Tasarım Kodlama

Python Basit Kod Örnekleri

Python öğrenmenin en iyi yolu örnekler uygulamaktır. Bu sayfa Python ile ilgili temel kavramlar hakkında örnekler içermektedir. Bu örneklerden referans almanız ve bunları kendi başınıza denemeniz tavsiye edilir.

Bu sayfadaki tüm programlar test edilmiştir ve tüm platformlarda çalışmalıdır.

Python Basit Kod Örnekleri

Ekranda “Merhaba Dünya” yazdıran Python Örneği

 

Kullanıcının İsmini Alarak Merhaba (kullanıcı ismi) Yazdıran Python Örneği

 

Girilen 2 Sayının Ortalamasını Bulan Python Örneği

 

Girilen 2 Sayıyı Toplayan Python Örneği

 

Girilen Vize ve Final Notu Ortalaması Hesaplayan Python Örneği

Python’da if … else ifadesi nedir?

Bir kodu yalnızca belirli bir koşul sağlandığında yürütmek istediğimizde karar almak gerekir.

Python’da karar vermek için if… elif… else ifadesi kullanılır.

 

Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Python Örneği.

 

 Girilen Sayının Pozitif, Negatif, ya da 0 Olduğunu Bulan Python Örneği

 

Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Gösteren Python Örneği

 

Yazılı Ortalaması Girilen Öğrencinin Sınıf Geçme Durumunu (GEÇTİ – KALDI) Gösteren Python Örneği

Python’da döngü nedir?

Python’daki for döngüsü bir dizi (liste, grup, dize) veya diğer yinelenebilir nesneler üzerinde yineleme yapmak için kullanılır. Bir sekans üzerinde yinelemeye geçiş denir.

 

1-100 Arası Sayıları Ekranda Listeleyen Python Örneği.

 

Örnek 12: 1-100 arası Çift Sayıları Listeleyen Python Örneği.

 

1-100 Arası Tek Sayıları Listeleyen Python Örneği

 

1-100 Arası 3′ e ve 5′ e tam bölünen sayıları bulan Python Örneği

 

1 den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Sayıları Listeleyen Python Örneği

 

Örnek 16:Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Bulan Python Örneği

 

Girilen metnin harflerini alt alta yazdıran Python Örneği

 

Kullanıcın girdiği iki sayı arasındaki sayıların toplamını gösteren Python Örneği.

 

Girilen Sayının Asal Sayı mı Değil mi olduğunu bulan Python Örneği

 

1 den kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan ve sonucu ekranda gösteren Python Örneği

 

Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

 

1 yorum