Java

Java Örnek Sınav Soruları (Test)

Bu, programlama dilini uygulamaya yeni başlayan tüm Java geliştirici özentileri için nihai Java testidir. Temelde Core Java ile ilgili bir dizi sorudan oluşur. Öyleyse, onlardan biriyseniz ve kavramlar ve yöntemler üzerindeki kontrolünüzü güçlendirmek için sağlam bir alıştırma seansı yapmak istiyorsanız, hemen şimdi alın.

Ayrıca bakınız: Java Test Soruları

Soru 1 – Java’da “Merhaba Dünya” çıktısını almak için doğru sözdizimi nedir?

A -print(“Merhaba Dünya”);
B- Console.WriteLine(“Merhaba Dünya”);
C- System.out.println(“Merhaba Dünya”);
D – echo “Merhaba Dünya”;

Soru 2 – Thread’ın sleep() metodu çağrıldığında ne olur?

A – İş parçacığı hazır durumuna döner.
B – İş parçacığı bekleme durumuna döner.
C – Konu çalışmaya başlar.
D – Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 3 – Hangi durumda bir programın kurtarılması beklenir?

A – Bir hata oluşursa.
B – Bir istisna olursa.
C – Yukarıdakilerin her ikisi.
D – Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 4 – Hangisi bir boş anahtarın ve boş değerlerin depolanmasına izin verir?

A – Hashtable
B – HashMap
C – İkisi de değil.

Soru 5 – Aşağıdaki programın ekran çıktı nedir?

A – [1, 1, 2, 3]
B – [1, 2, 2 3]
C – [1, 1, 3, 2]
D – [1, 2, 3]

Soru 6 – Java koduna YORUMLARI nasıl eklersiniz?

A – #Bu bir yorum
B – <!– Bu bir yorum –>
C – /* Bu bir yorum
D – // Bu bir yorum

Soru 7 – Metni depolamak için aşağıdaki veri türlerinden hangisini kullanılması gerekir?

A – Var
B – Chars
B – String
D – string

Soru 8 – Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

 A – 12
B – 123
C – 321
D – ConcurrentModificationException

Soru 9 – Statik bağlama, bağlama için hangi bilgileri kullanır?

A – tpe.
B – object.
C – Yukarıdakilerin her ikisi.
D – Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 10 – StringBuilder ve StringBuffer’dan hangisi hızldır?

A – StringBuilder
B – StringBuffer
C – Yukarıdakilerin her ikisi.
D – yukarıdakilerin hiçbiri.

www.tasarimkodlama.com

Soru 11 – Bir java sınıfının main metodu için doğru sözdizimi nedir?

A – public static int main(String[] args)
B – public int main(String[] args)
C – public static void main(String[] args)
D – None of the above.

Soru 12 – Bir java dosyasında iki genel sınıfımız olabilir mi?

A – EVET
B – HAYIR

Soru 13 – float değişkeninin varsayılan değeri nedir?

A – 0.0d
B – 0.0f
C – 0
D – tanımlanmamış

www.tasarimkodlama.com

Soru 14 – Bir sınıfın her zaman varsayılan bir kurucusu vardır.

A- EVET
B – HAYIR

Soru 15 – Çok biçimlilik nedir?

A – Çok biçimlilik, aynı türden farklı nesneleri tanımlama tekniğidir.
B – Çok biçimlilik, bir nesnenin birçok form alma yeteneğidir.
C – Çok biçimlilik, aynı türden farklı yöntemleri tanımlamak için kullanılan bir tekniktir.
D – Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 16 – final sınıfla ilgili doğru olan nedir?

A – final olarak tanımlanmış bir sınıftır.
B – final sınıflar oluşturulur, böylece bu sınıf tarafından uygulanan yöntemler geçersiz kılınamaz.
C – Miras alınamaz.
D. Yukarıdakilerin hepsi.

Soru 17 – Sayısal değeri 5 olan bir değişkeni nasıl tanımlarsınız?

A – x=5;
B – float x =5;
C – Number x = 5;
D – int x = 5;

Soru 18 – Ondalıklı sayı oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A – float x =2.8f;
B – float x = 2,8f;
C – float x = 2.8;
D – float x =2,8;

Soru 19 – TreeSet interface nedir?

A – Öğeleri ağaç temelli sırayla istediğimizde uygulanan bir Kümedir.
B – Öğeleri sıralı bir düzende istediğimizde uygulanan bir Kümedir.
C – İkili ağaç formatında elemanlar istediğimizde uygulanan bir Kümedir.
D – Öğeleri araştırma sırasına göre istediğimizde uygulanan bir Settir.

www.tasarimkodlama.com

Soru 20 – private access değiştirici hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A – Özel olarak bildirilen değişkenlere, metodlara ve kuruculara yalnızca aynı sınıfın üyeleri tarafından erişilebilir.
B – Özel olarak bildirilen değişkenlere, metodlarave kuruculara aynı pakette yer alan herhangi bir sınıf tarafından erişilebilir.
C – Üst sınıfta özel olarak bildirilen değişkenlere, yöntemlere ve kuruculara yalnızca alt sınıfı tarafından erişilebilir.
D – Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 21 – Soyutlama nedir?

A – Soyutlama, aynı türden farklı metotları tanımlamak için kullanılan bir tekniktir.
B – Soyutlama, bir nesnenin birçok biçimde üstlenme yeteneğidir.
C – OOP’de bir sınıf soyutlama yapma yeteneğini ifade eder.
D – Yukarıdakilerin hiçbiri.

Soru 22 – Bunlardan hangisinin indeks tabanlı bir yapısı yoktur?

 A – List
B – Set
C – Map

Soru 23 – Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

A – 3
B – 3.0
C – Compile time exception
D – Runtime exception

Soru 24 – Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

 A – [null=NULL, 2=Aysun, 7=Fatma, 9=Murat, 11=Ali]
B – {null=NULL, 2=Aysun, 7=Fatma, 9=Murat, 11=Ali}
C – Runtime exception
D – Compile time exception

Soru 25 – Aşağıdaki kodda buraya hangi kod gelmeli yazan yere hangi kod gelmelidir?

A – List l=new ArrayList>();
B – List> l=new ArrayList>();
C – List> l=new ArrayList();
D – List l=new ArrayList();

Soru 26 – Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

A – [a, d, b, c]
B – [a, b, c, d]
C – [d, a, d, c]
D – Yukarıdakilerin hiçbiri

Soru 27 – Bunlardan hangisi yinelenen öğelere izin verir?

 A – Set
B – List
C – All
D – Yukarıdakilerin hiçbiri

Soru 28 – Hangi metod string uzunluğunu getirir?

A – getSize();
B – getLen();
C – length();
D – len();

Soru 29 – java.util.Collections aşağıdakilerden hangisidir?

A – Class
B – Interface
C – Object
D -Hiçbiri

Soru 30 – Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

A – 0
B – 1
C – 2
D – 3

Soru 31 – Aşağıdaki kodun ekran çıktısı nedir?

 A – Runtime exception
B – Compile time exception
C – 3
D – 3.0

Soru 32 – Hangi operatör iki değeri karşılaştırmak için kullanılır?

A – <>
B – ==
C – =
D – ><

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın