Tasarım Kodlama

Python Girintileme Yapısı

C, C ++, Java gibi programlama dillerinin çoğu, kod bloğunu tanımlamak için {} işaretleri kullanılır. Pythonda ise girinti kullanır.

Bir kod bloğu (bir fonksiyonun gövdesi, döngü vb.) girintiyle başlar ve ilk girinti bitiminde biter. Girinti miktarı size kalmış, ancak bu blok boyunca tutarlı olmalıdır.

Genellikle girinti için dört boşluk kullanılır ve tırnaklar üzerinde tercih edilir.

Örnek:

Çıktı:

1 yorum