Python

Python Dersleri

Python nedir?

Python, 1989 yılında Guido Rossum tarafından oluşturulan nesne yönelimli bir programlama dilidir. Karmaşık uygulamaların hızlı prototiplenmesi için idealdir. Birçok işletim sistemi sistem çağrısı ve kitaplığı için arabirimlere sahiptir ve C veya C ++ ile genişletilebilir. Birçok büyük şirket Python programlama dilini kullanmaktadır: NASA, Google, YouTube, BitTorrent vb.

Python programlama, Yapay Zeka, Doğal Dil Üretimi, Yapay Sinir Ağları ve Bilgisayar Bilimi’nin diğer ileri alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Python kod okunabilirliğine derinden odaklanmıştır ve bu sınıf size temel bilgilerden python öğretecektir.

Kullanımı kolay basit bir sözdizimine sahiptir, bu da ilk kez bilgisayar programlamayı öğrenmeye çalışan biri için mükemmel bir dil olmasını sağlar.

Bu, Python’da nasıl başlayacağınız, neden öğrenmeniz ve nasıl öğrenebileceğiniz hakkında kapsamlı bir kılavuzdur.

Python Giriş

Python Tanıtımı:Python’u işletim sisteminize nasıl yükleyeceğinizi ve nasıl çalıştıracağınızı öğreneceksiniz.

OKU

Python IDE ile Windows’a Python Kurulumu:Python’u yüklemek genellikle kolaydır ve günümüzde birçok Linux ve UNIX dağıtımında yeni bir Python…

OKU

Python Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar:Bu yazıda Python tarafından rezerve edilmiş kelimeler(Anahtar kelimeler) ve Python’da kullanılan tanımlayıcılar…

OKU

Python Girintileme Yapısı: Bu yazıda python kodu yazarken girinti ve sekmelerin önemli ile kullanımı hakkında bilgiler bulacaksınız.

OKU

Pyton Yorumlar: Bir program yazarken yorumlar çok önemlidir. Bir programın içinde neler olup bittiğini açıklar, böylece…

OKU

Python Değişkenler: Programlama dillerinin değişken, belleğe veri kaydetmek ve bellekten verileri okumak için kullanılan isimlerdir.

OKU

Python Veri Tipleri: Python programlama dilinde değişken ve sabit tanımlamada kullanılan veri tipleri ve açıklamaları ve kullanım örneklerini bu yazıda bulacaksınız.

OKU

Python Değişken Tanımlama Kuralları: Python programlama dilinde değişken tanımlarken aşağıdaki tanımlama yöntemleri ve kurallarına uygun olarak değişken tanımlamaları yapmalısınız.

OKU

Python Tür Dönüşümü: Bu yazıda, tür dönüşümü ve tür dönüşümünün kullanımı hakkında bilgi edineceksiniz.

OKU

Python Giriş Çıkış Komutları: Bu yazıda Python I/O (Giriş /Çıkış) işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan iki fonksiyon üzerine odaklanacağız. Ayrıca python modüllerini programa aktarmayı ve bunları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.

OKU

Python Docstring: Python belgeleme dizeleri (veya belge dizgileri), Python modülleri, işlevleri, sınıfları ve yöntemleri…

OKU

Python Operatörleri: Bu makalede, Python’daki farklı operatör türleri, sözdizimleri ve örneklerle nasıl kullanılacağı hakkında her şeyi öğreneceksiniz.

OKU

Python Namespace ve Kapsam: Bu makalede, ad alanı hakkında bilgi edineceksiniz; isimlerden nesnelere eşleme ve bir değişkenin kapsamı.

OKU

Kontroller

Şimdiye kadar gördüğümüz programlarda, her zaman Python tarafından tam olarak yukarıdan aşağıya doğru bir şekilde aslına uygun olarak yürütülen bir dizi ifade olmuştur. Ya nasıl çalıştığının akışını değiştirmek isteseydin? Örneğin, programın günün saatine bağlı olarak ‘Günaydın’ veya ‘İyi Akşamlar’ yazdırmak gibi farklı durumlara bağlı olarak bazı kararlar almasını ve farklı şeyler yapmasını mı istiyorsunuz?

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu, kontrol akışı ifadeleri kullanılarak gerçekleştirilir. Python’da üç kontrol akışı ifadesi vardır – if, for ve while.

Python if…else…:Python programlama dilinde diğer programlama dillerinde olduğu gibi matematiksel mantıksal karşılaştırmalar yapılabilir.

