Python

Python Veri Tipleri

Python programlama dilinde değişken ve sabit tanımlamada kullanılan veri tipleri ve açıklamaları ve kullanım örneklerini bu yazıda bulacaksınız. Python’daki her değerin bir veri türü vardır. Her şey Python programlamada bir nesne olduğu için, veri türleri aslında sınıflar ve değişkenler bu sınıfların örneğidir.

Python’da çeşitli veri türleri vardır. Bazı önemli türler aşağıda listelenmiştir.

Python’da Buluna Veri Tipleri

  • Python Number
  • Python List
  • Python Tuple
  • Python String
  • Python Set
  • Python Dictionary

 

Python Number

Tamsayılar, ondalıklı sayıları ve karmaşık sayılar Python sayılar kategorisine girer. Python’da herşey nesne olduğu için int, float ve complex sınıf olarak tanımlanırlar. Bir değişkenin hangi sınıfa ait olduğunu öğrenmek için type() fonksiyonunu kullanırız.  Bir de  isinstance() fonksiyonu ile bir değerin belirtilen sınıfa ait olup olmadığını kontrol edebiliriz.

 

Tamsayılar herhangi bir uzunlukta olabilir, sadece mevcut hafıza ile sınırlıdır.

Ondalıklı sayısı 15 ondalık basamağa kadar doğrudur. Tamsayı ve ondalık ayrılır. 1 tamsayı, 1.0 kayan nokta sayısıdır.

Karmaşık sayılar x + yj biçiminde yazılmıştır, burada x gerçek kısımdır ve y sanal kısımdır. İşte bazı örnekler.

Python String

Python’da dizgeler tırnak işaretleri ile bitişik karakter kümesi olarak gösterilmektedir. Python’da string tanımlamak için tek yada çift tırnak kullanılabilir. Dizgelerin alt dilimlerini almak için [] ve [:] ifadeleri kullanarak ayırmak mümkündür.

Çıktı:

Python List

List, sıralı bir öğe dizisidir. Python’da en çok kullanılan veri tiplerinden biridir ve çok esnektir. Bir listedeki tüm öğelerin aynı türde olması gerekmez.

Bir listeyi tanımlamak oldukça basittir. Virgülle ayrılmış öğeler parantez [] içine alınır.

Listeler değişebilir, bir listenin elemanlarının değeri değiştirilebilir.

Python Tuple

Tuple, listedeki gibi sıralı bir dizi öğedir. Tek fark, tuplelerin değişmez olmasıdır.

Tupler, verileri yazmaya karşı koruma için kullanılır ve genellikle dinamik olarak değişemediği için listeden daha hızlıdır.

Öğelerin virgülle ayrıldığı parantez içinde tanımlanır.

Python Dictionary

Python’un sözlükleri bir çeşit karma tablo türüdür. Anahtar-değer çiftlerinden oluşan ilişkisel diziler ya da karmalar gibi çalışırlar. Bir sözlük anahtarı hemen hemen her Python tipi olabilir, ancak genellikle sayılar veya dizelerdir. Diğer taraftan değerler, herhangi bir rasgele Python nesnesi olabilir.

Sözlükler küme parantezleri ({}) ile çevrelenir ve değerler köşeli parantezler ([]) kullanılarak atanabilir ve erişilebilir.

Çıktı

Python Set

Set, benzersiz ürünlerin sıralanmamış bir koleksiyonudur. Set, virgül ve {} ile ayrılmış değerler ile tanımlanır. Bir setteki öğeler sıralanamaz.

 

Python Tür Dönüşümü

Fonksiyon ve Tanım
int(a [,taban])

a değişkenini belirtilen taban türüne çevirir.

long(a [,taban] )

a değişkeninin belirtilen taban türüne dönüştürür.

float(a)

a değişkenini ondalıklı türe çevirir.

complex(real [,imag])

Kompleks sayıya çevirir.

str(a)

a değişkenini string türüne çevirir.

repr(a)

Bir a nesnesinin yazdırılabilir bir temsilini içeren bir dizgi döndürür.

eval(str)

String dizgesinden bir nesne döndürür.

tuple(a)

a değişkenini tuple türüne çevirir.

list(a)

a değişkenini list türüne çevirir.

set(s)

s nesnesini ayar nesnesine çevirir.

dict(d)

d nesnesini dictionary nesnesine çevirir. d  (key,value) tipinde olmalıdır.

frozenset(s)

s nesnesini frozenset nesnesine çevirir.

chr(x)

tamsayıyı karaktere çevirir.

unichr(x)

tam sayıyı unicode olarak dönüştürür.

ord(x)

Tek karakteri tam sayıya çevirir.

hex(x)

Tam sayıyı hexadecimal değere çevirir.

oct(x)

Tam sayıyı oktal değere çevirir.

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın