Tasarım Kodlama

Java’da zip Dosyasının İçeriği Listeleme

Bu yazıda zip dosyası verildiğinde, sıkıştırılmış dosyaların dosya adlarını listelemeyi öğreneceksiniz.

Dört farklı dosyanın bir zip dosyası olarak sıkıştırıldığını varsayalım. İsimlerini listelememiz gerekiyor. Nasıl yapacağımızın çözümü aşağıdaki gibi olacaktır.

Çözüm

  • Zip dosyasındaki her dosya Java’da ZipEntry olarak temsil edilir. Zip dosyalarını okumanın iki yolu vardır.
  • Java’da akışları kullanın.
  • input() yöntemini kullanın.

stream kullanma

Bu yöntemde, ZipEntry nesnelerinin akışlarını döndüren ZipFile nesnesi üzerinde stream() yöntemini kullanırız.

Aşağıdaki kod örneğini inceleyin.

Adım 1: Zip dosyasının adını bir File nesnesi oluşturmak için kullanılır.

Adım 2: Adım 1’de oluşturulan File nesnesi, bir ZipFile nesnesi oluşturmak için geçirilir.

Adım 3: ZipFile nesnesi üzerinde .stream() yöntemini kullanarak ZipEntry nesnelerindeki zip dosyasındaki içeriklerin listesini alıyoruz.

Adım 4: Tüm dosya adları, stream() üzerindeki map() işlevi kullanılarak bir ‘Liste’ olarak toplanır ve saklanır.

entries() metodu

ZipFile nesnesindeki entries() yöntemi, zip dosyasının öğeleri arasında dolaşabileceğimiz bir numaralandırma döndürür.

Yorum yap