OKU

Python for döngüsü:For Döngüsü işlemlerin tekrarlanma sayısının belli olduğu durumlarda kullanılır.

OKU

Python while döngüsü:While döngüsü ile bir koşul doğru olduğu sürece bir dizi ifadeyi çalıştırabiliriz. Bu derste Python ile While Döngüsü kullanımı ile ilgili bilgiler bulacaksınız.

OKU

Pyhton break ve continue:Break ifadesi ile while koşulu geçerli olsa bile döngüyü durdurabiliriz. Continue İfadesi ile mevcut yinelemeyi durdurabilir ve sonraki adımla devam edebiliriz.

OKU

Pyhon Pass:Bu yazıda, pass deyimi hakkında bilgi edineceksiniz. İşlevlerin, döngülerin vb. gelecekte uygulanması için bir yer tutucu olarak kullanılır.

OKU

 

Python Fonksiyonlar

İşlev, girdileri alan, belirli hesaplamalar yapan ve çıktı üreten bir dizi deyimdir. Buradaki fikir, sıkça veya tekrar tekrar yapılan bazı görevleri bir araya getirmek ve bir işlev yapmaktır, böylece aynı kodu farklı girdiler için tekrar tekrar yazmak yerine, işlevi çağırabiliriz.

Python, print() vb. gibi yerleşik işlevler sağlar, ancak kendi işlevlerinizi de oluşturabiliriz. Bu işlevlere kullanıcı tanımlı işlevler denir.

Python Fonksiyon: Fonksiyon, yalnızca çağrıldığında çalışan bir kod bloğudur. Parametre olarak bilinen verileri bir fonksiyona aktarabilirsiniz. Bir fonksiyon sonuç olarak verileri geri getirebilir.

OKU

Anonim/Lambda Fonksiyon : Bir lambda işlevi, küçük bir anonim işlevdir. Lambda işlevi herhangi bir sayıda argüman alabilir, ancak yalnızca bir ifadeye sahip olabilir.

OKU

Global, Local ve Nonlocal :Python Global Değişken, Yerel Değişken, Yerel Olmayan Değişken ve bunların nerede kullanılacağı hakkında bilgi edineceksiniz.

OKU

Python Global Anahtarı :Bu makalede, global anahtar kelime, global değişken ve ne zaman global anahtar kelimeler kullanılacağı hakkında bilgi edineceksiniz.

OKU

Python Modüller :Python’da özel modüller oluşturmayı ve içe aktarmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, Python’da özel ve yerleşik modülleri almak ve kullanmak için farklı teknikler bulacaksınız.

OKU

Python Package :Python paketlerini kullanarak temiz, verimli modüllere bölmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, kendi veya üçüncü taraf paketlerinizi Python programınıza aktarmayı ve kullanmayı öğreneceksiniz.

OKU

 

Python Veri Tipleri

Python Number : Python’da kullanılan farklı sayılar, bir veri türünden diğerine nasıl dönüştürüleceği ve Python’da desteklenen matematiksel işlemler hakkında bilgi edineceksiniz.

OKU

Python List : Python list (Python listesi), köşeli parantezler arasında virgülle ayrılmış değerler (öğeler) listesi olarak yazılabilen, Python’da bulunan çok yönlü bir veri tipidir.

OKU

Python List Metotları : Python Liste metotlarına ait örnek kullanımları inceleyebilirsiniz. Kodları kopyalayarak test edip sonuçları inceleyin.

OKU

Python Tuple :Python koleksiyonlarından olan Tuple sıralı ve değiştirilemez bir koleksiyon çeşididir. ( ) parantezler kullanılarak yazılır.

OKU

Python String : Python’da dizeler oluşturmayı, biçimlendirmeyi, değiştirmeyi ve silmeyi öğreneceksiniz. Ayrıca, çeşitli dize işlemleri ve işlevlerine tanıtılacaksınız.

OKU

Python Set :Python programlama dilinde Set (Kümeler) sırasız ve indexsiz koleksiyonlardır. Kümeler sırasız olduğu için içindeki ögeler rastgele bir sırayla görünecektir.

OKU

Python Dictionary :Sözlük sıralanmamış, değiştirilebilir ve indekslenmiş bir koleksiyondur. Python’da sözlükler küme parantezleri içinde yazılmıştır.

OKU

 

Python Dosya İşlemleri

Bu başlıkta, Python dosya işlemleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Daha spesifik olarak, bir dosyayı açmak, içinden okumak, içine yazmak, kapatmak ve bilmeniz gereken çeşitli dosya yöntem ile birlikte dizin okuma, açma ve istisnalar hakkında bilgiler bulacaksınız.

Python Dosya İşlemleri :Python dosya işlemleri hakkında bilgi edineceksiniz. Daha spesifik olarak, bir dosyayı açmak, okumak, içine yazmak, kapatmak ve dikkat etmeniz gereken çeşitli dosya yöntemleri hakkında bilgileri bu makalede bulacaksınız.

OKU

Python Dizin(Klasör) İşlemleri : Bu makalede, Python’da dosya ve dizin yönetimi hakkında bilgi edineceksiniz, yani bir dizin oluşturma, yeniden adlandırma, tüm dizinleri listeleme ve onlarla çalışma gibi kavramları bu yazıda bulacaksınız.

OKU

Python İstisnası :Python (yorumlayıcı), hatalarla karşılaştığında istisnalar oluşturur. Örneğin: sıfıra bölündü. Bu makalede, Python’da yerleşik olan farklı istisnalar hakkında bilgi edineceksiniz.
Konuya Git ➤

İstisna işleme : Python programınızdaki istisnaları nasıl ele alacağınızı öğreneceksiniz. Bu sizi Python’da temiz, okunabilir ve verimli kod yazmanız için motive edecektir.
Konuya Git ➤

Kullanıcı Tanımlı İstisna :Gereksinimlerinize bağlı olarak özel istisnalar tanımlamayı öğreneceksiniz.
Konuya Git ➤

Python Sınıf ve Nesneler

Python Object ve Class : Python, nesne yönelimli bir programlama dilidir. Python’daki hemen hemen her şey, özellikleri ve yöntemleri ile bir nesnedir.

OKU

Python Kalıtım : Kalıtım, tüm yöntemleri ve özellikleri başka bir sınıftan miras alan bir sınıfı tanımlamamızı sağlar.

OKU

Python Çoklu Kalıtım: Python ve programınızda nasıl kullanılacağı. Ayrıca çok düzeyli kalıtım ve yöntem çözüm sırası hakkında bilgi edineceksiniz.
Konuya Git ➤

Operatör Aşırı Yüklemesi:Kullanılan işlenenlere bağlı olarak Python’da bir operatörün anlamını değiştirebilirsiniz. Bu uygulama, aşırı çalışma yüklemesi olarak bilinir.
Konuya Git ➤

İleri Python Konuları

Python Iterator : Iterator(yineleyiciler) yinelenebilen nesnelerdir. Bu öğreticide, yineleyicinin nasıl çalıştığını ve __iter__ ve __next__ yöntemlerini kullanarak kendi yineleyicinizi nasıl oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.
Konuya Git ➤

Python Generator :Python generatorlrerini(jeneratörler) kullanarak kolayca yineleme oluşturmayı, yineleyicilerden ve normal işlevlerden nasıl farklı olduğunu ve neden kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz.
Konuya Git ➤

Python Closure :Python closure(kapatma) nedir, bir kapatma nasıl tanımlanır ve neden kullanmanız gerekir.
Konuya Git ➤

Python Decorator : Bir decorator (dekoratör) bir işlevi alır, bazı işlevler ekler ve döndürür. Bu makalede, bir dekoratör nasıl oluşturabileceğinizi ve neden kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz.
Konuya Git ➤

Python Property :Python @property hakkında bilgi edineceksiniz; alıcıları ve ayarlayıcıları kullanmanın pythonic yolu.
Konuya Git ➤

Python RegEx :Bu öğreticide, normal ifadeler (RegEx) hakkında bilgi edinecek ve Regyt ile çalışmak için Python’un re modülünü kullanacaksınız.
Konuya Git ➤

Python Örnekleri :Herhangi bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu kendi kendinize örnekler uygulamaktır.
Konuya Git ➤

Python Çalışma Örnekleri : Bu yazıda başlangıçtan ileri seviyeye kadar bir çok Python uygulama örneğini bulacaksınız.
Konuya Git ➤

Python Kütüphaneler

Python math Kütüphanesi : Python’da bulunan tüm matematiksel fonksiyonlar ve bunları programınızda nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinin.

OKU

 

 

 

3 Yorum

Yorum bırak