Tasarım Kodlama

Python Sınıf ve Nesne Kullanımı

Python, nesne yönelimli bir programlama dilidir.

Python’daki hemen hemen her şey, özellikleri ve yöntemleri ile bir nesnedir.

Bir sınıf, bir nesne yapıcısı veya nesne oluşturmak için bir ‘plan’ gibidir.

Python Class (Sınıf) Oluşturma

Python’ da sınıf oluşturmak için class anahtar sözcüğü kullanılır.

Örnek:

p1 adında bir nesne oluşturarak x değerini yazdırın.

 

__init__() Fonksiyonu

Yukarıdaki örnekte nesne ve sınıf kullanımı en basit haliyle verilmiştir. Ancak gerçek hayattaki uygulamalarda pek kullanışlı değildir.

Sınıfların anlamını anlamak için yerleşik __init __ () fonksiyonunu anlamamız gerekir.

Tüm sınıflar, sınıf başlatılırken daima yürütülen __init __ () adında bir işleve sahiptir.

Nesne özelliklerine veya nesne oluşturulurken yapılması gereken diğer işlemlere değer atamak için __init __ () işlevini kullanılır.

 

Örnek: Person adında bir sınıf oluşturun, ad ve yaş için değerler atamak için __init __ () işlevini kullanın

Python’ da Nesne Metotları

Nesneler ayrıca metotlar içerebilir. Nesnelerdeki fonksiyonlar, nesneye ait olan işlevlerdir.

Person sınıfı içinde bir metot oluşturalım:

Self parametresi, sınıfın geçerli örneğine bir referanstır ve sınıfa ait değişkenlere erişmek için kullanılır.

 

Self Parametresi

Self parametresi, sınıfın geçerli örneğine bir referanstır ve sınıfa ait değişkenlere erişmek için kullanılır.

Kendi ismini vermek zorunda değilsiniz, onu istediğiniz şekilde çağırabilirsiniz, ama sınıftaki herhangi bir işlevin ilk parametresi olmalı:

 

Nesne Özelliklerini Değiştirme

Python’ da nesnelerin özelliklerini sonradan değiştirebilirsiniz.

Örnek: P1 nesnesinin yaşını 40’a ayarlayın:

Nesne Özelliklerini Silme

Del anahtar sözcüğünü kullanarak nesnelerdeki özellikleri silebilirsiniz:

 

Nesneleri Silme

Del anahtar sözcüğünü kullanarak nesneleri de silebilirsiniz:

Örnek:

 

1 yorum