Java

Java Tip Dönüşümü ( Java Type Casting)

Bir çok programlama dilinde olduğu gibi Java dilinde de verilerin türünü dönüştürmeye ihtiyaç duyarız. Örneğin bir JSON dosyasından string bir sayı değeri aldık. Bu değer üzerinde matematiksel işlem yapmak için öncelikli olarak sayı türlerinden birine dönüştürmemiz gerecektir. Aynı şekilde sayısal türde bir veriyi de String türüne dönüştürmeye ihtiyaç duyabiliriz. İşte bu yazıda int, double, String gibi verirleri bir birine nasıl dönüştüreceğimizi göstereceğim.

Tip Dönüşümü Nedir?

Bir veri türünün (int, float, double, vb.) değerini başka bir veri türüne dönüştürme işlemi, typecasting olarak bilinir.

Java’da 13 tür tür dönüştürme vardır. Ancak, bu yazıda yalnızca ana 2 türe odaklanacağız.

  1. Genişleyen Tipe Dönüşüm
  2. Daralan Tipe Dönüşüm

Genişleyen Tipe Dönüşüm

Genişleyen tipe dönüşüm, Java otomatik olarak bir veri tipini başka bir veri tipine dönüştürür.

int tipinden double tipine dönüştürme

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte intSayi adından int tipinde bir değişken oluşturduk. Ardından double int tipine göre daha geniş bir aralığı temsil ettiği için doubleSayi adındaki değişkene intSayi değişkenini atadık.

Daralan Tipe Dönüşüm

Daralan Tipe Dönüşüm, parantez kullanarak bir veri tipini başka bir veri tipine çeviriyoruz.

double tipinden int tipine dönüşüm

Çıktı:

Daha büyük aralığı olan bir türden daha az aralığı dönüşüm yapılmıştır. Tabi burada double ondalıklı türden int tam sayı türüne dönüşüm yapıldığı için ondalık kısım çıkartıldı. Daha geniş türden daha dar türe dönüştürürken kayıp yaşanması olası bir durumdur. Aynı zamanda bu dönüşüme açık tip dönüşümü de denilmektedir.

(int) anahtar ifadesi double türünü int türüne çevirmek için kullanıldı.

Java’daki diğer tür dönüşümlerin bazı örneklerini görelim.

String türünden int türüne dönüştürme

Çıktı:

Yukarıdaki örnekte dönüşüm işleminin yapıldığı şu satıra dikkat edelim;

Integer sınıfının statik parseInt metodu String türündeki değeri int türüne çevirmektedir.

Integer türünden String türüne dönüştürme

Çıktı:

Tür dönüşümünün yapıldığı şu satıra dikkat edin;

String sınıfının statik valueOf metodu ile int türündeki değeri String türüne dönüştürdük.

Özet

Bu yazıda tip dönüşümünü için bir kaç yöntemi gördünüz. Bunlardan bazıları Integer ve String gibi sınıflar kullanılarak bazıları da açık tür dönüşümü yöntemleri kullanılarak yapıldı.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın