Tasarım Kodlama

Python Örnekleri

Herhangi bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu kendi kendinize örnekler uygulamaktır.

Bu örneklerin referanslarını almanız ve bunları kendi başınıza denemeniz önerilir.

Bu sayfadaki tüm programlar test edilmiştir ve neredeyse tüm Python3 derleyicileri üzerinde çalışmalıdır.

Sisteminizdeki kaynak kodunu kullanmaktan çekinmeyin.

Her hangi bir örnekte yada kavramı bilmiyorsanız PYTHON DERSLERİ yazımızı okuyarak python hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu sayfada tasarımkodlama’da paylaşılan tüm Python programlarının birer örneği mevcuttur. Tüm programlar çıktı ile birlikte test edilir ve paylaşılır. Python Programlamada Mutlu öğrenmeler dilerim 🙂

Python kod yazmak için kullanabileceğiniz programlar(Python IDEler)


Python Başlangıç Örnekleri

Örnek 1 : Ekrana “Merhaba Dünya” yazdırma

Çıktı:

Örnek 2: Kullanıcı ekranından veri alma

Çıktı:

Örnek 3:Girilen İki Sayıyı Toplama

Çıktı:

Örnek 4: Yazılı Ortalaması Hesaplama

Çıktı:

Örnek 5: Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Bulan Python programı

Çıktı:

Örnek 6: Sayının TEK mi ÇİFT mi olduğunu yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek 7: GEÇTİ-KALDI yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek 8: Sayının NEGATIF, POZİTİF yada SIFIR olduğunu yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek 9:Bir otoparkın ücret tarifesi aşağıdaki gibidir:

  • 1 saate kadar: 5 TL
  • 1-5 saat arası: Saat başı 4 TL
  • 5 saatten fazla: Saat başı 3 TL

Buna göre kullanıcının girdiği otoparkta kalınan saat süresine göre ödenecek miktarı bularak ekrana yazdırınız.

Çıktı:

Örnek 9: 1-10 arasındaki sayıları yazdırma

Çıktı:

Örnek 10: Ekrana 10 defa Merhaba Dünya yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek 11: Kullanıcının GİRDİĞİ SAYI kadar ekrana Merhaba Dünya yazdıran python programı

Çıktı:

Örnek 12: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan Python programı

Ekran Çıktısı : 

Örnek 13: 1-10 arasındaki ÇİFT sayıları listeyelen python programı

Çıktı:

Örnek 14: 1-100 Arası 3′ e ve 5′ e tam bölünen sayıları bulan Python programı

Örnek 15: (1-N) arası Tek ve Çift Sayıların Toplamını Bulma

Ekran Çıktısı:

Örnek 16: Python Asal Sayı Kontrolü

Ekran Çıktısı:

Örnek 17: Girilen metnin harflerini alt alta yazdıran Python programı

Çıktı:

Örnek 18: Python ile Sayı Tahmin Oyunu Yapımı

Çıktı:

Örnek 19: Fonksiyon kullanarak yarıçapı girilen dairenin alanını hesaplayan Python programı

Çıktı:

Örnek 20: Fonksiyon kullanarak genişliği ve yüksekliği girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan Python programı

Çıktı:

Örnek 21: Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan Python programı

Çıktı:

Örnek 22: Veritabanından kayıt okuma

Örnek 23: Verilen formüle göre girilen değerleri hesaplayan ve yazdıran bir program yazın:
Q = Karekök( [(2 * C * D) / H] )
C ve H sabit değerleri aşağıdadır:
C, 50’dir. H, 30’dur.
D değerleri virgülle ayrılmış bir sırada programınıza girilmesi gereken değişkendir.
Misal
Programa aşağıdaki virgülle ayrılmış giriş sırasının verildiğini varsayalım:
100150180
Program çıktısı:
18,22,24

İpuçları:
Alınan çıktı ondalık formdaysa, en yakın değerine yuvarlanmalıdır (örneğin, alınan çıktı 26.0 ise 26 olarak yazdırılmalıdır)
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 24: Giriş olarak 2 basamak, X, Y alan ve 2 boyutlu bir dizi oluşturan bir program yazın. Dizinin i. ve j. sütunlarındaki öğe değeri i * j olmalıdır.
Not: i = 0,1 .., x-1; j = 0,1, ¡y-1 yapısındadır.
Misal
Programa aşağıdaki girişlerin verildiğini varsayalım:
Giriş Yapın:3,4
Ardından, programın çıktısı şöyle olmalıdır:
[[0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3], [0, 2, 4, 6]]

İpuçları:
Not: Giriş verilerinin soruya verilmesi durumunda, virgülle ayrılmış bir biçimde bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 25: Virgülle ayrılmış bir kelime dizisini girdi olarak kabul eden ve kelimeleri alfabetik olarak sıraladıktan sonra virgülle ayrılmış bir dizide basan bir program yazın.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:

