Java

Java Dizi İçinde Eleman Arama

Dizi, bir grup öğe içeren bir veri yapısıdır. Tipik olarak bu öğelerin tümü, bir tamsayı veya dize gibi aynı veri türündedir. Diziler, bilgisayar programlarında, verileri düzenlemek için yaygın olarak kullanılır, böylece ilgili bir dizi değer hızlı bir şekilde sıralanabilir veya aranabilir. Dizinin tüm öğeleri bitişik bellek konumlarında saklanır.

N uzunluktaki bir dizide bulunan K elemanının olup olmadığını aradığımızı düşünelim.

Örnek çalışmamız şu şekilde olacak şekilde kodlarımızı yazacağız.

Yaklaşımlar

Java’da bu Dizide belirli bir öğenin bulunup bulunmadığını kontrol etmek için çok sayıda yaklaşım vardır.

İlginizi Çekebilir: Java Dizi Kullanımı

Bunlar –

  • Linear Search methodu
  • List.contains() methodu
  • Stream.anyMatch() methodu

Linear Search methodu kullanarak bulma

Bunda, liste veya dizi ardışık olarak geçilir ve her eleman kontrol edilir.

List.contains() methodu kullanarak bulma

Belirtilen elemanın verilen listede olup olmadığını kontrol etmek için Java’da List include() yöntemi kullanılır.

İlginizi Çekebilir: Java Dizi Örnekleri

Stream.anyMatch() methodu kullanarak bulma

Stream anyMatch(Predicate yüklemi), bu akışın herhangi bir öğesinin sağlanan yüklemle eşleşip eşleşmediğini döndürür. Sonucu belirlemek için gerekli değilse tüm unsurlardaki yüklemi değerlendirmeyebilir.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın