksiyon ekleyebilmektedirler.
D) Fonksiyonlar özellikle büyük çaplı programlamada işimizi büyük oranda kolaylaştırmaktadır.
E) Fonksiyonlar dışarıdan değer alamazlar.

12.Hangisi doğru bir Python listesi tanımıdır?

A) my_list = (1, 2, 3)
B) my_list = [1, 2, 3]
C) my_list = {1, 2, 3}
D) my_list = “1, 2, 3”
E) my_list = “123”

13. Hangi işlev, Python programlama dilinde iki diziyi birleştirmek için kullanılır?

A) extend()
B) append()
C) insert()
D) remove()
E) reverse()

14. Yukarıdakilerden hangisi Python programlama dilinde fonksiyon tanımlarken zorunlu olan fonksiyon bölümü arasındadır?

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, II, III ve IV
D) I ve III
E) III ve IV

15. Aşağıdaki kodlardan hangisi 10’dan başlayıp 1’er azalarak sayıları yazdırır?

A) for i in range(10, 0, -1): print(i)
B) for i in range(10, 0, 1): print(i)
C) for i in range(1, 10, -1): print(i)
D) for i in range(10, 1, 1): print(i)
E) for i in range(10, 0, 0): print(i)

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın