Tasarım Kodlama

Python Çalışma Örnekleri

Python Örnekleri (Seviye 1)

Soru: 7 ile bölünebilen ancak 5’in katı olmayan tüm sayıları bulan bir program yazın, 2000 ve 3200 arasında (her ikisi de dahil). Elde edilen sayılar tek bir satıra virgülle ayrılmış bir sırayla yazdırılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru: Belirli bir sayının faktöriyelini hesaplayabilen bir program yazınız. Sonuçlar tek bir satıra virgülle ayrılmış bir sırayla yazdırılmalıdır.

Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:
8
Ardından çıktı şu şekilde olmalıdır:
40320

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru: Belirli bir n integral numarasıyla, (i, i * i) içeren ve 1 ve n arasındaki integral sayı (her ikisi de dahil) olan bir dictionary verisi oluşturmak için bir program yazın. ve sonra program sözlüğü yazdırmalıdır.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:
5
Ardından çıktı şu şekilde olmalıdır:
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25}

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru: Konsoldan virgülle ayrılmış sayılar dizisini kabul eden bir program yazın ve her sayıyı içeren bir liste ve bir demet oluşturun.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:
12,25,33,52,100
Ardından çıktı şu şekilde olmalıdır:
[‘12,25,33,52,100’] (‘12,25,33,52,100’,)

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.
tupl () yöntemi listeyi tuple’e dönüştürebilir

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru: En az iki yöntemi olan bir sınıf tanımlayın:
getString: konsol girişinden bir dize almak için
printString: dizeyi büyük harflerle yazdırmak için.
Ayrıca sınıf yöntemlerini test etmek için lütfen basit test fonksiyonu ekleyin.

İpuçları: Bazı parametreleri oluşturmak için __init__ yöntemini kullanın.

Çözüm:

Çıktı:

 

Pyton Örnekleri (Seviye 2)

Soru:
Verilen formüle göre girilen değerleri hesaplayan ve yazdıran bir program yazın:
Q = Karekök( [(2 * C * D) / H] )
C ve H sabit değerleri aşağıdadır:
C, 50’dir. H, 30’dur.
D değerleri virgülle ayrılmış bir sırada programınıza girilmesi gereken değişkendir.
Misal
Programa aşağıdaki virgülle ayrılmış giriş sırasının verildiğini varsayalım:
100150180
Program çıktısı:
18,22,24

İpuçları:
Alınan çıktı ondalık formdaysa, en yakın değerine yuvarlanmalıdır (örneğin, alınan çıktı 26.0 ise 26 olarak yazdırılmalıdır)
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru:
Giriş olarak 2 basamak, X, Y alan ve 2 boyutlu bir dizi oluşturan bir program yazın. Dizinin i. ve j. sütunlarındaki öğe değeri i * j olmalıdır.
Not: i = 0,1 .., x-1; j = 0,1, ¡y-1 yapısındadır.
Misal
Programa aşağıdaki girişlerin verildiğini varsayalım:
Giriş Yapın:3,4
Ardından, programın çıktısı şöyle olmalıdır:
[[0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3], [0, 2, 4, 6]]

İpuçları:
Not: Giriş verilerinin soruya verilmesi durumunda, virgülle ayrılmış bir biçimde bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru: Virgülle ayrılmış bir kelime dizisini girdi olarak kabul eden ve kelimeleri alfabetik olarak sıraladıktan sonra virgülle ayrılmış bir dizide basan bir program yazın.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:
Virgülle veri girin:Merhaba,Dünya,Edirne,Konya
Dünya, Edirne, Konya, Merhaba

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru: Satır dizisini giriş olarak kabul eden ve cümledeki tüm karakterleri büyük yazdıktan sonra satırları yazdıran bir program yazın.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:

Giriş Yapın
Merhaba dünya
Giriş Yapın
pratik yapmak geliştirir
Giriş Yapın

MERHABA DÜNYA
PRATIK YAPMAK GELIŞTIRIR

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

 

Soru:
Bir dizi boşlukla ayrılmış sözcükleri girdi olarak kabul eden ve tüm yinelenen sözcükleri kaldırdıktan ve alfasayısal olarak sıraladıktan sonra sözcükleri yazdıran bir program yazın.
Programa aşağıdaki giriş ve çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:
merhaba dünya pratik yapmak insanı geliştir ve yine merhaba dünya
dünya geliştir insanı merhaba pratik ve yapmak yine

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.
Yinelenen verileri otomatik olarak kaldırmak için set kapsayıcısını kullanırız ve ardından verileri sıralamak için sort () kullanırız.

Çözüm:

 

Çıktı:

Soru:
Girdi olarak virgülle ayrılmış 4 basamaklı binary sayılar dizisini kabul eden bir program yazın ve sonra bunların 5’e bölünüp bölünmediğini kontrol edin. 5’e bölünebilen sayılar virgülle ayrılmış bir sırada yazdırılacaktır.
Misal:
0100,0011,1010,1001
Sonra çıktı şöyle olmalıdır:
1010
Notlar: Verilerin konsol tarafından girildiğini varsayalım.

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

 

 

 

 

 

 

 

1 yorum