Tasarım Kodlama

Python Örnekleri

Herhangi bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu kendi kendinize örnekler uygulamaktır.

Bu örneklerin referanslarını almanız ve bunları kendi başınıza denemeniz önerilir.

Bu sayfadaki tüm programlar test edilmiştir ve neredeyse tüm Python3 derleyicileri üzerinde çalışmalıdır.

Sisteminizdeki kaynak kodunu kullanmaktan çekinmeyin.

Her hangi bir örnekte yada kavramı bilmiyorsanız PYTHON DERSLERİ yazımızı okuyarak python hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu sayfada tasarımkodlama’da paylaşılan tüm Python programlarının birer örneği mevcuttur. Tüm programlar çıktı ile birlikte test edilir ve paylaşılır. Python Programlamada Mutlu öğrenmeler dilerim 🙂


Python Başlangıç Örnekleri

Örnek : Ekrana “Merhaba Dünya” yazdırma

Çıktı:

Örnek : Kullanıcı ekranından veri alma

Çıktı:

Örnek :Girilen İki Sayıyı Toplama

Çıktı:

Örnek :Yazılı Ortalaması Hesaplama

Çıktı:

Örnek :Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Bulan Python programı

Çıktı:


Python if-else Kod Örnekleri

Örnek :Sayının TEK mi ÇİFT mi olduğunu yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek : GEÇTİ-KALDI yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek : Sayının NEGATIF, POZİTİF yada SIFIR olduğunu yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek :Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

  • 1 saate kadar: 5 TL
  • 1-5 saat arası: Saat başı 4 TL
  • 5 saatten fazla: Saat başı 3 TL

Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana yazdırınız.

Çıktı:


Pyhon  for Döngüsü Kod Örnekleri

Örnek : 1-10 arasındaki sayıları yazdırma

Çıktı:

Örnek : Ekrana 10 defa Merhaba Dünya yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek : Kullanıcının GİRDİĞİ SAYI kadar ekrana Merhaba Dünya yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek : Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan Python programı

Ekran Çıktısı : 


Python Şartlı ve Döngülü Kod Örnekleri

Örnek : 1-10 arasındaki ÇİFT sayıları listeyelen python programı

Çıktı:

Örnek : 1-100 Arası 3′ e ve 5′ e tam bölünen sayıları bulan Python programı

Örnek : (1-N) arası Tek ve Çift Sayıların Toplamını Bulma

Ekran Çıktısı:

Örnek : Python Asal Sayı Kontrolü

Ekran Çıktısı:

Örnek : Girilen metnin harflerini alt alta yazdıran Python programı

Çıktı:

Örnek : Python ile Sayı Tahmin Oyunu Yapımı

Çıktı:


Python Fonksiyon Örnekleri

Örnek : Fonksiyon kullanarak yarıçapı girilen dairenin alanını hesaplayan Python programı

Çıktı:

Örnek 23: Fonksiyon kullanarak genişliği ve yüksekliği girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan Python programı

Çıktı:

Örnek : Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python programı

Çıktı:


Python İleri Seviye Kod Örnekleri

Örnek : Veritabanından kayıt okuma

Örnek: Verilen formüle göre girilen değerleri hesaplayan ve yazdıran bir program yazın:
Q = Karekök( [(2 * C * D) / H] )
C ve H sabit değerleri aşağıdadır:
C, 50’dir. H, 30’dur.
D değerleri virgülle ayrılmış bir sırada programınıza girilmesi gereken değişkendir.
Misal
Programa aşağıdaki virgülle ayrılmış giriş sırasının verildiğini varsayalım:
100150180
Program çıktısı:
18,22,24

İpuçları:
Alınan çıktı ondalık formdaysa, en yakın değerine yuvarlanmalıdır (örneğin, alınan çıktı 26.0 ise 26 olarak yazdırılmalıdır)
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek: Giriş olarak 2 basamak, X, Y alan ve 2 boyutlu bir dizi oluşturan bir program yazın. Dizinin i. ve j. sütunlarındaki öğe değeri i * j olmalıdır.
Not: i = 0,1 .., x-1; j = 0,1, ¡y-1 yapısındadır.
Misal
Programa aşağıdaki girişlerin verildiğini varsayalım:
Giriş Yapın:3,4
Ardından, programın çıktısı şöyle olmalıdır:
[[0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3], [0, 2, 4, 6]]

İpuçları:
Not: Giriş verilerinin soruya verilmesi durumunda, virgülle ayrılmış bir biçimde bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek: Virgülle ayrılmış bir kelime dizisini girdi olarak kabul eden ve kelimeleri alfabetik olarak sıraladıktan sonra virgülle ayrılmış bir dizide basan bir program yazın.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:
Virgülle veri girin:Merhaba,Dünya,Edirne,Konya
Dünya, Edirne, Konya, Merhaba

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek: Satır dizisini giriş olarak kabul eden ve cümledeki tüm karakterleri büyük yazdıktan sonra satırları yazdıran bir program yazın.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:

Giriş Yapın
Merhaba dünya
Giriş Yapın
pratik yapmak geliştirir
Giriş Yapın

MERHABA DÜNYA
PRATIK YAPMAK GELIŞTIRIR

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek: Bir dizi boşlukla ayrılmış sözcükleri girdi olarak kabul eden ve tüm yinelenen sözcükleri kaldırdıktan ve alfasayısal olarak sıraladıktan sonra sözcükleri yazdıran bir program yazın.
Programa aşağıdaki giriş ve çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:
merhaba dünya pratik yapmak insanı geliştir ve yine merhaba dünya
dünya geliştir insanı merhaba pratik ve yapmak yine

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.
Yinelenen verileri otomatik olarak kaldırmak için set kapsayıcısını kullanırız ve ardından verileri sıralamak için sort () kullanırız.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek: Girdi olarak virgülle ayrılmış 4 basamaklı binary sayılar dizisini kabul eden bir program yazın ve sonra bunların 5’e bölünüp bölünmediğini kontrol edin. 5’e bölünebilen sayılar virgülle ayrılmış bir sırada yazdırılacaktır.
Misal:
0100,0011,1010,1001
Sonra çıktı şöyle olmalıdır:
1010
Notlar: Verilerin konsol tarafından girildiğini varsayalım.

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

3 yorum