Python

Python Değişkenler

Programlama dillerinin değişken, belleğe veri kaydetmek ve bellekten verileri okumak için kullanılan isimlerdir. Her değişken, tanımlayıcı adı verilen benzersiz bir ada sahip olmalıdır. Değişkenleri programlama boyunca daha sonra değiştirilebilen verileri tutan kapsayıcı olarak düşünmek yararlı olacaktır.

Günlük hayattan değişken ifadesine örnek verecek olursak, bir ev taşıma işlemini düşünelim. Evimizdeki eşyaları koliler içine koyduğumuzu ve bu eşyaların hassasiyetini dikkate alarak üzerine içindeki eşyanın cinsini yazdığımızı düşünelim. Buradaki koli ebadına göre alabileceği veri miktarını ve kolinin üzerindeki isim ise değişkenin adını göstermektedir. Değişen veri ise kolinin içindeki değerdir.

Not: Python’da değişkenlere değer atanmadığında,  değişkene nesnenin (değer) referansını verir.

Python’da Değişken Tanımlama

Python’da, değişkenlerin bellek alanını ayırmak için veri tipi bildirine gerek yoktur. Bir değişkene bir değer atadığımızda “değişken bildirim” veya “değişken başlatma” otomatik olarak gerçekleşir.

Pytyon’da da değişkene değer atama işlemi = (eşittir) operatörü ile yapılır. Programlama dünyasında = atama operatörü olarak adlandırılır ve kullanılır.

Python’da tür tanımlaması yoktur. Değer ataması yapıldığında tür tanımı yapılır. website="www.tasarimkodlama.com" yazıldığında website değişkeninin türü String olarak ayarlandı. Ayrıca python dilinde değişken tanımlamak için her hangi bir anahtar kelime de bulunmaz. Uygun veri tipi bir değişken içine atanmaya çalışıldığında değişken otomatik olarak o tipte oluşturulur.

Değişkendeki değeri değiştirme

Tek satırda çoklu değişken ve değer tanımlama

Birden fazla değişkene aynı değer atamak isterseniz aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.
Python’daki her değerin bir veri türü vardır. Her şey Python programlamada bir nesne olduğu için, veri türleri aslında sınıflar ve değişkenler bu sınıfların örneğidir. Veri türlerini listelemek için Python veri türleri yazısını bakın.

Python Sabitler

Sabit, değeri değiştirilemeyen bir değişken türüdür. Daha sonra değiştirilemeyen bilgileri tutan kaplar olarak sabitleri düşünmek yardımcı olur.

Teknik olarak, bazı kitapları saklamak için bir torba olarak sabit düşünebilirsiniz ve bu kitaplar çantaya yerleştirildikten sonra değiştirilemez.

Python’da bir sabite değer atama

Python’da, sabitler genellikle bir modülde bildirilir ve atanır. Burada modül, ana dosyaya aktarılan değişkenler, fonksiyonlar vb. İçeren yeni bir dosya anlamına gelir. Modül içinde, sabitler tüm büyük harflerle yazılır ve kelimeleri ayıran alt çizgiler.

Örnek 3: Bir sabite değer atama

sabit.py

main.py

Python Değişken Tanımlama Kuralları

Python programlama dilinde değişken tanımlarken aşağıdaki tanımlama yöntemleri ve kurallarına uygun olarak değişken tanımlamaları yapmalısınız.

  1. Tanımladığınız değişkenin adı anlamlı bir ifade olmalıdır. Örneğin s1 yerine sayi1 demek daha anlamlı olacaktır.
  2. Birden fazla kelimeden oluşan değişkenlerde camelCase yöntemini kullanın. İlk kelimenin ilk harfi küçük, diğer kelimelerin ilk harflerini büyük yapmak değişkenin okunabilirliği açısından önemli olacaktır.
  3. Sabit tanımlarken büyük harfle yazın.
  4. Asla özel sembolleri kullanmayın !, @, #, $, %, vb.
  5. Değişken isimlerini sayı ile başlamayın.
  6. Sabitler Python modüllerine konur ve değiştirilmemelidir.
  7. Sabitler ve değişkenler ASCII harfleri yada _ ile başlar ve yine harf ve rakamlar tanılanmaya devam eder.
  8. Programa ait ifadeler değişken adı olarak kullanılmaz.
  9. Değişken isimlerinde Türkçe diline özgü karakterler kullanılmaz.
Bu dersimizde Python değişken tanımlama kavramını açıklayıp örnekler verdik. Bir sonraki ders Python Veri Tipleri konusu yada diğer Python Dersleri ile python konularına devam edebilirsiniz.

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın