Tasarım Kodlama

PHP ile JavaScript Ajax Kullanımı

PHP ve JavaScript arasında bir örnekte, PHP bir web sunucusu tarafından çalıştırılır ve sayfa yüklenirken çalışır. JavaScript ise tarayıcı tarafında çalışır ve sayfa yüklenirken veya sayfa etkileşimleri sırasında çalışabilir.

Async (asenkron) özelliği, bir fonksiyonun veya kod bloğunun diğer kodun çalışmasına devam etmesini sağlar. Bu, bir işlemin veya veri çekmenin yavaş olması durumunda sayfa etkileşimlerinin düzgün şekilde işlemesine yardımcı olur.

PHP’de, asenkron işlemleri gerçekleştirmek için genellikle bir AJAX isteği yapılır. Bu, sayfayı yenilemeden tarayıcının arka planda bir veri çekmesine ve işlemesine izin verir.

Aşağıda, PHP ve JavaScript kullanarak bir asenkron örnek verilmiştir:

PHP(page.php):

JavaScript:

Bu örnekte, JavaScript tarafından yapılan bir POST isteği sayfaya gönderilir ve PHP tarafından işlenir. PHP, veri çekme ve işleme işlemlerini gerçekleştirir ve sonuç olarak bir JSON dizisi oluşturur. JavaScript, dönen veriyi alır ve parse eder, sonra da veriyi kullanır. Bu şekilde, veri çekme işlemi arka planda gerçekleştirilerek sayfa etkileşimleri düzgün şekilde işlemeye devam eder.

Yorum yap