Tasarım Kodlama

PHP while Döngüsü Örnekleri

Belirli bir koşul false döndürene kadar bir ifade bloğunu tekrar tekrar çalıştırmak için bir while kullanılır. Bu yazıda while döngüsü ile hazırlanan örneklere bakacağız. Bir while döngüsünün kullanılmasının asıl amacı döngünün nerede biteceğinin bilinmemesidir.

Aşağıdaki örneklerin bazıları for döngüsü ile de yapılabilir ancak döngü uzunluğu belli olmayan örnekleri sadece while ile yapmak mümkündür.

while yazım kuralı: PHP ile while döngüsünü yazmak için birden fazla kural bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi gösterilebilir. En yaygın kullanım ilk sıradakidir.

yazım kuralı 1:

yazım kuralı 2:

 

do…while yazım kuralı: PHP’de ayrıca while döngüsü ile benzer şekilde kullanılan do-while döngüsü mevcuttur. while döngüsünden tek fark ise do-while ile kodlar en az 1 sefer çalıştırılmasıdır.

 

while Döngüsü Örnekleri

Gelelim konumuzun başlığı olan while döngüsü örnekleri ve çözümlerini yazmaya. Örnekler basitten karmaşığa doğru sıralanacaktır.

 

Örnek 1: 1-10 arasındaki sayıları ekrana yazdıran program kodunu yazalım.

yada daha süslü bir çıktı

 

Örnek 2: Dizi sonuna kadar dizi elemanlarını okuyup ekrana yazdırma

 

Örnek 3: Dizideki değerleri current ve next işlevlerini kullanarak okuma

 

Örnek 4: while döngüleri en çok veritabanı okumalarında kullanılmaktadır. Veritabanındaki kayıtların uzunluğu belli olmadığı için while döngüsü ile tablonun sonuna kadar döngü ile hareket edilir. Aşağıdaki örnek kod parçasında veritabanındaki kayıtların okuması ile ilgili bir parça kod görünmektedir. while döngüsünün anlaşılması için sadece döngü kısmını koyuyorum.

 

 

 

 

Yorum yap