Virgülle veri girin:Merhaba,Dünya,Edirne,Konya
Dünya, Edirne, Konya, Merhaba

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 26: Satır dizisini giriş olarak kabul eden ve cümledeki tüm karakterleri büyük yazdıktan sonra satırları yazdıran bir program yazın.
Programa aşağıdaki girişin sağlandığını varsayalım:

Giriş Yapın
Merhaba dünya
Giriş Yapın
pratik yapmak geliştirir
Giriş Yapın

MERHABA DÜNYA
PRATIK YAPMAK GELIŞTIRIR

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 27: Bir dizi boşlukla ayrılmış sözcükleri girdi olarak kabul eden ve tüm yinelenen sözcükleri kaldırdıktan ve alfasayısal olarak sıraladıktan sonra sözcükleri yazdıran bir program yazın.
Programa aşağıdaki giriş ve çıktı aşağıdaki gibi olacaktır:

merhaba dünya pratik yapmak insanı geliştir ve yine merhaba dünya
dünya geliştir insanı merhaba pratik ve yapmak yine

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.
Yinelenen verileri otomatik olarak kaldırmak için set kapsayıcısını kullanırız ve ardından verileri sıralamak için sort () kullanırız.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 28: Girdi olarak virgülle ayrılmış 4 basamaklı binary sayılar dizisini kabul eden bir program yazın ve sonra bunların 5’e bölünüp bölünmediğini kontrol edin. 5’e bölünebilen sayılar virgülle ayrılmış bir sırada yazdırılacaktır.
Misal:
0100,0011,1010,1001
Sonra çıktı şöyle olmalıdır:
1010
Notlar: Verilerin konsol tarafından girildiğini varsayalım.

Bakınız: Python Listelerde Kullanılan Fonksiyonlar

İpuçları:
Soruya giriş verilerinin verilmesi durumunda, bunun bir konsol girişi olduğu varsayılmalıdır.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 29: 1 den kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan ve sonucu ekranda gösteren Python Örneği

Örnek 30: Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

Örnek 31: Bir programın bilgisayara kurulması için i7 işlemci ya da en az 8 GB RAM belleğe ihtiyaç duyulmaktadır. Şartlar sağlanıyorsa “Kurulum uygun”; sağlanmıyorsa “Kurulum uygun değil” çıktıları veren programı yazınız.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 32: Girilen plaka kodu 06 ise ekrana Ankara, 07 ise Antalya, 08 ise Artvin, bunların dışında girilen tüm değerlerde ise Türkiye çıktısı veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek 33 : Kullanıcı tarafından girilen hava sıcaklığı 5 °C ve altındaysa “Soğuk”; 6-14 °C arasındaysa “Ilık”; 15 °C ve daha fazlaysa “Sıcak” çıktılarını veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek 34: Kullanıcıdan adını, maaşını ve çalışma yılını girmesini isteyiniz. 0-5 yıl arası çalışanlara %10; 6-10 yıl arası çalışanlara %15; 11 ve daha fazla yıl çalışanlara %25 zam yapılmaktadır. Buna göre “Sayın …………….., zamlı maaşınız …….. TL” çıktısı veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek 35: Python 3’ten başlayarak 41’e kadar olan sayıları 5’er arttırarak for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

Çözüm:

Çıktı:

Soru: Python 3’ten başlayarak 41’e kadar olan sayıları 5’er arttırarak for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 36: 0-20 arası çift sayıları for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

Örnek 37: 1-30 arası tek sayıları for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

Örnek 38: 3’ten başlayarak 41’e kadar olan sayıları 5’er arttırarak for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

Örnek 39: 50’den 20(dahil ise)’ye kadar olan sayıları 3’er azaltarak for döngüsü ile ekrana yazdırınız.

Örnek 40: Kullanıcıdan bir ifade ve aranacak harf girmesini isteyiniz. Girilen ifadede kaç tane “a” harfi olduğunu bularak ekrana yazdırınız.

Yöntem 1:

Yöntem 2:

Çıktı:

Örnek 41: Klavyeden 1 girilene kadar girilen sayıların ortalamasını alan kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek 42: Girilen şifre “Python” olana kadar “Tekrar deneyiniz” uyarısı veren, “Python” girildiğinde “Giriş başarılı” uyarısı veren kodu yazınız.

Örnek 43: Yıldızlarla üçgen oluşturan örnekten faydalanarak satır sayısını dışarıdan parametre olarak alan ve aşağıdaki gibi bir desen çıktısı verecek fonksiyonu yazınız ve çalıştırınız.

Python Kodu:

Çıktısı:

8 yorum