Tasarım Kodlama

Python Basit Kod Örnekleri

Python öğrenmenin en iyi yolu örnekler uygulamaktır. Bu sayfa Python ile ilgili temel kavramlar hakkında örnekler içermektedir. Bu örneklerden referans almanız ve bunları kendi başınıza denemeniz tavsiye edilir.

Bakınız:

Bu sayfadaki tüm programlar test edilmiştir ve tüm platformlarda çalışmalıdır.

Python Basit Kod Örnekleri

Örnek 1: Ekranda “Merhaba Dünya” yazdıran Python Örneği

Örnek 2: Kullanıcının İsmini Alarak Merhaba (kullanıcı ismi) Yazdıran Python Örneği

Örnek 3: Girilen 2 Sayının Ortalamasını Bulan Python Örneği

Örnek 4: Girilen 2 Sayıyı Toplayan Python Örneği

Örnek 5: Girilen Vize ve Final Notu Ortalaması Hesaplayan Python Örneği

Örnek 6: Girilen Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Python Örneği.

 Örnek 7: Girilen Sayının Pozitif, Negatif, ya da 0 Olduğunu Bulan Python Örneği

Örnek 8: Yaşı Girilen Kişinin Ehliyet Alıp Alamayacağını Gösteren Python Örneği

Örnek 9: Yazılı Ortalaması Girilen Öğrencinin Sınıf Geçme Durumunu (GEÇTİ – KALDI) Gösteren Python Örneği

Örnek 11: 1-100 Arası Sayıları Ekranda Listeleyen Python Örneği.

Örnek 12: 1-100 arası Çift Sayıları Listeleyen Python Örneği.

Örnek 13: 1-100 Arası Tek Sayıları Listeleyen Python Örneği

Örnek 14: 1-100 Arası 3′ e ve 5′ e tam bölünen sayıları bulan Python Örneği

Örnek 15: 1 den Kullanıcının Girdiği Sayıya Kadar Sayıları Listeleyen Python Örneği

Örnek 16:Kenarları Girilen Dikdörtgenin Alanı ve Çevresini Bulan Python Örneği

Örnek 17: Girilen metnin harflerini alt alta yazdıran Python Örneği

Örnek 18: Kullanıcın girdiği iki sayı arasındaki sayıların toplamını gösteren Python Örneği.

Örnek 19: Girilen Sayının Asal Sayı mı Değil mi olduğunu bulan Python Örneği

Örnek 20: 1 den kullanıcının girmiş olduğu sayıya kadar olan tek ve çift sayıların toplamını ayrı ayrı bulan ve sonucu ekranda gösteren Python Örneği

Örnek 21: Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

Örnek 22: Bir programın bilgisayara kurulması için i7 işlemci ya da en az 8 GB RAM belleğe ihtiyaç duyulmaktadır. Şartlar sağlanıyorsa “Kurulum uygun”; sağlanmıyorsa “Kurulum uygun değil” çıktıları veren programı yazınız.

Çözüm:

Çıktı:

Örnek 23: Girilen plaka kodu 06 ise ekrana Ankara, 07 ise Antalya, 08 ise Artvin, bunların dışında girilen tüm değerlerde ise Türkiye çıktısı veren kodu yazınız.

Çıktı:

Örnek 24 : Kullanıcı tarafından girilen hava sıcaklığı 5 °C ve altındaysa “Soğuk”; 6-14 °C arasındaysa “Ilık”; 15 °C ve daha fazlaysa “Sıcak” çıktılarını veren kodu yazınız.

Çıktı:

6 yorum